Perpetuum

Kam směřuje české školství? Co se lze naučit bez školy?

Jaké vzdělávání chtějí rodiče pro své děti?

 

O konferenci

21. listopadu 2017

 

Téma

Cílem konference je zamyšlení nad tím, jak by se mělo změnit české vzdělávání, aby více odpovídalo aktuálním potřebám měnícího se světa. V rámci konference vystoupí řečníci, kteří do oblasti vzdělávání zasahují a jejichž názor vnáší do diskuze relevantní podněty.

Konference je členěna do tří panelů, v nichž vystoupí odborníci na vzdělávání i inspirativní osobnosti, které se v této oblasti profesionálně nepohybují. Příležitost pro zlepšení praktických dovedností nabídnou odpolední workshopy pod vedením zkušených lektorů. Možnost pro neformální setkání poskytne závěrečná after party.

 

 Řečníci

Kam směřuje české školství?

Mikuláš Bek

Masarykova univerzita

Miroslav Jašurek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Bohumil Kartous

Informační centrum o vzdělávání EDUin

Jiří Růžička

Gymnázium Jana Keplera

Ondřej Šteffl

Scio, ScioŠkoly

Lenka Štěpánová

Česká středoškolská unie

Co jsem se naučil/a bez školy?

Denisa Dědičová

GrowJOB Institute

Tomáš Gavlas

Get Boost Media

Ondřej Kania

JK Education

Eva Prudilová

Pražský studentský summit

Tomáš Řemínek

Nadace Karla Janečka

Tomáš Studeník

FuckUp Nights Prague

Jaké vzdělávání chci pro své děti?

Joachim Dvořák

Nakladatelství Labyrint & Raketa

Daniel Franc

Google

Tomáš Hruda

Education Republic

Klára Laurenčíková

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Veronika Vieweghová

Škola pro mě

Workshopy

Dana Hádková

Nadace Karla Janečka

Michal Kučerák

Centrum současného umění DOX

Jiří Raiterman

Centrum současného umění DOX

Štěpánka Rajchlová

ScioŠkola

Erik Tabery

Týdeník Respekt

 

 


Programem vás bude provázet Markéta Majerová, šéfredaktorka magazínu Perpetuum.

Program

Registrace

9:00 – 9:15

Coffee Break, komentovaná prohlídka

9:15 – 10:00

Prohlídka DOX, Jiří Raiterman

 

PŘED OČIMA: Příběhy Iráku

 

Jaké obrazy si spojujeme se současným Irákem? Válka, násilí, milice humanitární krize, uprchlické tábory.

 

Tuto zemi procházející dlouhodobým válečným konfliktem, jehož důsledky dávno přesáhly její hranice, “známe” z veřejných médií často jen prostřednictvím podobných záběrů.

 

Úvodní slovo

10:00

Markéta Majerová, Scio

Kam směřuje české školství?

10:00 – 12:00

 • Mikuláš Bek
 • Miroslav Jašurek
 • Bohumil Kartous
 • Jiří Růžička
 • Ondřej Šteffl
 • Lenka Štěpánová

 

Oběd

12:00 – 13:00

Ethnocatering

Workshopy

13:00 – 14:30

Michal Kučerák – Pravda nebo lež

Doba se zrychluje! Naše pozornost je neustále drážděna a rozptylována novými podněty. Vědomí musíme mít ve střehu – data se zmnožují, nepravda získává větší prostor. Maskuje se do slov a obrazů, které důvěrně známe a kterým rozumíme se vší samozřejmostí.
Více informací: http://www.dox.cz/cs/skoly-a-skupiny/program-pravda-nebo-lez

Jiří Raiterman – Bourání stereotypů

Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Do Evropy směřuje trvale velké množství lidí ve snaze uniknout válečným konfliktům a chudobě; zkusme se podívat na „naši“ situaci z druhé strany, tentokrát hledáčkem fotografů v Iráckém Kurdistánu. Jaké obrazy si spojujeme se současným Irákem? Válka, násilí, milice humanitární krize, uprchlické tábory. Více informací: http://www.dox.cz/cs/skoly-a-skupiny/bourani-stereotypu-1

Štěpánka Rajchlová – ScioŠkola

Děti ze ScioŠkoly společně s jejich paní ředitelkou Štěpánkou vás aktivní formou provedou tématem výuky češtiny na školách a vztahu Čechů k mateřskému jazyku. Na závěr proběhne hromadná diskuze.

Erik Tabery – Jak číst kriticky média

Diskuse s Erikem Taberym o tom, jaká rizika nám hrozí, když budeme rezignovat na kritické čtení informací. Jak rozeznat ty pravdivé texty od hoaxů. A čím podpořit kritické myšlení.

Dana Hádková - Vedení dětí k hodnotám

Hodnotové vzdělávání vede děti k tomu, aby si vytvářely systém vlastních hodnot, díky nimž získávají vnitřní integritu a schopnost správně se rozhodovat. My jsme svět je série deseti učebnic, která pomáhá učitelům otevírat s dětmi na základních školách témata jako jsou svoboda, strach, pomoc druhým, vztek, nebo třeba laskavost. Ve workshopu nahlédneme do učebnic i do vlastního pojetí hodnot, štěstí a vize školy, která je organismem, spíše než organizací.

Coffee Break

14:30 – 15:00

Ethnocatering

Co jsem se naučil/a mimo školu?

15:00 – 16:30

 • Denisa Dědičová
 • Tomáš Gavlas
 • Ondřej Kania
 • Eva Prudilová
 • Tomáš Řemínek
 • Tomáš Studeník

Jaké vzdělání chci pro své děti?

16:30 – 18:00

 • Joachim Dvořák
 • Daniel Franc
 • Tomáš Hruda
 • Klára Laurenčíková
 • Petr Šimůnek
 • Veronika Vieweghová

After Party

18:00 – 20:00

Pořadatel

Partner

Partner


Mediální partner

 

 Kontakt

perpetuum@scio.cz
tel.: 234 705 521
perpetuum.cz

 

Z webu Perpetuum
  10.9.2018

  3 věci, které by si učitelé měli připomenout se začátkem školního roku

  Učení je založené na mezilidských vztazích Informace máme v dnešním světě moderních technologií přímo před sebou na svém chytrém telefonu nebo…
  5.9.2018

  Mladí a nadaní

  Národními srovnávacími zkouškami od Scio každoročně projde přes 20 tisíc zájemců o vysokoškolské studium. Testy nahrazují přijímací zkoušky na desítkách…
  20.8.2018

  „Člověk by měl umět i zatnout zuby, když jde za svým snem“, říká v rozhovoru spisovatelka Ivona Březinová

    Spisovatelkou jste prý toužila být už odmalička. To jste opravdu nikdy nechtěla být ničím jiným? Nevím, jak vážně jsem…
  20.7.2018

  Žhavé zboží? Absolventi ekonomických a technických oborů

  Graduate Recruitment je jedním z odvětví lidských zdrojů, tedy Human Resources neboli HR. Věnuje se náboru absolventů vysokých škol. Aktivity Graduate…
  2.7.2018

  Výzkum Univerzity Karlovy: Jedno dítě z deseti pozná skrytou reklamu na internetu

  Neoddiskutovatelným fenoménem dneška jsou blogeři, instagrameři a youtubeři. Tito novodobí influenceři aktivním publikováním vlastních obsahů na sociálních sítích uplatňují vliv…
  26.6.2018

  Cesta k úspěchu

  Vnímáte podnikavost jako naučenou dovednost, kterou lze rozvíjet, nebo je podle vás převážně vrozenou dispozicí? Já si myslím, že je…
  Close
  Close