Ve Finsku tematická výuka

Ve finském vzdělávacím systému proběhne v nejbližších letech zásadní změna – ve školách nebude výuka organizována podle předmětů, ale podle témat. Se změnami se začíná v Helsinkách, kde se šestnáctiletí žáci učí např. matematiku, jazyky, komunikační dovednosti v rámci tématu „služby ve stravování“, další např. historii, zeměpis, jazyky a ekonomiku v rámci tématu „Evropská unie“. Ve třídách se opouští sezení v řadách lavic, žáci pracují kolaborativně ve skupinkách, při práci komunikují. Součástí reformy je i příprava učitelů na nový systém, ne všichni jsou s reformou srozuměni. Více než 70 % učitelů v současné době prochází odbornou přípravou. Podle reformátorů je nedůležitější změnit celkový přístup učitelů. Autorka reformního plánu v Helsinkách také propaguje společné učení učitelů různých předmětů a jejich společnou přípravu hodin. Finské školy povinně zavádějí tematické vyučování alespoň jednou ročně, školy v Helsinkách dvakrát, a to na dobu až několika týdnů. Reformovaná organizace výuky by měla být ve všech finských školách zavedena do roku 2020. (1407)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button