Z důvodů opatření vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 konferenci Perpetuum rušíme.

Peníze za zakoupené vstupenky vrátíme v plné výši.

O případném novém termínu vás budeme informovat.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Konference o inovativních školách,
které se nebojí učit jinak.

Jak by měla vypadat škola, v které jsou děti opravdu šťastné? A jak dokáže taková škola připravit žáka i na šťastný budoucí život? Jak vybrat tu správnou pro vašeho potomka?

O konferenci  
Kdy: 17. března 2020
Kde: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
Vstupné  
Plné: 790 Kč
Zvýhodněné: 590 Kč
(studenti do 26 let, senioři a rodiče samoživitelé)  
Early birds (do 29. února): 590 Kč

Většina z nás se určitě shodne na tom, že by škola měla v dětech podporovat přirozenou touhu poznávat nové věci. Jak ale v dětech vypěstovat ideální míru odpovědnosti a zároveň jim poskytnout dostatek svobody? Nakolik děti mají spolurozhodovat na celkovém dění ve škole? Nakolik má škola spolupracovat s rodiči?

Nejen tyto otázky zodpoví letošní ročník konference Perpetuum, který je věnován inovativnímu a alternativnímu vzdělávání. Na konferenci se představí různé typy škol, soukromé i státní. Chybět nebudou především praktické workshopy, kde se seznámíte s jejich postupy a metodami. Povedou je ředitelé a zástupci škol a vy se jich budete moci zeptat na vše, co vás zajímá.

Školy

Workshopy

Podmínky učení? Pohoda, spolupráce a komunikace

Kdo: Irena Procházková, učitelka, vedení ZŠ Horácké nám., Brno
Kapacita: 25 osob

Na workshopu naší brněnské ZŠ Horácké náměstí se dozvíte to nejdůležitější, co byste měli vědět o tzv. daltonské škole. Ukážeme vám, jak ve škole vytváříme atmosféru podporující učení a dobré vztahy. A podíváme se i na to, jak uplatňujeme individuální přístup k žákům.

Seznámíte např. s používáním týdenních plánů, formativním hodnocením, systémem třídnických hodin, pracovními výjezdy pedagogů a jejich obsahem, či mentorskou podporou učitelů. Budete si navíc moci sami vyzkoušet konkrétní aktivitu z hodnotového vzdělávání.

Montessori pomůcky ve výuce: praktické ukázky

Kdo: Hana Chramostová, ředitelka Montessori ZŠ Andílek, Praha
Kapacita: 25 osob

Představíme vám montessori pedagogiku, v níž učitel respektuje jedinečnost a potenciál každého dítěte, vede jej k odpovědnosti k sobě i k okolnímu světu a k tomu, aby dítě bylo aktivním činitelem vlastního učení.

Provedeme vás základními principy prezentací s pomůckami v montessori výuce na naší ZŠ Andílek na Praze 5. Ty si pak budete moci sami vyzkoušet v malých skupinách na stanovištích. Nahlédnete do principů práce s žáky v systému, který využívá přirozenou touhu po vědění, zvědavost a motivaci k učení. Možná i vy sami poté zatoužíte stát se dítětem a projít tímto způsobem povinnou školní docházku…

Studijní autonomie aneb Buď sám sobě učitelem

Kdo:

Jana Codlová, ředitelka ScioŠkoly Praha 6, 

Adam Lalák, metodik Scio, Praha

Kapacita: 25 osob

Úkolem učitele kdysi bylo předat žákovi vědomosti, které později možná využije v praxi. Dnešní svět se mění tak rychle, že se musíme novým věcem učit téměř každý den. A systém pouhého „předávání vědomostí“ nestačí. Moderní školy by podle nás měly vést děti k tomu, aby byly schopné řídit si a pohánět svůj učební proces samy. Jinými slovy, měly by je vést k učební autonomii.

Jak studijní autonomie funguje? Z čeho se skládá a jak ji co nejefektivněji rozvíjet? To se dozvíte v našem interaktivním workshopu. Zážitkovou formu si vyzkoušíte, jak to funguje na ScioŠkole Praha 6. A taky vám spolu s dětmi z naší školy ukážeme, že být sám sobě učitelem nemusí být jen školák, ale i my, dospěláci. Přijďte v sobě probudit vnitřní motivaci k učení!

Hodnocení naruby: jak hodnotí žáci učitele

Kdo: Jan Juříček, zástupce ředitele ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha
Kapacita: 25 osob

Ve workshopu se dozvíte, že hodnocení neprobíhá pouze od učitele směrem k žákům, ale i naopak. A to i v případě běžné veřejné základní školy jakou je naše ZŠ Strossmayerovo náměstí. Budeme si také povídat o tom, jaké inovace mohou transformovat celkovou kulturu školy. V rámci workshopu si vyzkoušíte, jak funguje interaktivní online program Socrative, který používáme ve výuce k testování a procvičování.

Konflikty mezi žáky: hrozba nebo příležitost k rozvoji?

Kdo: Klára Koubská, ředitelka SMART ZŠ, Roudnice n. Labem
Kapacita: 25 osob

Workshop SMART ZŠ z Roudnice n.L. představí základní typy konfliktů ve škole a zapojí účastníky do procesu hledání nejlepších řešení těchto konfliktů. Výsledkem diskuze a společné práce budou základní pravidla a nástroje pro řešení každodenních konfliktů ve škole, které si účastníci mohou odnést do své školní práce.

V druhé části workshopu se zaměříme na prevenci konfliktů a na to, jak prostřednictvím rozvíjení školní demokracie můžeme předat dětem odpovědnost a dám jim do ruky vhodné nástroje k řešení konfliktů, které běžně ve škole zažívají.

Příklady komunikace v triádě rodič-dítě-škola

Kdo: Ivan Semecký, ředitel Waldorfské ZŠ a SŠ Semily
Kapacita: 25 osob

Nesmírně důležitým prvkem při vytváření dobrých vztahů a bezpečného prostředí ve škole je fungující komunikaci školy, žáka a rodiče. Přivedeme s sebou naše žáky a jejich rodiče a ukážeme vám, jak to probíhá u nás ve Waldorfské ZŠ Semily. Budete mít jedinečnou možnost klást otázky všem třem stranám současně a vidět, jak tento styl spolupráce vnímají zástupci jednotlivých skupin – tedy žáci i rodiče.

Budete se také moci zapojit dospolečné práce např. do plánování rozvoje školy, případně do témat, která ke spolupráci rodič-dítě-škola sami navrhnete.

Program

10.00 – 12.00 registrace, „miniveletrh“ škol, možnost prohlídky výstavy Jiřího Davida „Jsem tady“
12.00 – 12.10 úvodní slovo
12.10 – 13.30 úvodní debata se školami
13.30 – 14.00 coffee break
14.00 – 15.00 blok workshopů 1
15.00 – 15.10 přesun
15.10 – 16.10 blok workshopů 2
16.10 – 16.30 coffee break
16.30 – 18.00 závěrečná debata a reflexe
18.00 – 19.30 networkingová číše vína

Jaký byl minulý ročník? Podívejte se

Konference Perpetuum 2018 – úvodní panelová diskuse

Z důvodů opatření vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 konferenci Perpetuum rušíme.

Peníze za zakoupené vstupenky vrátíme v plné výši.

O případném novém termínu vás budeme informovat.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Pořadatel

Za podpory

Kontakt

perpetuum@scio.cz
tel.: 234 705 521
perpetuum.cz

Back to top button

   ZŠ Horácké náměstí, Brno (Dalton)

 

ZŠ Horácké náměstí je brněnská škola, v níž studuje asi 750 žáků ve 33 třídách. Používá prvky tzv. daltonské výuky, která stojí na třech principech - samostatnost, spolupráce, zodpovědnost. Na naší škole umožňujeme dětem spolurozhodovat o způsobu své práce, učíme je práci si rozplánovat, navzájem si pomáhat i brát za svou práci odpovědnost. Podmínkou pro tento styl výuky je vytvoření bezpečného prostředí. Třídní učitelé se intenzivně věnují budování vztahů, vzájemné komunikaci mezi žáky, pečují o klima třídy i školy.

S kým si popovídáte?

 

Irena Procházková, učitelka a členka vedení

"Již více než 20 let učím přírodopis a zeměpis na 2.stupni, na daltonské škole pracuji od roku 2010.  Ráda při výuce uplatňuje badatelsky orientované aktivity a metody formativního hodnocení. Zaměřuji se rovněž na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na efektivní spolupráci s asistenty pedagoga. Jsem součástí širšího vedení školy, vedu školní tým asistentů pedagoga.

Těší mě, že pracuji ve škole, která podporuje otevřenou komunikaci, vstřícnou atmosféru a která cíleně vytváří podmínky umožňující zažít úspěch všem žákům. Jsem nadšená cestovatelka, ráda chodím na dlouhé procházky, sportuji a čtu."

 

   Montessori ZŠ a MŠ Andílek

 

Montessori ZŠ a MŠ Andílek se soustředí na výchovu a vzdělávání dětí a podporu rodičů. Cílem školy je vytvářet bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém mohou všichni zúčastnění bez obav rozvíjet svůj potenciál. V naší škole najdete skutečné montessori, učitele respektující jedinečnost každého dítěte, ucelený systém vzdělávání od 1,5 roku do 15 let, přirozený způsob učení a vedení dětí k odpovědnosti k sobě i k okolnímu světu.

Dětem poskytujeme prostor, aby se mohly samostatně rozvíjet. Učení jako přirozený proces děti baví, probouzí v nich vrozenou zvídavost a neustále přiživuje plamínek jejich vnitřní motivace. Ve škole jsou spokojené a těší se na každý další den.

S kým si popovídáte?

 

Hana Chramostová, ředitelka

"Ve základní i středním školství se pohybuji od roku 2002, kdy jsem vystudovala pedagogickou fakultu. Ředitelkou v Montessori školách Andílek jsem již sedm let, předtím jsem vedla rovněž státní MŠ a ZŠ. 

Práce s dětmi mě celý život inspiruje, práce s dospělými motivuje, Montessori mi dává hluboké poznání a směr a Andílek mi dává prostor vše realizovat, propojit a dělat práci, která má smysl. Potkávat každý den usměvavé tváře spokojených dětí ve třídách, vést tým úžasných lidí, zjistit jejich potenciál a podporovat je - to je má práce, to je náš Andílek."

 

       ZŠ Smart, Roudnice n.Labem

 

Škola SMART z Roudnice n.L. nabízí základní vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku. Třídy mají kapacitu max. 15 dětí. Naši učitelé jsou lidé s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi, kteří vnímají práci pedagoga jako průvodce světem poznání; jsou trpěliví, optimističtí, spokojení sami se sebou a tolerantní k odlišnému názoru druhých lidí.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků.

S kým si popovídáte?

 

Klára Koubská, ředitelka

"Jsem absolventkou PedF UK, vyučuji AJ a humanitní předměty. V roce 2015 jsem spoluzaložila soukromou ZŠ v Roudnici nad Labem a stala se její ředitelkou. Je pro mě důležité, aby se žáci spolupodíleli na svém vzdělávání, mohli rozhodovat o tom, jakou formou a tempem se budou učit, uměli si stanovit cíle a motivovat sami sebe k práci. Vedu žáky k tomu, aby přemýšleli v souvislostech a kladli správné otázky.

Snažím se vybudovat tým motivovaných, vzdělaných a nadšených pedagogů, kteří jsou otevřeni inovacím a výzvám moderního světa, rádi se učí, umí být našim žákům partnery a i dobrým vzorem. Podporuji otevřenou komunikaci s rodiči zapojení rodin žáků do chodu školy.

Přeji si, aby naši žáci získali nejen znalosti, ale především se díky spolupůsobení školy stali dobrými lidmi, odpovědnými občany a uměli si sebevědomě a s nadhledem poradit v každé životní situaci."

 

    ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí

 

ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze 7 je běžná základní škola, která se snaží o progresivní přístup v rámci možností státního školství. Naši školní vizi shrnují dvě věty: Tvoříme dovednosti pro život. Podporujeme rovnost ve vzdělávání.

Naše škola nabízí žákům zejména příjemné pracovní klima, tvořivý a vstřícný přístup pedagogů, individuální rozvoj nadání a talentu, systematickou výuku cizích jazyků s angličtinou od první třídy a návštěvami rodilých mluvčí, efektivní výuku informatiky od čtvrté do osmé třídy a posílenou výuku tělesné výchovy na prvním stupni.

Vyučující využívají principů tvořivé školy a činnostního učení, do výuky zapojují moderní metody vzdělávání včetně práce s počítačem a interaktivní tabulí. Škola je rovněž zapojena do různých vzdělávacích a výchovných projektů. V současné době také úzce spolupracuje s Gymnáziem Přírodní škola.

S kým si popovídáte?

 

Jan Juříček, zástupce ředitele

"Svoji práci dělám, protože mi přijde smysluplná a naplňující. Dráhu učitele jsem si vybral už na střední škole a pracovat jako zástupce ředitele pro pedagogiku je přesně to, co jsem hledal.  Baví mě společně budovat pedagogickou koncepci školy a aplikace inovací ve vzdělávání. Motivuje mě přátelský kolektiv a dynamické prostředí naší školy. Mojí každodenní práci můžete vidět třeba na webu www.ucimesroboty.cz."

 

         ZŠ ScioŠkola Praha 6

 

ScioŠkoly jsou soukromé inovativní základní školy, které připravují děti na budoucnost, na život ve stále se měnícím světě. Přáním rodičů je, aby jejich děti vedly spokojený a naplněný život. Ve ScioŠkolách se snažíme o to, aby se děti naučily dovednosti, které jim v tom pomohou.

Nejinak je tomu ve ScioŠkole Praha 6. Chodí k nám 118 dětí, s nimiž tvoříme vesmírnou expedici při objevování neznámého. Každé dítě je jiné, proto respektujeme jeho individuální cestu ve vzdělávání. Snažíme se společně s dětmi pracovat na věcech, které jim dávají smysl.

Část výuky probíhá v malých pracovních skupinách namíchaných ze studentů různého věku. Děti se tak mnohem jeden od druhého lépe učit a zvykají si na to, že být odlišný je normální! Hrajeme fair play, proto i pravidla tvoříme společně s dětmi. A všichni společně je pak i dodržujeme. 

Kdo vám poví víc?

Jana Codlová, ředitelka

"Začalo to všechno mým příchodem do Scio a zakládáním první ScioŠkoly. Z toho období přináším odvahu a otevřenou mysl. Škola je pro mě krajina se spoustou cest, zákoutí a tajemných jeskyň, kudy se děti vydávají. Možná, že budou mít zpočátku trochu strach, ale to k objevování přece patří. Chci jim být zkušeným rádcem, když budou nejistí nebo budou potřebovat pomoc. Chci jim pomáhat dospívat a řešit krkolomné situace, bude-li to třeba. Chci je pochválit a pobídnout k další cestě. A taky s nimi dělat ptákoviny a legrácky, prostě si to užívat. Miluji knížky, hory, pohyb,divadlo a film."

      Waldorfská ZŠ a SŠ Semily

 

Waldorfská škola je celosvětově rozšířenou výraznou pedagogickou alternativou k tradičním školám, od mateřských škol po střední. V ZŠ a SŠ Semily klademe důraz na individuální a celostní rozvoj žáka, podporujeme jeho tělesné i duchovní zdraví a – co je neméně důležité – jeho celoživotní učení.

Waldorfská pedagogika se snaží vychovávat a vzdělávat děti ve všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti, a proto výuka rovnoměrně pokrývá pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí. Pěstujeme v dětech zdravé sebevědomí. Kromě klasických předmětů učíme děti i umělecko-řemeslným dovednostem.

Říká se, že děti jsou přirozeně soutěživé. Waldorfská pedagogika si však vysoce cení spolupráce mezi dětmi a tuto dovednost aktivně rozvíjíme. Podporujeme a kultivujeme tvořivost dětí, probouzíme v nich touhu po poznání a podněcujeme je k soustavnému rozvíjení vlastních schopností a dovedností. 

Kdo vám poví víc?

Ivan Semecký, ředitel

"Sedm let jsem se věnoval dětem v dětské domově jako vychovatel. Devět let bylo mým cílem podporovat lidi s mentálním postižením v důstojném životě a pomáhat jim najím práci a bydlení mimo ústavní péči. Dlouhodobě mě naplňuje práce s dětmi a dospělými ve skautu."

   ZŠ Horácké náměstí, Brno (Dalton)

 

ZŠ Horácké náměstí je brněnská škola, v níž studuje asi 750 žáků ve 33 třídách. Používá prvky tzv. daltonské výuky, která stojí na třech principech - samostatnost, spolupráce, zodpovědnost. Na naší škole umožňujeme dětem spolurozhodovat o způsobu své práce, učíme je práci si rozplánovat, navzájem si pomáhat i brát za svou práci odpovědnost. Podmínkou pro tento styl výuky je vytvoření bezpečného prostředí. Třídní učitelé se intenzivně věnují budování vztahů, vzájemné komunikaci mezi žáky, pečují o klima třídy i školy.

S kým si popovídáte?

 

Irena Procházková, učitelka a členka vedení

"Již více než 20 let učím přírodopis a zeměpis na 2.stupni, na daltonské škole pracuji od roku 2010.  Ráda při výuce uplatňuje badatelsky orientované aktivity a metody formativního hodnocení. Zaměřuji se rovněž na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na efektivní spolupráci s asistenty pedagoga. Jsem součástí širšího vedení školy, vedu školní tým asistentů pedagoga.

Těší mě, že pracuji ve škole, která podporuje otevřenou komunikaci, vstřícnou atmosféru a která cíleně vytváří podmínky umožňující zažít úspěch všem žákům. Jsem nadšená cestovatelka, ráda chodím na dlouhé procházky, sportuji a čtu."

 

   Montessori ZŠ a MŠ Andílek

 

Montessori ZŠ a MŠ Andílek se soustředí na výchovu a vzdělávání dětí a podporu rodičů. Cílem školy je vytvářet bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém mohou všichni zúčastnění bez obav rozvíjet svůj potenciál. V naší škole najdete skutečné montessori, učitele respektující jedinečnost každého dítěte, ucelený systém vzdělávání od 1,5 roku do 15 let, přirozený způsob učení a vedení dětí k odpovědnosti k sobě i k okolnímu světu.

Dětem poskytujeme prostor, aby se mohly samostatně rozvíjet. Učení jako přirozený proces děti baví, probouzí v nich vrozenou zvídavost a neustále přiživuje plamínek jejich vnitřní motivace. Ve škole jsou spokojené a těší se na každý další den.

S kým si popovídáte?

 

Hana Chramostová, ředitelka

"Ve základní i středním školství se pohybuji od roku 2002, kdy jsem vystudovala pedagogickou fakultu. Ředitelkou v Montessori školách Andílek jsem již sedm let, předtím jsem vedla rovněž státní MŠ a ZŠ. 

Práce s dětmi mě celý život inspiruje, práce s dospělými motivuje, Montessori mi dává hluboké poznání a směr a Andílek mi dává prostor vše realizovat, propojit a dělat práci, která má smysl. Potkávat každý den usměvavé tváře spokojených dětí ve třídách, vést tým úžasných lidí, zjistit jejich potenciál a podporovat je - to je má práce, to je náš Andílek."

 

       ZŠ Smart, Roudnice n.Labem

 

Škola SMART z Roudnice n.L. nabízí základní vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku. Třídy mají kapacitu max. 15 dětí. Naši učitelé jsou lidé s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi, kteří vnímají práci pedagoga jako průvodce světem poznání; jsou trpěliví, optimističtí, spokojení sami se sebou a tolerantní k odlišnému názoru druhých lidí.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků.

S kým si popovídáte?

 

Klára Koubská, ředitelka

"Jsem absolventkou PedF UK, vyučuji AJ a humanitní předměty. V roce 2015 jsem spoluzaložila soukromou ZŠ v Roudnici nad Labem a stala se její ředitelkou. Je pro mě důležité, aby se žáci spolupodíleli na svém vzdělávání, mohli rozhodovat o tom, jakou formou a tempem se budou učit, uměli si stanovit cíle a motivovat sami sebe k práci. Vedu žáky k tomu, aby přemýšleli v souvislostech a kladli správné otázky.

Snažím se vybudovat tým motivovaných, vzdělaných a nadšených pedagogů, kteří jsou otevřeni inovacím a výzvám moderního světa, rádi se učí, umí být našim žákům partnery a i dobrým vzorem. Podporuji otevřenou komunikaci s rodiči zapojení rodin žáků do chodu školy.

Přeji si, aby naši žáci získali nejen znalosti, ale především se díky spolupůsobení školy stali dobrými lidmi, odpovědnými občany a uměli si sebevědomě a s nadhledem poradit v každé životní situaci."

 

    ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí

 

ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze 7 je běžná základní škola, která se snaží o progresivní přístup v rámci možností státního školství. Naši školní vizi shrnují dvě věty: Tvoříme dovednosti pro život. Podporujeme rovnost ve vzdělávání.

Naše škola nabízí žákům zejména příjemné pracovní klima, tvořivý a vstřícný přístup pedagogů, individuální rozvoj nadání a talentu, systematickou výuku cizích jazyků s angličtinou od první třídy a návštěvami rodilých mluvčí, efektivní výuku informatiky od čtvrté do osmé třídy a posílenou výuku tělesné výchovy na prvním stupni.

Vyučující využívají principů tvořivé školy a činnostního učení, do výuky zapojují moderní metody vzdělávání včetně práce s počítačem a interaktivní tabulí. Škola je rovněž zapojena do různých vzdělávacích a výchovných projektů. V současné době také úzce spolupracuje s Gymnáziem Přírodní škola.

S kým si popovídáte?

 

Jan Juříček, zástupce ředitele

"Svoji práci dělám, protože mi přijde smysluplná a naplňující. Dráhu učitele jsem si vybral už na střední škole a pracovat jako zástupce ředitele pro pedagogiku je přesně to, co jsem hledal.  Baví mě společně budovat pedagogickou koncepci školy a aplikace inovací ve vzdělávání. Motivuje mě přátelský kolektiv a dynamické prostředí naší školy. Mojí každodenní práci můžete vidět třeba na webu www.ucimesroboty.cz."

 

         ZŠ ScioŠkola Praha 6

 

ScioŠkoly jsou soukromé inovativní základní školy, které připravují děti na budoucnost, na život ve stále se měnícím světě. Přáním rodičů je, aby jejich děti vedly spokojený a naplněný život. Ve ScioŠkolách se snažíme o to, aby se děti naučily dovednosti, které jim v tom pomohou.

Nejinak je tomu ve ScioŠkole Praha 6. Chodí k nám 118 dětí, s nimiž tvoříme vesmírnou expedici při objevování neznámého. Každé dítě je jiné, proto respektujeme jeho individuální cestu ve vzdělávání. Snažíme se společně s dětmi pracovat na věcech, které jim dávají smysl.

Část výuky probíhá v malých pracovních skupinách namíchaných ze studentů různého věku. Děti se tak mnohem jeden od druhého lépe učit a zvykají si na to, že být odlišný je normální! Hrajeme fair play, proto i pravidla tvoříme společně s dětmi. A všichni společně je pak i dodržujeme. 

Kdo vám poví víc?

Jana Codlová, ředitelka

"Začalo to všechno mým příchodem do Scio a zakládáním první ScioŠkoly. Z toho období přináším odvahu a otevřenou mysl. Škola je pro mě krajina se spoustou cest, zákoutí a tajemných jeskyň, kudy se děti vydávají. Možná, že budou mít zpočátku trochu strach, ale to k objevování přece patří. Chci jim být zkušeným rádcem, když budou nejistí nebo budou potřebovat pomoc. Chci jim pomáhat dospívat a řešit krkolomné situace, bude-li to třeba. Chci je pochválit a pobídnout k další cestě. A taky s nimi dělat ptákoviny a legrácky, prostě si to užívat. Miluji knížky, hory, pohyb,divadlo a film."

      Waldorfská ZŠ a SŠ Semily

 

Waldorfská škola je celosvětově rozšířenou výraznou pedagogickou alternativou k tradičním školám, od mateřských škol po střední. V ZŠ a SŠ Semily klademe důraz na individuální a celostní rozvoj žáka, podporujeme jeho tělesné i duchovní zdraví a – co je neméně důležité – jeho celoživotní učení.

Waldorfská pedagogika se snaží vychovávat a vzdělávat děti ve všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti, a proto výuka rovnoměrně pokrývá pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí. Pěstujeme v dětech zdravé sebevědomí. Kromě klasických předmětů učíme děti i umělecko-řemeslným dovednostem.

Říká se, že děti jsou přirozeně soutěživé. Waldorfská pedagogika si však vysoce cení spolupráce mezi dětmi a tuto dovednost aktivně rozvíjíme. Podporujeme a kultivujeme tvořivost dětí, probouzíme v nich touhu po poznání a podněcujeme je k soustavnému rozvíjení vlastních schopností a dovedností. 

Kdo vám poví víc?

Ivan Semecký, ředitel

"Sedm let jsem se věnoval dětem v dětské domově jako vychovatel. Devět let bylo mým cílem podporovat lidi s mentálním postižením v důstojném životě a pomáhat jim najím práci a bydlení mimo ústavní péči. Dlouhodobě mě naplňuje práce s dětmi a dospělými ve skautu."