Perpetuum – magazín o vzdělávání bez hranic

Když si představíte, že vzdělávání je nikdy nekončící proces, který nás ne/vědomě provází celý život. Uvědomíte si, že představa jednou nabitého vzdělání ve škole je iluzí a že vzdělávání probíhá stále, všude a je bez hranic.

– Markéta Majerová, šéfredaktorka

Magazín Perpetuum je pro všechny, které zajímá vzdělávání 21. století.

O magazínu Perpetuum

První vydání magazínu Perpetuum rozvířilo tuzemský pedagogický „rybníček“ ve školním roce 2013/2014. Perpetuum tehdy nahradilo Učitelský zpravodaj. Od té doby prošlo řadou změn. Vystřídalo šéfredaktory. Změnilo rytmus vydávání. Rozšířilo zaměření obsahu na cílové čtenáře. Těmi jsou nyní všichni,které téma vzdělávání zajímá. A nezáleží na tom, zda se nacházíte v roli (celoživotního) žáka, učitele, nebo rodiče. Magazín přináší inspiraci pro každého. Ukazuje na příklady dobré praxe z Česka i zahraničí.Popisuje projekty, které stojí za pozornost. Nabízí tipy na vzdělávání i články vystavěné na datech. Autorské komentáře i rozhovory protkané tématikou vzdělávání.