proděkan

Univerzita

Různé obory by spolu měly spolupracovat, a to nejen
na papíře, ale i v realitě

V čem spatřujete budoucnost vzdělávání ve společenskovědních oborech? Bude podle vás v budoucnu růst poptávka po společensky vzdělaných lidech? Společenskovědní obory nemají v posledních letech, možná i desetiletích, jednoduchou pozici, jelikož je velký prostor věnován technologickým inovacím a aktivitám okolo nich. Tímto směrem se ubírá či ubírala velká část diskuse také ohledně vzdělávání.…

Číst dál
Back to top button