Taťána le Moigne: On-line vzdělávání odstraňuje bariéry

Digitální gramotnost je stejně zásadní jako schopnost číst, psát, počítat. A myslet. říká Taťána le Moigne, šéfka českého Googlu. Mění technologie roli učitele ve škole? A jak jsme na tom u nás s digitálními znalostmi?

Kdo je podle vás vzdělaný člověk?

Vzdělaný člověk je zvědavý a zvídavý člověk a má chuť a potřebu sebepoznávání a sebevzdělávání po celý svůj život. Rozumí komplexitě dnešního světa. Umí se slušně chovat. Má vysokou integritu. A mluví perfektně alespoň jedním světovým jazykem, ideálně anglicky.

Co jsou klíčové dovednosti, které budou potřeba pro svět v 21. století?

Svět kolem nás se velmi rychle mění. O to důležitější je mít alespoň jeden pevný bod, o který se v tom zmatku můžeme opřít, a ten máme každý uvnitř sebe. Jan Ámos Komenský považoval sebepoznání za součást vzdělávání a já si myslím, že věděl, co říká. Když máme jasno uvnitř, lépe se pak řeší ten vnější svět.Co se klíčových dovednosti do budoucna týká, tak tam patří určitě schopnost přemýšlet, kritické a inovativní myšlení, schopnost ptát se, vidět věci z různé perspektivy, leadership, týmová práce, ale také emoční inteligence, důležitá k pochopení komplexity dnešního světa, k empatii při vedení lidí, k pochopení vztahů ve složitém světě. A určitě tam bude patřit odvaha a ochota riskovat a s tím spojená schopnost přenést se přes neúspěch.

A jelikož doba je a bude digitální, je třeba akceptovat fakt, že digitální znalosti budou v budoucnu potřeba pro vykonávání zhruba 90 % pracovních pozic. V současné době těmito znalostmi nevládne téměř polovina Evropanů. Dojde-li v rámci Evropy ke sjednocení digitálního trhu, budou tyto znalosti hrát ještě významnější roli. Netřeba vůbec říkat, že globalizovaná digitální ekonomika nám na jedné straně dává možnost s relativně malými zdroji uspět celosvětově. Na druhé straně nás vystavuje obrovské konkurenci. Digitální gramotnost je stejně zásadní jako schopnost číst, psát, počítat. A myslet.

Jak k jejich rozvoji přispívá škola a výchova?

Klasická škola je zaměřena na získávání znalostí. To je však v kontextu doby internetové zcela nedostačující. Je nesmírně důležité vrátit školu zpět k tématu sebepoznání a k výchově k hodnotám. Zároveň je třeba, aby škola hrála daleko aktivnější roli v poznání silných stránek studentů a dále v osvojení výše zmíněných dovedností.

Máme se v Čechách hodně o co opřít. Oprášila bych Skaut, Sokol, Prázdninovou školu Lipnice. Propojila bych tyto existující organizace daleko více se školou. Tam všude učí věci nesmírně podstatné a formující pro život. Chce to však zájem,vůli a velkou energii ze strany pedagogů. Neb stávající systém s ničím takovým nepočítá.

Mluví se hodně o investicích do vzdělávání. Já bych v prvé řadě investovala do masivní a kvalitní učitelské základny. Rekvalifikace pedagogů je nesmírně potřebná, stejně tak jako i využití potenciálu velkého množství kvalifikovaných lidí, které tato země má, ale z pro mně nepochopitelných důvodů nemohou učit. Ztrácíme cenný čas. Je to hřích na práci našich předků (Komenský nám definoval školu a Karel IV. postavil univerzitu), budoucnosti našich dětí a konkurenceschopnosti této země.

Mění technologie roli učitele ve škole?

Technologie v rukou kreativního učitele mohou výuku jistě výborně doplnit. Určitě je něco jiného o pravěkém člověku pouze číst a něco jiného je procházet se virtuální 3D krajinou s mamuty a pozorovat členy své lovecké smečky. Google poskytuje školám bezplatně sadu nástrojů, se kterými lze zapojit žáky interaktivně do výuky bez ohledu na rozpočet školy či dostupné zařízení. To, že zavádět technologie rozumně do výuky má smysl, ilustruje i poměrně velká komunita GEG (Google Edu Group), v níž se sdružují učitelé, které zajímají platformy Googlu a jejich využití ve vzdělávání. GEG komunita vznikla v Čechách. Dnes funguje ve více než 60 zemích světa. Na to jsme velmi pyšní.

Můžou být tyto dovednosti účinně rozvíjeny prostřednictvím technologií?

To zcela jistě. Myslím, že samovzdělávání prostřednictvím internetu má velkou budoucnost, odstraňuje geografické a časové bariéry a dává nám příležitost dozvědět se, poznávat a zažívat věci a jevy, které bychom vzhledem k naší poloze či možnostem jinak nezažili nebo nepoznali. Jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví technologie je virtuální realita. Google přišel například s velmi jednoduchými papírovými brýlemi Cardboard, které společně s mobilním telefonem Android slouží jako přístroj pro virtuální realitu. Děti se díky ní mohou ocitnout ve třetihorách, ve vesmíru nebo na poušti a zásadním způsobem tak „zažít učivo“.

Které výhody i jaká rizika přináší technologie do vzdělávacího procesu?

Jako všechno, technologie jsou dobrý sluha a zlý pán. Výhodu vidím v tom, že jsou dostupné pro všechny bez ohledu na úroveň znalostí nebo profesi a odstraňují finanční, geografické, jazykové a časové překážky. Člověk by se do nich však neměl uzavírat. Nikdy by neměl ztratit styk se skutečnou realitou.

Umí čeští žáci využívat potenciálu technologií pro vlastní vzdělávání?

Zatím rozhodně nikoliv. Souvisí to samozřejmě s katastrofální situací ve znalosti angličtiny a dalších světových jazyků. Kvalitních online vzdělávacích zdrojů je dnes obrovské množství, jsou ale primárně v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, čínštině.

Jan Ámos Komenský považoval sebepoznání za součást vzdělávání a já si myslím, že věděl, co říká. Když máme jasno uvnitř, lépe se pak řeší ten vnější svět.

 

Jak jsme na tom v Česku s digitálními znalostmi?

Česko je na tom dobře, pokud jde o základní digitální dovednosti – ty si osvojily až dvě třetiny lidí. Aby ale lidé dokázali sami rozvíjet svůj byznys nebo kariéru, potřebují tzv. pokročilejší digitální dovednosti – tím je myšleno zvládat úkoly v oblasti komunikace, informací, řešení problémů a práce se softwarem. Tyto pokročilejší znalosti, přestože jsou klíčovým faktorem úspěšné digitální transformace Česka a jeho konkurenceschopnosti, má jen pouze necelá čtvrtina Čechů (EU15 34 %). Česko v této kategorii obsadilo až 21. příčku z 28 evropských zemí. A to je něco, co musíme velmi rychle změnit.

Co dělá Google proto, aby se digitální dovednosti u nás zlepšily?

Český Google se v rámci dlouhodobé iniciativy „Pomáháme Česku růst“ letos zaměří na posílení digitálních dovedností podnikatelů, firem a studentů. Proto představil rozsáhlý vzdělávací program pod názvem „Digitální garáž“, který je k dispozici zdarma. Digitální garáž do konce roku navíc nabídne i desítky školení formou přednášek ve spolupráci s partnery ze školství a vzdělávání menších firem či podnikatelů. Od jara letošního roku jsme v rámci Digitální garáže vyškolili 35 000 lidí v Čechách i na Slovensku, z toho v rámci Digitální garáže pro ženy podnikatelky i 500 žen, které dnes aktivně podnikají. No a konečně, nabídli jsme specifické vzdělávání českým exportérům v rámci ExportGuru.

Současně jsme v rámci grantů Google.org přispěli skvělé české organizaci Czechitas 6,5 miliony na to, aby vyškolila přes 300 žen v analýze dat a kódování.

V podpoře digitálních dovedností u žen chceme pokračovat a zároveň se v novém roce více zaměříme na podporu vývojářů a startupové scény v Česku.


Taťána le Moigne řídí od roku 2006 české zastoupení společnosti Google. V oboru se pohybuje dvacet let a mimo Google pracovala také ve firmách Microsoft, Abakus nebo Digital Equipment. V roce 2003 založila vlastní společnost 4bambini, která vytváří hry o důležitých životních hodnotách, jakými jsou tolerance, bezpečnost, etiketa, nebo zdravá výchova.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Close
Close