Přijímačky: jak podat odvolání, včetně šablony ke stažení

Přijímačky na střední školy mají žáci za sebou a teď se konečně dozví, zda se na „svou“ školu dostali. Jaké administrativní kroky nyní musí žák resp. jeho zákonný zástupce ještě udělat? A co v případě, že uchazeč skončil tzv. pod čarou a věří, by mohl uspět v rámci odvolání? Níže najdete ke stažení i jeho vzor.

Jednotné přijímačky na čtyřleté maturitní obory proběhly 12. a 13. dubna, na šestiletá a osmiletá gymnázia pak o týden později (náhradní pak proběhnou 10. nebo 11. května) a mezi 22. až 30. dubnem, jde-li o nematuritní obor, a mezi 28. dubnem a 2. květnem, jde-li o maturitní obor, pak škola na svých internetových stránkách zveřejní seznam přijatých uchazečů. Výsledky jsou zveřejněny pod jejich pořadovými čísly, a pokud žák nebyl přijat, pak jej (resp. zákonného zástupce) o tomto rozhodnutí informuje osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

Co dělat v případě přijetí

V případě úspěchu a tedy přijetí musí uchazeč na střední školu, na níž chce nastoupit, odevzdat vyplněný zápisový lístek, a to do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy ode dne, kdy byl na webové stránky školy vyvěšen seznam přijatých uchazečů. Zápisový lístek nelze vzít zpět, ledaže je žák přijat na základě odvolání do druhé školy, na níž se hlásil.

Co dělat v případě nepřijetí

Odvolat se proti nepřijetí lze do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Je-li doručeno např. v pondělí, znamená to, že se lze odvolat do čtvrtka. Rozhodující je den podání odvolání na poště či podatelně školy.

Odvolat se lze v zásadě ze dvou důvodů. Nejčastěji to bývá z důvodů naplněné kapacity, tedy že uchazeč skončil „těsně pod čarou“. Podáním odvolání se zařadí „zařadí“ do seznamu těch, kteří stojí o to, aby byli přijati tehdy, pokud někteří z úspěšnějších uchazečů ve lhůtě deseti dnů od rozhodnutí neodevzdají v dané škole zápisový lístek. Vyjde-li pak na něj místo, bude přijat.

Méně časté je odvolání z důvodů, že se uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce, domnívá, že v přijímacím řízení byly porušeny právní předpisy a v rámci odvolání žádá, aby nadřízený orgán přezkoumal jeho průběh a rozhodnutí z hlediska souladu se zákonem. 

Šablony ke stažení

Co dělat, když se žák nikam nedostane

Pokud se uchazeč nedostane nikam ani na základě odvolání, pak se může zúčastnit některého z dalších kol přijímacího řízení na školách, které v prvním kole neobsadily všechna volná místa. Aktualizovaný seznam takových škol včetně počtu volných zveřejňují na svých stránkách krajské úřady nebo Magistrát hlavního města Prahy.

A co když se nedostanu nikam ani potom?

Pak si nezoufej. Zkus si rok pracovat, nebo třeba vyjet do zahraničí, a možná zjistíš, že jsi do života nasbíral více zkušeností, než kdybys šel studovat střední školu. Příští rok to pak s přijetím na střední můžeš zkusit znovu – a třeba se lépe připravit, např. s přípravou od Scio.

Podklady připravil Jan Kaczor, právník společnosti Scio.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button