13:00 – 14:30

Michal Kučerák – Pravda nebo lež

Doba se zrychluje! Naše pozornost je neustále drážděna a rozptylována novými podněty. Vědomí musíme mít ve střehu – data se zmnožují, nepravda získává větší prostor. Maskuje se do slov a obrazů, které důvěrně známe a kterým rozumíme se vší samozřejmostí.
Více informací: http://www.dox.cz/cs/skoly-a-skupiny/program-pravda-nebo-lez

Jiří Raiterman – Bourání stereotypů

Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Do Evropy směřuje trvale velké množství lidí ve snaze uniknout válečným konfliktům a chudobě; zkusme se podívat na „naši“ situaci z druhé strany, tentokrát hledáčkem fotografů v Iráckém Kurdistánu. Jaké obrazy si spojujeme se současným Irákem? Válka, násilí, milice humanitární krize, uprchlické tábory. Více informací: http://www.dox.cz/cs/skoly-a-skupiny/bourani-stereotypu-1

Štěpánka Rajchlová – ScioŠkola

Děti ze ScioŠkoly společně s jejich paní ředitelkou Štěpánkou vás aktivní formou provedou tématem výuky češtiny na školách a vztahu Čechů k mateřskému jazyku. Na závěr proběhne hromadná diskuze.

Erik Tabery – Jak číst kriticky média

Diskuse s Erikem Taberym o tom, jaká rizika nám hrozí, když budeme rezignovat na kritické čtení informací. Jak rozeznat ty pravdivé texty od hoaxů. A čím podpořit kritické myšlení.

Dana Hádková - Vedení dětí k hodnotám

Hodnotové vzdělávání vede děti k tomu, aby si vytvářely systém vlastních hodnot, díky nimž získávají vnitřní integritu a schopnost správně se rozhodovat. My jsme svět je série deseti učebnic, která pomáhá učitelům otevírat s dětmi na základních školách témata jako jsou svoboda, strach, pomoc druhým, vztek, nebo třeba laskavost. Ve workshopu nahlédneme do učebnic i do vlastního pojetí hodnot, štěstí a vize školy, která je organismem, spíše než organizací.

Jáchym Vintr

Redaktorem magazínu Perpetuum je od roku 2016. Ve Scio má na starost dotazníková šetření, komunikaci a současně studuje psychologii. V rámci dotazníkových šetření zjišťuje postoje a názory uchazečů o vysoké školy, díky čemuž získává přesnější představy o české vysokoškolské sféře, o které pro Perpetuum publikuje.

Související články

Close
Close