Dobré vztahy dělají dobré výsledky

Studie Vanderbiltovy univerzity ukazuje, proč by měl učitel v prvé řadě vytvářet dobré vztahy ve třídě.

Žáci, kteří se ve škole cítí dobře, podávají lepší výkony. Totéž platí i pro učitele. Učitel, který má třídu plnou spokojených žáků a zdravé vztahy ve třídě, nemusí neustále ztrácet čas řešením kázeňských problémů a konfliktů. Dobré sociální klima ve škole rozvíjí dobrý pocit ze školy, žáci se učí komunikovat s vrstevníky i autoritami, řešit konflikty, kultivovaně vyjadřovat své postoje, emoce a empatii.

Vliv klimatu na výsledky žáků potvrdila i nedávná studie výzkumníků z Vanderbiltovy univerzity se zaměřuje na výchovu čtyřletých dětí ve školce. V rámci studie bylo sledováno více než 800 dětí v 60 různých třídách v jihovýchodních státech USA. Studie přináší následující zjištění: existuje přímý vztah mezi tím, jaká je atmosféra ve třídě, a tím, jak se u dítěte vyvíjejí dovednosti sebeřízení, jako je soustředění, vytrvalost a snaha – pozitivní přístup ve třídě podporuje rozvoj těchto dovedností, což dále přispívá k pokrokům v učení, v základech čtení, psaní a počítání. Autoři ukazují, že učitelé by v rámci odborné přípravy měli být vedeni k tomu, aby i nesouhlas s jednáním dítěte uměli vyjádřit pozitivním způsobem.

Více na http://news.vanderbilt.edu/2013/09/positive-classroom-vital-pre-k/.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button