Hodnocení bez standardizovaných testů

Jak hodnotit žáky bez testování? Na tuto otázku si na svém blogu odpovídá Steve Wheeler v reakci na aktuální odbornou diskuzi o množství standardizovaného testování na britských školách. Žáci se vlivem testů neučí lépe ani rychleji, přesto je standardizované testování žáků po celém světě vnímáno jako efektivní a často jediný zdroj hodnocení žáků a škol. Na odborné konferenci britských ředitelů škol přesto opakovaně zaznívá myšlenka – hodnotit lze i bez klasických testů. Wheeler nabízí seznam sedmi alternativních možností: 1. Hodnocení žáků od učitelů. Správně načasované dotazníky nebo pozorování může určit, které dovednosti žáci zvládli a jak a zda se sami do procesu učení zapojují. 2. Prezentace. Pokud musí žáci zbytku třídy něco představit, většinou se toho zhostí s nasazením. Proces je nutí přemýšlet a mluvit o vlastním učení a rozvíjí řečnické dovednosti i naslouchání. 3. Individuální plány rozvoje. Studenti mohou ve spolupráci s učitelem podle svých schopností a zájmů určit, čeho chtějí dosáhnout, a hodnotit, jak se jim to daří, což je vede k odpovědnosti. 4. e-Portfolio. Stejně jako předchozí forma sebehodnocení, e-Portfolia nabízí studentům možnost klást cíle a sledovat jejich plnění, zároveň je učí prezentovat vlastní úspěchy v životopise pomocí digitálních nástrojů. 5. Hry. Zvlášť v klasických předmětech, jako je matematika, jazyk nebo přírodní vědy, existuje mnoho her, během kterých musí děti prokázat schopnost použít nabyté vědomosti a řešit jejich pomocí konkrétní úkoly. Hodnocení pak znázorňují dosažené úrovně a body. 6. Autentické výzvy a reálné úkoly. Studenti mohou své výstupy zpracovat do videa, blogu či prezentovat na veřejnosti, např. na konferencích. Zpětná vazba sice není formální, odpovídá však požadavkům budoucích povolání. 7. Projekty. Lze hodnotit výsledky projektové činnosti po půl nebo celém roce, studenti navíc rozvíjí organizační schopnosti, spolupráci, trénují rozhodování a vedení. (1596)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button