Jak se studuje na mezinárodní internátní škole v Bratislavě?

LEAF Academy funguje teprve od roku 2016 a čítá již osmdesát studentů. V čem je tento projekt jiný a jak vypadá očima jeho účastníků?

Jak vypadá běžný den na Leaf Academy?

Tonda: Vstávám o hodně později než na bývalé škole (typicky kolem osmé) a následuje méně hodin výuky, než jsem byl zvyklý. To se ale kompenzuje řadou meetingů, mimoškolních projektů a samostudia, kterého je požehnaně. Spát se mi daří jít okolo půlnoci, takže ani spánek mi moc nechybí.

Tim: Typický den začíná rozmanitou snídaní na školní ubytovně, kde si mohou studenti společně sednou a popovídat si. Cesta do školy pak netrvá více než 20 minut. Vyučovací hodiny nám tu sice trvají kratší dobu, než jsem na to byl zvyklý v Praze, ale po škole je tu vždy spousta možností jak strávit čas. Každý večer se pár hodin učím společně se svými spolužáky, kteří jsou zároveň i moji nejlepší kamarádi, a později si jenom povídáme nebo hrajeme videohry. Dny na LEAF Academy mohou být sice občas náročné, ale vše co děláme vás náramně baví.

 

Jak v praxi vypadá výuka pro LEAF Academy specifických předmětů jako Entrepreneurial Leadership (podnikavé líderství), Central European Seminar (středovropský seminář) nebo Character Development (rozvoj charakteru)?

Tim a Jakub: LEAF Academy se nás snaží učit, jak se orientovat v moderním světě prostřednictvím pro LEAF unikátních předmětů. Předmět, který se nazývá Entrepreneurial Leadership, nejprve učí studenty teorii byznysu a později učitelé pomáhají aplikovat tuto teorii v praxi. Někteří z nás tak zakládají různé startupy či hledají stáže a už v natolik raném věku se posouvají po kariérním žebříčku. Další se věnují obecně prospěšným projektům nebo výzkumu. V Character Development se pak zamýšlíme nad našimi silnými a slabými stránkami, nad naší životosprávou a nebo různými kontroverzními společenskými a etickými otázkami. Central European Seminar je pak o kultuře společnosti v zemích Střední Evropy, rozvíjí ale i naši schopnost přesvědčivě a akademicky správně psát a argumentovat.

 

Naplňuje výuka tvá očekávání?

Eliška: Na škole máme, jako na každé jiné škole, lepší a horší předměty. Zda výuka naplnila mé očekávání? AP rozhodně ano (Advanced Placement, mezinárodně uznávané kurzy, ze kterých si vybíráme své volitelné předměty od Politologie, přes Environmentální vědy až po Fyziku), Entrepreneurial Leadership je skvěle vedené a naplněné praxí. Samozřejmě ale není vše jen růžové. Je pochopitelné, že škola, které jsou jen dva roky, nemá ještě vše dotažené do poslední čárky. Nicméně vždy, když jsou studenti s něčím nespokojení, není problém zajít za vedením a svůj nesouhlas vyjádřit. Oproti klasickým školám, na které jsme v ČR zvyklí, je názor studentů považován za stejně důležitý jako názor učitelů.

Klára: Když jsem se rozhodla jít na LEAF Academy, tak moje očekávání byla jen se naučit pořádně anglicky a být v mezinárodním prostředí, což škola rozhodně splnila. Ale co víc, Academy mi otevřela oči v tom, že vzdělání lze brát i z jiné stránky, do školy se můžeme těšit a nemusíme probdít noc kvůli stresu z testu.

 

LEAF Academy je jednou ze škol, které si zakládají na tzv. zážitkovém vzdělávání. Jak tohle vypadá v praxi?

Tonda: Za rok na LEAF Academy se mi poštěstilo mimo jiné dobrovolničit v uprchlickém táboře v Srbsku, projít si koncentranční tábory v Osvětimi, sáhnout si na dno při zimním výšlapu v Tatrách a nebo se dloubat (čti pitvat) v prasečím srdci. Někteří spolužáci šli pěšky do Santiaga de Compostela a nebo se podíleli na výzkumu rakovinných buněk na Akademii věd. Můžeme se tak naučit jak hodně o sobě, tak i mnoho o tom, jak to chodilo a chodí ve světě mimo školu.

 

Výuka probíhá takřka výlučně v angličtině. Jaké to pro tebe bylo, jak velká to byla změna?

Tim: Když jsem přišel na školu, tak jsem vcelku zvládal dorozumět se anglicky, co mi však dělalo problém byla gramatika a čtení akademicky náročných textů. To však nepovažuji za důvod se bát studovat v cizím jazyce, protože právě tím, že se kompletně ponoříte do angličtiny, tak se ji tím nejlépe zvládnete naučit. Pozoruji na sobě neuvěřitelný pokrok, a to jak v známkách, tak i v tom, že mi vůbec nedělá problém komunikovat o jakémkoliv tématu.

Klára: Pro mě to byla obrovská změna. Byla jsem zvyklá na angličtinu jako na předmět, na kterém se nemuselo nic dělat a kde jsme všichni mluvili stejně česky, takže když jsem přišla na LEAF Academy, tak moje znalosti se ani dalece neblížily perfektním. Nebyl to ale problém, protože lidé kolem mě byli velice nápomocní nebo na tom byli podobně. A navíc, tím, že je celý program, i mimo výuku, v angličtině, tak se člověk naučí  za chvilku.

 

Jaké to je žít v Bratislavě? Co Slovensko, narážíš na nějaké rozdíly mezi Čechy a Slováky?

Tonda: Protože obecně moc nerozumím lidem, nějak rozdíly nevidím. Bratislava není tak hezká jako Praha, k normálnímu životu je ale podle mě lepší. Pro mne to byl skok z vesnice do města, je těžké pochopit, že autobus může jet i častěji než jednou za dvě hodiny.

LEAF Academy je úplně nová škola, letos “maturuje” teprve první ročník. Co tě přesvědčilo zariskovat a zkusit něco tak nového?

Jakub: Chodil jsem sedm let na tradiční osmileté gymnázium. Byť jsem narazil i na moc prima učitele, výuka mě celkově moc nebavila a hlavně mi nepřišlo, že se učím něco skutečně hodnotného. Nechtělo se mi jen memorovat věci, které pro mě postrádají význam a na konci septimy jsem byl už dost unavený a rezignovaný. V té době jsem u známého na Facebooku náhodou zahlédl nabídku stipendií na školu, co by ráda dělala věci trochu jinak, tak jsem po tom skočil. Zaujal mě hlavně program rozvoje charakteru a sázka na praktickou výuku a provázenost se světem venku.

 

Komu bys doporučila studium na LEAF Academy?

Klára: Já osobně si myslím, že LEAF Academy je pro ty, co věří v lepší budoucnost a chtějí přiložit ruku k dílu. Nezáleží, kdo jste, jen mějte motivaci, buďte připravení vystoupit ze své komfortní zóny a brzy si najdete to něco, co vás bude naplňovat.


Přihlášky na LEAF Academy jsou otevřeny do 7. března. Uchazeči ve věku 14-18 let se mohou ucházet o místo v dvou a čtyřletém programu. Více informací o přihláškách, přijímacím řízení a stipendiích naleznete na webu školy.

Eliška (Praha, 17 let, 3. ročník)

Klára (Praha, 17 let, 2. ročník)

Jakub (Nová Paka, 20 let, 4. ročník)

Tim (Praha, 17 let, 3. ročník)

Tonda (Cítov, 19 let, 4. ročník)

 

Podrobnosti
Leaf Academy

Související články

One Comment

  1. Dobrý den, to, co píšete, je velmi zajímavé a inspirující. Syn si tuto školu také našel a podařilo se mu složit přijímací zkoušku. Máme radost, jen se mi zatím nepodařilo najít informace o tom, zda by bylo vzdělání nostrifikováno i v ČR, případně zda na škole také probíhá, alespoň okrajově, výuka češtiny. Děkuji moc a přeji hodně úspěchů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Close
Close