EDUspace: střípky z festivalu

Text: Markéta Majerová

Jaký vliv mají digitální technologie na vzdělávání? Jak ovlivňuje vzdělávání demokracii? Jak se připravit na společné vzdělávání? Tyto otázky i spousta dalších zazněly na festivalu v Brně, který se prostřednictvím diskusí, workshopů a přednášek snažil otevřít aktuální témata rezonující v této oblasti. 

Břetislav Svozil, hlavní organizátor Eduspace, dokázal uspořádat festival ve stylu OPPI, který v minulosti proběhl například v Helsinkách nebo New Yorku. V České republice se jednalo o unikátní třídenní akci určenou všem, kteří se zajímají o oblast výuky a rozvoje. Hlavní program byl koncipován do čtyř tematických sekcí, které pokryly aktuální a významná témata českého vzdělávání.

Technologie

Téma technologií, které otevírají nepřeberné množství možností, lze považovat za „evergreen“ posledních let. Přestože se u nás používají řadu let, v poslední době se jejich role ve výuce mění a často můžou posouvat hranice výuky, učinit látku atraktivnější pro studenty, usnadnit komunikaci školy s okolím i ji celkově provázat se světem. Právě na tyto možnosti využití technologií byla zaměřena pozornost programu, v jehož rámci se diskutovalo o možnostech počítačové simulace ve výuce, využití virtuální reality či gamifikace současných dějin prostřednictvím úspěšného projektu Československo 38–89. Vystoupili zde také Ondřej Neumajer a Bořivoj Brdička, kteří patří mezi přední české experty věnující se využití ICT ve vzdělávání.

Leadership

Současná škola stojí před náročným úkolem. V době plné stále rychlejších změn se objevuje naléhavá otázka, jakým způsobem má vedení škol změnu paradigmatu uchopit. S hledáním odpovědi pomohl ředitelům a nejen jim Václav Trojan z Centra školského managementu UK. Na festivalu vystoupila také sestra Cyril Mooney, která v Indii zpřístupnila elitní vzdělání pro děti z rodin, jež by jim ho nemohly financovat. Ochutnávka principu hodnotového vzdělávání, na kterém sestra Cyril staví svoji pedagogickou činnost, probíhala v rámci interaktivního workshopu. Tento princip spočívá v pochopení individuálních potřeb žáků a zprostředkování pocitu vzájemnosti. Účastníci festivalu také mohli v kině Scala zhlédnout film „Sit beside me“, který práci sestry Cyril zachycuje.

Demokracie

„Vzdělání je politikum“ je citát připisovaný Marii Terezii, proto bychom se měli ptát, jakým způsobem se s občanskými kompetencemi pracuje ve školách a jak vzdělávání ovlivňuje demokracii. Na to odpovídali účastníci zahajujícího panelu (Mikuláš Bek, Petra Skalická, Dana Prudíková, Silvie Šeborová a Michal Broža) a také workshopy na témata, která se k demokracii vztahují. Účastníci získali inspiraci pro práci s obtížnými tématy, které se v rámci občanské výuky vyskytují, i tipy na zjišťování postojů u žáků.

Vzdělávání pro všechny

Jak se připravit na společné vzdělávání? Současná debata o inkluzi si zasluhuje hledání odpovědi na tuto otázku od erudovanějších odborníků, než jsou ti, kteří se k ní vyjadřují v bulvárních médiích. Právě proto tato část programu dala prostor pro vyjádření skutečných odborníků, například Monika Tannenbergerová z Ligy lidských práv diskutovala s účastníky o tom, jaké parametry by měla současná škola splňovat, aby byla spravedlivá pro všechny.

Eduspace byl pro účastníky dny plnými inspirace, sdílení a rozšiřování obzorů ve vzdělávání 21. století. Byly prezentovány zajímavé projekty, např. Mini Plzeň – v němž si děti samy vystaví své město a starají se o jeho správu, stejně jako příspěvky od storytellingu, přes lesní mysl až k virtuální realitě. Organizátoři připravili paletu pestrých řečníků a workshopů i osvěžující doprovodný program v podobě expedice na Špilberk nebo hudebního vystoupení kapely S ní. Jednalo se skutečně o akci hodnou pozornosti i opakování. V příštím roce je kromě Brna v jednání Olomouc, Most a pravděpodobně i další města.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button