Hry a aplikace, které rozvíjejí sociální dovednosti dětí

Text: Markéta Uhlířová

Potřebné sociální dovednosti si děti osvojují především v kontaktu se členy své rodiny a ve školním prostředí. Ovšem i informační a komunikační technologie nabízejí mnoho možností využití pro oblast osobního rozvoje a vzdělávání, například sociálně orientované hry. 

Přínos sociálně orientovaných her a aplikací  

Mnoho dětí a dospívajících tráví svůj volný čas hraním her na počítačích a dotykových zařízeních. Je nepochybné, že tyto prostředky významným způsobem působí na dětský vývoj – utváření jejich osobnosti a vztahu ke světu a lidem kolem sebe. Řada studií dokumentuje jejich pozitivní vliv na mozkovou činnost a akcentuje jejich význam v oblasti podpory logického uvažování, kritického myšlení a kreativního řešení problémů. Některé z nich mohou být prostředkem i pro rozvoj sociálních dovedností. Dovedností, jejichž osvojení přispívá k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, zvládání výzev každodenního života, a které se promítá i ve vztahu k vlastnímu zdraví a prevenci rizikového chování. Svědčí o tom vývoj výukových her, které povzbuzují přemýšlení o sobě a svých vztazích s okolím a prostřednictvím vnímání spoluhráčů a budováním vzájemných vztahů napomáhají rozvoji přátelství a empatie. Přinášejí možnost ztotožnit se s postavami v příběhu, učit se pojmenovávat a vyjadřovat své vlastní emoce, trénovat efektivní reakce na různé sociální situace v kontrolovaném a bezpečném prostředí hry a usnadnit tak přenos získaných dovedností do běžného života. Vhodné mohou být zejména pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, např. děti s vysoce funkčním autismem, Aspergerovým syndromem či ADHD, pro které je navazování společenských vztahů obtížné, jejich rodiče a učitele.

„The Social Express II“ – výukový program zaměřený na sociálně emoční učení

Příkladem takto zaměřených her je výuková hra „The Social Express II“, určená pro věkovou kategorii dětí od 6 do 10 let, která byla v roce 2014 oceněna za nejlepší výukový program zaměřený na sociálně emoční učení. Je založena na řadě animovaných interaktivních lekcí, v rámci kterých děti pomáhají hlavním postavám v příběhu rozhodovat se v rozličných sociálních situacích na různých místech reálného světa, s nimiž se mohou ve svém každodenním životě setkat. Hra poskytuje dětem návod a hravou formou je učí, jak tyto situace zvládat a podporuje je, aby se staly kompetentnějšími v oblastech, jakými jsou sebeřízení, řešení konfliktů, týmová spolupráce, empatické naslouchání a vyjadřování, neverbální komunikace, navazování a vedení konverzace.

Další inspirativní aplikace a hry

Níže je uveden přehled dalších dostupných obdobně zaměřených her a aplikací, při jejichž hraní děti ani nepostřehnou, že se vlastně učí. Jelikož jsou v anglickém jazyce, představují v českém prostředí kategorii her a aplikací, které mohou být zajímavou inspirací pro vznik a rozšíření i u nás.


 

Jsem rodič…

Pro zvýšení výukového potenciálu hry je vhodné, hrají-li ji děti za přítomnosti rodiče. Po založení účtu a výběru profilu mohou společně vybrat úroveň lekce – pro začátečníky nebo pokročilé. Lekce pro začátečníky povzbuzují děti, aby si uvědomily důležitost neverbální komunikace a očního kontaktu v mezilidské interakci. Lekce pro pokročilé pak pomáhají přenést společenská pravidla do reálného života. Jejich dalším přínosem je, že obsahují tipy pro výuku a diskuzi a je možné je kdykoliv v jejich průběhu zastavit, přehrát a zaměřit se na významné momenty hry, dát dětem zpětnou vazbu k volbě reakce na dané situace, atp. Předplatné hry po pětidenní bezplatné zkušební verzi stojí 4,99 dolarů za měsíc.

Jsem učitel…

Hru mohou využívat učitelé i jako doplňkovou činnost při výuce. V aplikaci si dle návodu mohou vytvořit třídu, zadat do ní své žáky, kteří se jejím prostřednictvím dostávají k lekcím, určit způsob školní práce a naplánovat úroveň a typ aktivit dle potřeb žáků ve třídě. Aplikace také umí sbírat a posuzovat data a zaznamenávat pokrok žáků za vybrané období.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button