Interactive Story Adventures

Iniciativa Interactive Story Adventures vytváří programy, které vedou malé školáky (1. třída) k navazování vztahů, komunikaci a poznávání lidí, se kterými by se ve svém prostředí běžně nesetkali. Třítýdenní program ve třech školách v Pittsburgu začal tím, že se žáčci seznámili s loutkou Isou a na panoramatickém obrázku vlastní třídy vyznačili své oblíbené místo. Každé dítě mělo za úkol napsat o svém oblíbeném místě. Prostřednictvím dalších loutek se učily, jak napsat úvod, hlavní část a závěr vyprávění. Děti pak nacvičily čtení svých příběhů a navzájem se snímaly kamerou. Dalším krokem byla telekonference mezi školami, kdy se děti seznámily s žáky dalších škol a mohly komunikovat, sdílely svá videa a zjistily, jak vypadají jiné třídy a že mají se vzdálenými spolužáky mnoho společného. Poslední fází programu bylo setkání celých komunit tváří v tvář díky dětem, které se poznaly prostřednictvím společné sdílené aktivity. (1390)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button