Hledá se prezident/ka

Prezident 21 je hra, která se snaží pomoci Čechům objevit kandidáta s největší shodou veřejnosti. Jak? Prostřednictvím principu Demokracie 2. 1, který oproti klasickému systému dává voliči možnost využít pro svoji volbu tři hlasy, z nichž může být jeden záporný. Má smysl ji hrát? A komu je určena? Na to nám odpověděl ředitel Institutu pro Demokracii 21 Ondřej Koutský.

Projekt Prezident 21 označujete v médiích za společensky odpovědnou hru. Ale může být politika brána jako hra?

Vzhledem ke stávající situaci v Česku, kde je výrazná nechuť účastnit se politického života i nízká účast u voleb, tak nám připadá důležité, vzbudit v lidech chuť se politiky účastnit. Navíc žijeme v době, kdy lidé tolik nečtou noviny a nezajímají je tradiční média. Takže se k nim snažíme dostat právě tímto způsobem, který je interaktivní, zábavný, ale současně odpovědný.

Při propagaci projektu pracujete s pojmem společenské odpovědnosti. Jak byste ji definoval?

Každý je součástí nějakého většího celku.Kdyby se každý staral jen o sebe, tak by ten celek potom fungoval hůř. Proto by měl mít každý o dění kolem sebe zájem, měl by se do něj aktivně zapojovat a snažit se okolí zlepšit.

Vede k této společenské odpovědnosti vzdělávání na základních a středních školách?

Není to tak dlouho, co jsem byl ještě student, takže popíšu vlastní zkušenost. My jsme začínali na prvním stupni prvoukou, potom to pokračovalo základy společenských věd. A my jsme měli na škole i mediální studia, což bylo brané jako takový okrajový předmět, skoro na úrovni s hudební výchovou. Každý v něm měl svou známku jistou a nebyl na tento předmět nikdy kladen důraz. A já si myslím, že právě v tomto předmětu by se mělo k politickým tématům a nějakému národnímu uvědomění přistupovat důrazněji. Klidně i v útlém věku.

A má se podle Vás politika týkat už mladých lidí?

Já si myslím, že je to nezbytné vzhledem k tomu, že se tady během komunismu a normalizace do lidí tlačilo „hlavně se nestarejte o nic jiného než o sebe, pracujte a mějte klidný život“. Tím vlastně došlo k tomu, že nám chybí generace lidí, nebo možná několik generací, kteří se aktivně zapojují do života okolo sebe a snaží se ho nějak měnit. Proto si myslím, že čím dřív se nějakým způsobem začne s těmi dětmi pracovat a podporovat je v zájmu o své okolí, tak tím líp.

A mají k tomu být děti vedeny ve školách, nebo v rodinách? Protože ve školách dnes působí generace učitelů, která byla aktivní právě za komunismu – mohou se tak cítit nepříjemně při probírání moderních dějin a politiky, protože to vnímají jako “nebezpečnou půdu“.

V rodinách by to bylo ideální. Nicméně nemůžeme počítat s tím, že každá rodina je dostatečně uvědomělá. Škola je proto ideální prostředí, jelikož jsou v ní žáci konfrontováni s jinou autoritou, než kterou mají doma.

I když se říká, že akademická půda je apolitická, tak zároveň vždy z akademického prostředí politika vychází. Vhodný je příklad sametové revoluce, kdy právě studenti byli tím aktivním hybatelem revoluce jako takové.

 

Studenti prostě politicky aktivní nějakým způsobem jsou, pokud mluvíme o těch starších. A čím dříve se začnou zapojovat do politiky, tak tím lépe pro nás jako pro společnost. To nemusí být tak, že by se jim říkalo, koho mají volit a jaké mají být jejich preference. Spíš s tím souvisí kritická analýza informací a nějaká forma veřejné diskuze, třeba v podobě školních parlamentů. Také by se měl více prohlubovat dialog a vzdělání v této oblasti. Osobně si myslím, že nikdy není pozdě – ale čím dříve, tím lépe.

Jaké kompetence by měl mít prvovolič, aby mohl učinit uvědomělou volbu?

To souvisí právě s kritickou prací s informacemi. To je klíčové, důležitější než jsou znalosti. Nemůžeme od prvovoličů čekat, že budou mít více zkušeností než starší lidé, ale ve výsledku má jejich hlas stejnou váhu.

Důležité je proto, aby měli všeobecný přehled a více informací o tom koho volí, než jen jméno a fotku.

Měli by se podle Vás studenti zapojit do projektu Prezident 21?

My s tím počítáme. Ve hře je kategorie do 18 let, takže nám záleží na jejich hlasu i na tom, co si myslí. Bez ohledu na to, zda to jsou prvovoliči, nebo třeba i mladší studenti. Důležité je, že chtějí být nějakým způsobem politicky aktivní.

Má podle Vás ta hra nějaký edukativní potenciál?

Edukativní potenciál hry vidím v tom, že je to jakýsi filtr. Když si vezmete, kolik informací na vás útočí, ať už přes sociální sítě nebo internet jako takový, tak pokud se někdo zajímá o prezidentskou volbu a zavítá na naše stránky, vidí u každého kandidáta stručně jeho životopis. U některých kandidátů je také rozhovor, což může přiblížit jejich názory. Zároveň si každý může zjistit přehledně informace o jednotlivých kandidátech. Pak tam máme sekci novinky, kam přidáváme dvě zprávy z tisku nebo naše originální novinky, které se týkají jednotlivých kandidátů. Takže pokud člověka zajímá téma prezident, je to dobrý vstupní bod, protože se v tom zorientuje a celkem jednoduše získá přehled o tom, kdo jsou jednotlivé osobnosti, jejich preference, názory a podobně.

Jaký byl motiv pro vývoj této hry?

Jedním motivem je ukázat lidem možnost volit a rozhodovat se o společenském dění moderně. To znamená v rámci použití moderních technologií, internetu a podobně. Dalším motivem je, že chceme ukázat systém Demokracie 21, který je efektivnější než stávající systém. V případě, že by se opravdu volilo tímto systémem, tak je zaručené, že bude spokojená větší část voličů, než pokud by se volilo tím klasickým systémem. Protože člověk má tři hlasy a je tak třikrát větší pravděpodobnost, že jeden z jeho kandidátů vyhraje. V celkovém výsledku je tak větší část voličů spokojenější.

Neobáváte se, že se z Vašeho projektu stane jen nějaká sofistikovanější anketa, která zasáhne pouze lidi z určitých sociálních bublin, a nedostane se tak k celému spektru voličů, kteří se pak zúčastní reálných voleb?

To je právě ta situace, kvůli které uděláme vše, aby nenastala. Je jasné, že během prvního měsíce se hra dostala do určité sociální bubliny. Proto je nyní naší prioritou dostat do hry voliče, kteří nepoužívají internet, pak starší voliče a ty z vesnic, kteří se nemohou dostat ke zprávě tak, jak byla podána na internetu. Teď právě ta hlavní síla účastníků pochází z měst jako je Praha, Brno a podobně. My to budeme během roku chtít dostat do celé České republiky, ať už formou letákové nebo rádiové kampaně, ale i formou meetingů a podobně. Takže o to se budeme snažit. Nebude to jednoduché, víme, že internet někoho může odrazovat, ta modernost toho všeho… Proto jsme už také dělali před dvěma týdny setkání se seniory z centra Elpida, kterým jsme vysvětlovali, jak to funguje, a byli jsme překvapeni, jak jednoduché to pro ně bylo. Zároveň nám dali dost poznatků o tom, jak celou tu aplikaci nebo hru zlepšit pro lidi, kteří jsou starší. Takže i kampaň se seniory napříč Česka je jednou z našich priorit, abychom tam dostali pestřejší společnost a mohli tak udělat reprezentativnější vzorek celkového počtu uživatelů.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Close
Close