Mimoškolní programy rozvíjejí

Iniciativa Harvard Family Research Project zveřejnila sérii studií zaměřených na mimoškolní programy pro děti, ať už odpolední, nebo prázdninové, a na to, jak mohou tyto programy nejlépe rozvíjet mladé lidi. Autoři studií identifikují čtyři dimenze zapojení do mimoškolních programů: 1. kognitivní – získávání poznatků, zvládání dovednosti a pěstování kritického myšlení, 2. behaviorální – docházka, chování a účast v aktivitách, 3. sociální – účast na životě komunity, 4. emocionální – vytváření vztahů, mladí lidé poznají, že na nich někomu záleží. Na základě zkoumání mimoškolních programů autoři zdůrazňují, že záleží na kvalitě programů a uvádějí zásady dobré praxe na podporu zapojení mladých lidí: 1. v oblasti kognitivní – nabízet nový a zajímavý obsah, vytvářet programy na míru, povzbuzovat žáky při jejich činnostech, 2. v oblasti behaviorální – poskytnout zábavné a uvolněné prostředí, vytvořit strukturu a rutinu, pozměňovat způsoby učení, 3. v oblasti sociální – nastavit možnosti vrstevnické komunikace a spolupráce, podpořit interakci s vedoucími aktivit podle zájmu žáků, pěstovat pocit komunity, 4. v oblasti emocionální – podporovat vztahy dospělých a dětí, poskytnout možnosti pro pěstování vůdčích dovedností. (1457)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Close
Close