Ve Finsku tematická výuka

Ve finském vzdělávacím systému proběhne v nejbližších letech zásadní změna – ve školách nebude výuka organizována podle předmětů, ale podle témat. Se změnami se začíná v Helsinkách, kde se šestnáctiletí žáci učí např. matematiku, jazyky, komunikační dovednosti v rámci tématu „služby ve stravování“, další např. historii, zeměpis, jazyky a ekonomiku v rámci tématu „Evropská unie“. Ve třídách se opouští sezení v řadách lavic, žáci pracují kolaborativně ve skupinkách, při práci komunikují. Součástí reformy je i příprava učitelů na nový systém, ne všichni jsou s reformou srozuměni. Více než 70 % učitelů v současné době prochází odbornou přípravou. Podle reformátorů je nedůležitější změnit celkový přístup učitelů. Autorka reformního plánu v Helsinkách také propaguje společné učení učitelů různých předmětů a jejich společnou přípravu hodin. Finské školy povinně zavádějí tematické vyučování alespoň jednou ročně, školy v Helsinkách dvakrát, a to na dobu až několika týdnů. Reformovaná organizace výuky by měla být ve všech finských školách zavedena do roku 2020. (1407)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Close
Close