Na formě testování záleží

Server EdWeek si pokládá otázku, zda počítačové testování, které dnes na amerických základních a středních školách převládá, měří dovednosti a znalosti žáků stejně přesně jako klasické písemné zkoušky. Tato otázka nabývá na důležitosti po zjištění, že miliony studentů skládajících zkoušky na počítači dosahují horších výsledků než ti, kteří vyplňují testy ručně. Např. ve státě Rhode Island dosáhlo na nejvyšší hodnocení ve standardizovaných testech z jazyka 42,5 % studentů, kteří skládali zkoušky „na papíru“, ale jen 34 % těch, kteří je vyplňovali přes počítač. Mluvčí ministerstva školství k tomu uvádí, že rozdíly jdou zřejmě na vrub odlišné úrovni technologické vyspělosti studentů i systémů. Do počítačového zkoušení se investují stovky milionů dolarů z federálních zdrojů, právě proto, že technologie umožní lépe testovat schopnost kritického myšlení nebo řešení problémů. Zůstává však skutečností, že v některých oblastech není přístup k technologiím ve školách i v domácnostech žáků tak rozvinut, jako v jiných. V počítačových testech jsou pak lépe hodnoceni studenti nejen pro své znalosti, ale také pro základní počítačové dovednosti, jako je rolování stránky, kopírování a vkládání textu apod. EdWeek proto shrnuje studie, které se rozdílnou formou zkoušení zabývají. Již v roce 2003 vyšla studie, která uvádí, že rozdílná forma testování, nebo např. i rozdíl ve velikosti obrazovek u testovacích médií, může zkreslit přesnost výsledků a negativně ovlivnit některé skupiny žáků, včetně těch z chudších oblastí. Jiní výzkumníci získali v roce 2008 nejasné výsledky a navrhovali další experimenty, protože nebylo zřejmé, zda jde studijní výsledky v obou formách testování srovnávat. Studie ze stejného roku zjistila statisticky vyšší náročnost matematických počítačových testů oproti papírovým. Když se standardizované testy začaly plošně skládat na počítači, byli podle dalšího výzkumu úspěšnější studenti s lepším přístupem k technologiím doma i ve školách. Porovnání online standardizovaných testů se starší papírovou variantou pak odhalilo prohloubení rozdílů mezi studenty – ti úspěšní si v počítačových testech ještě polepšili, méně úspěšní dosáhli ještě nižších výsledků. Jiné studie z let 2007 a 2012 ale ukazují na srovnatelnost obou způsobů testování. (1527)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button