Zpracování osobních údajů – newsletter Perpetuum

Vyplněním a odesláním své emailové adresy dávám správci osobních údajů, společnosti www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 18000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551, svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za těchto podmínek:

Souhlas se týká těchto údajů: emailová adresa

Údaje budou zpracovány za účelem: zasílání informací o novinkách ve vzdělávání. Zasílané informace mohou mít charakter obchodního sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Údaje budou zpracovávány po dobu 5 let.

Zpracování bude prováděno prostřednictvím aplikace mailchimp.com. Mailchimp je Zpracovatelem osobních údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů ze strany Mailchimp naleznete zde. Osobní údaje nebudou předávány žádným dalším třetím osobám (zpracovatelé či příjemci).

Každý, jehož údaje Správce zpracovává na základě poskytnutého souhlasu, má právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat
  • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, a o způsobech jejich zpracování
  • požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu či aktualizaci
  • požadovat po Správci výmaz veškerých svých údajů, které Správce zpracovává
  • v případě pochybností o dodržování povinností při zpracování osobních údajů se obrátit se stížností na Správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů
Další informace o zpracování osobních údajů: Ochrana osobních údajů společnosti Scio
(https://www.scio.cz/osobni-udaje/)V případě jakýchkoliv dotazů či za účelem uplatnění práv subjektu údajů je možné kontaktovat správce (email: scio@scio.cz,  telefon 234 705 555) nebo přímo pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Scio (email: poverenec@scio.cz, telefon: 234 705 032).