Kateřina Cohnová

Kateřina Cohnová

Je studentkou politologie na Univerzitě v Cambridge, konkrétně se zaměřuje na studium politické filozofie a dějin politického myšlení. O vzdělávání se zajímá od té doby, kdy si začala uvědomovat jeho významný vliv jak na jednotlivce, tak na společnost. Nejčastěji se zamýšlí nad filozofií vzdělávání, vzdělávací politikou a možnostmi reformy českého školství. Do magazínu Perpetuum přispívá od roku 2019.
Back to top button