Česká středoškolská unie: Umíme to okořenit

V České republice máme společenskou tendenci vařit vzdělávací politiku dokola podle jednoho receptu. Patří tam několik politiků, špetka průmyslníků, zemědělců a na závěr přisypat pár neziskovek, ale to jen podle chuti. A kdo je tady strávníkem? Jsme to my, studenti.

To my se se vzděláváním setkáváme každý den. Jsme dopadovou plochou vzdělávání a všechna rozhodnutí se odrazí na každém z nás. Proto máme i my právo přidat na stůl nový pohled na věc. Na našem vzdělávání nám záleží a hodláme se v jeho proměnách nadále aktivně zapojovat. Právě tyhle myšlenky stojí za působením České středoškolské unie už od jejího vzniku v roce 2013. Jsme organizace řízená a složená výhradně ze středoškolských studentů, díky čemuž můžeme autenticky zastupovat a hájit hlas středoškoláků. Činnost naší organizace následuje naši dlouhodobou kampaň Revoluce na střední, ve které uvádíme devět podle nás nejvíce problematických oblastí středního školství a navrhujeme pro ně možná východiska.

První z těchto oblastí je posílení studentských samospráv, kterých zatím není na středních školách mnoho. Z průzkumu České školní inspekce vyplývá, že formálně existují samosprávy jen na necelých 53 % středních škol. Často se ale setkáváme s tím, že samosprávy nemají ve vedení školy dostatečnou oporu na to, aby mohly svou práci odvádět smysluplně. Přitom je to jeden z prvních možných kroků k rozvoji demokratického prostředí a výchově k aktivnímu občanství na školách. Studentské samosprávy jsou navíc pro studenty jedinečnou možností pro získání soft skills a pracovních návyků, což jim klasická výuka často nedokáže nabídnout. Tuto situaci se snažíme ovlivnit hned na několika frontách – v brožuře Vzorovka, která je dostupná na webu vzorovka.cz, seznamujeme spolužáky s konceptem samospráv a nabízíme tipy na jejich založení. Vytváříme také obdobu Vzorovky pro učitele, kteří chtějí vznik studentské samosprávy podpořit, ale nevědí, jak na to. Pomocí pilotního pražského fondu nabízíme samosprávám několik tisíc korun na organizaci jejich aktivit a pracujeme na rozšíření financování samospráv ve všech krajích.

Paralelně s body Revoluce se věnujeme aktuálním tématům, jako je iniciativa “Odmítáme levnou jízdu za horším vzděláváním”. Na konci dubna jsme spolu se sdružením Otevřeno zmobilizovali přes 4 000 občanů a 12 vzdělávacích organizací v reakci na usnesení vlády o odvodu 400 milionů korun z kapitoly školství. Český vzdělávací systém je dlouhodobě dramaticky podfinancovaný, proto je každá koruna dobrá. A 400 milionů korun je víc než dobrých. Tuto částku bychom mohli nasměrovat do vzdělávání budoucích pedagogů, studentských samospráv, nebo do řešení v podstatě kteréhokoli palčivého problému ze široké palety nedostatků našeho vzdělávacího systému. Ministryně financí v demisi Alena Schillerová uvedla, že částka 400 milionů korun tvoří pouze 0,04 % rozpočtu MŠMT, jedná se tedy podle jejích slov pouze o drobné. Podle naší organizace to ale není dostatečný důvod pro jejich neinvestování zpět do školství. Podobná částka byla navíc minulý rok jednorázově přidělena na zlepšení kvality pedagogických praxí.

Za své vzdělávání cítíme zodpovědnost a nechceme to ponechat náhodě, proto jsme pana premiéra vyzvali v otevřeném dopisu k reakci.

Netvrdíme, že sleva na jízdném, jakožto podpora dostupnosti vzdělání, by nebyla správným krokem k lepšímu vzdělávacímu systému. Na to se ovšem plán vlády až tolik nevztahuje a především – máme před sebou mnohem větší překážky. Právě ty jsme projednali na schůzce s premiérem v demisi, který nám přislíbil navýšit rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od příštího roku o 30 miliard korun. Během května se situace rozvinula do bodu, kdy vláda schválila výchozí dokument pro státní rozpočet – rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí. 30 miliard se ale nikde neobjevilo, vláda v dokumentu počítá s navýšením rozpočtu MŠMT o 11,5 miliardy korun. Toto navýšení ale pokryje pouze plánované změny ve financování regionálního školství a nespadá tak pod slíbenou částku 30 miliard korun. Částky uvedené v tomto dokumentu nemusí být identické se samotným rozpočtem, nicméně jde o finální strategický dokument.

Proto se domníváme, že pokud vláda bere své závazky vážně, bylo by vhodné, aby do dokumentu přislíbenou částku zapracovala. Za své vzdělávání cítíme zodpovědnost a nechceme to ponechat náhodě, proto jsme pana premiéra vyzvali prostřednictvím otevřeného dopisu. k reakci. Vládu už podruhé upozorňujeme na to, že podle mezinárodního srovnání patří Česká republika mezi státy OECD k zemím s nejnižším objemem veřejných výdajů na vzdělávání – asi 2,4 % HDP oproti průměrným 6 %. Jakožto zástupci středoškoláků považujeme za nezbytné, aby vláda plnila své sliby vůči studentům. To platí obzvlášť v situaci, kdy školství označuje za jednu ze svých priorit.

České školství už nějakou dobu potřebovalo pořádně okořenit. Chyběl oficiální hlas strávníků, to ale jako Česká středoškolská unie měníme. Pokud Vás naše práce zaujala, doporučujeme Vám sledovat naši facebookovou a webovou stránku. Naleznete tam podrobné informace o výše zmíněných činnostech a mnohem víc!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Close
Close