Širší definice zaměstnání STEM

Americká Národní rada pro vědu (National Science Board – NSB), jež je součástí federální vládní Národní nadace pro vědu (National Science Foundation), zveřejnila zprávuzaměřenou na pracovní sílu v oblasti oborů STEM (science, technology, engineering, mathematics) a její využití v americké ekonomice. Zpráva uvádí, že diskuze o přebytku nebo nedostatku pracovníků v oborech STEM nepostihují změněnou situaci na pracovním trhu, kde je stále obtížnější vymezit, které pracovní pozice patří do oblasti STEM. Závěry zprávy hovoří o tom, že pro rostoucí počet pracovních pozic v různých oborech jsou vyžadovány technické dovednosti a znalosti a že nedostatek pracovníků v jedné podoblasti nelze vztahovat na všechny obory STEM. Zatímco absolventi oborů STEM nesměřují vždy do tradičních zaměstnání z oblasti STEM, ale nacházejí uplatnění jinde (podle zprávy až 51 % absolventů s nejvyšší kvalifikací v přírodních vědách nebo technických oborech v USA v roce 2010 pracovalo mimo své obory), až 20 % pracovníků v různých oborech potřebuje znalosti a dovednosti z některého odvětví STEM. Pro rozvoj konkurenceschopné ekonomiky i pro uplatnění na trhu práce je proto zásadní kvalitní vzdělávání a praktický výcvik obsahující prvky STEM, a to nikoli nutně v tradičních studijních programech zaměřených na STEM. (1427)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button