Co je „psychologické moratorium“?

Profesor Steve Wheeler z Plymouth University se ve svém blogu zamýšlí nad přínosem využití digitálních her pro výuku a učení. Za jeden z nejdůležitějších principů pokládá koncept „psychologického moratoria“, který umožní hráči/žákovi odpoutat se od reality, získat jinou identitu, octnout se, kde chce. Toto odpoutání od reality vede k větší odvaze riskovat a promýšlet nápady a problémy, které jsou jinak nemyslitelné. Žáci se učí z vlastních chyb, mohou volit různé postupy s různými následky, snaží se překonat sami sebe v dosaženém výsledku. Přínosné mohou být i rysy sociálního kontaktu a soutěživosti. Mnoho prvků digitálních her může být využito i méně žádoucím způsobem, ale hry jsou součástí života dnešních mladých lidí a učitelé by se měli snažit zapojit potenciál her do procesu učení a hodnocení (Wheelerovo chápání digitální gramotnosti viz zde). (1439)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button