I věčný začátečník může vyučovat v angličtině

Text: Eliška Sovová

Zapojit angličtinu do výuky dětí – a tedy praktikovat metodu CLIL* – ať už doma, či ve škole, můžete i vy, kteří jste v angličtině začátečníci. V rámci ESF projektu Janička (Ianua Linguarum Reserata) jsme ve spolupráci s rodilými mluvčími připravili 20 video-lekcí, které jsou doplněny o metodiku a pracovní listy pro žáky. Vše je zdarma k dispozici na webové stránce projektu janicka.scio.cz.

V rámci projektu bylo vytvořeno 20 video-lekcí, v nichž rodilí mluvčí předávají dětem na základní škole vybranou látku do hodin Člověk a jeho svět v angličtině. Videa jsou určena zejména pro první stupeň, ale mohou být využita napříč předměty i věkem, záleží na jazykové vybavenosti dětí. Důležité je děti (i sami sebe) nepodceňovat. Zpětná vazba ze škol ukázala, že i žáci z nižších tříd 1. stupně jsou schopni s videem dobře pracovat. Porozumění napomáhá jak animace videa, tak obrázky s napsanými slovíčky.

Video-lekce pokrývají např. témata doprava, zodpovědnost, příroda, práce s mapou a další a jsou připraveny tak, aby s nimi mohli pracovat i ti učitelé a rodiče, kteří si nejsou svou angličtinou jistí. Pro práci s dětmi postačí základní schopnost porozumění videu. V rámci Společného evropského referenčního rámce pro jazyky by měla úroveň jazyka odpovídat přibližně A2, ale zpětná vazba ze škol ukázala, že s videi pracovali i učitelé s nižší úrovní.

Ke každému videu je připraven pracovní list pro děti, který shrnuje a ověřuje získané poznatky. Pro učitele a rodiče jsme pak zpracovali metodické listy, které obsahují rady a tipy, jak s videem pracovat, shrnutí děje a klíčových slov. K dispozici je i kompletně přeložený a vyřešený pracovní list pro zhodnocení odpovědí.

Při přípravě na výuku je dobré projít si obecnou metodiku, která je pro všechna videa stejná. Vyberete si téma, které chcete s dětmi probrat, pustíte si video (seznámíte se s tématem), projdete metodický list k vybranému tématu a vytisknete pracovní list, případně i jeho správné řešení.

S videi se dá pracovat různými způsoby. Je možné ho nejdříve pustit a pak s ním po částech pracovat. Nebo dát dětem k dispozici klíčová slova, projít je s nimi a pak teprve pustit video. S dětmi také můžete pracovat ve skupinách, či samostatně. Záleží na vás, který způsob preferujete a jak se vám nejlépe s dětmi pracuje. 

Video-lekce včetně pracovních a metodických listů prošly rozsáhlou pilotáží (ověřením funkčnosti) ve 400 různých třídách po celé republice. Zpětná vazba ukázala, že jde o přínosné obohacení hodin, které baví jak žáky, tak učitele. „Jsem ráda, že jsem si takové učení mohla vyzkoušet. Zjistila jsem, že jsem to v pohodě zvládla i přes svou nedokonalou angličtinu,“ napsala nám Mgr. Pavla Bartáčková ze ZŠ a MŠ Máchovo náměstí, Děčín.

Pro ukázku videa jsme vybrali téma Responsibility/Zodpovědnost, které provází zodpovědný a nezodpovědný rodilý mluvčí Joe. K videu si zkuste vyřešit přiložený pracovní list. Pevně věříme, že vás lekce bude bavit.

Všechna videa včetně pracovních a metodických listů naleznete na janicka.scio.cz nebo na YouTube.

A jaká témata jsme zpracovali?

•        Agriculture | Zemědělství

•        Body Parts | Části těla

•        Czech National Symbols | Státní symboly ČR

•        Dvorak Antonin | Antonín Dvořák

•        Environment | Životní prostředí

•        Family | Rodina

•        Family Events | Události v rodině

•        Food and Health | Výživa a zdraví

•        Global Issues | Globální problémy

•        Minorities | Menšiny

•        Money | Peníze

•        My School | Moje škola

•        Nature | Příroda

•        Place Where We Live | Místo, kde žijeme

•        Prague | Praha

•        Professions and Employment | Povolání a zaměstnání

•        Responsibility | Zodpovědnost

•        Time | Čas

•        Transportation | Doprava

•        Working with a Map | Práce s mapou

Další informace o projektu je možné najít v brožuře Zkuste na vaší škole jazyky učit jinak. Mimo jiné je zde popsána metoda CLIL, co vše je potřeba, pokud chce škola získat jazykového asistenta, jakým způsobem je možné navázat zahraniční spolupráci, jak psát projektové žádosti a v neposlední řadě jsou v brožuře zajímavé tipy na výukové materiály. Brožura je ke stažení také na stránkách projektu nebo přímo zde: https://janicka.scio.cz/Download/brozura_na_web.pdf.


Projekt Janička, Ianua Linguarum Reserata, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, zajistil ve spolupráci s British Council pro 40 základních škol zahraniční jazykové asistenty, kteří vyučovali zejména na 1. stupni metodou CLIL. Žáci a učitelé se tak setkávali s angličtinou mnohem častěji i v hodinách odborných předmětů, například matematiky, češtiny a tělocviku.

Vedle jazykových asistentů a VideoCLILu přinesl projekt školám i pomoc s jejich zapojováním do mezinárodních projektů a grantů nebo netradiční školení didaktických kompetencí. Zde se učitelé seznámili s osvědčenými tipy a triky „jak na jazyky“, metody, jak udržet pozornost svou i žáků a čím obohatit samotné hodiny nebo třeba zdánlivě nezáživné učení slovíček. Zkušenosti z projektu jsou popsány v brožuře Zkuste na vaší škole jazyky učit jinak.


* Co je to CLIL [čti: klil]?

CLIL je jedním ze současných evropských trendů ve dvojjazyčném vzdělávání, kdy si žáci osvojují nové poznatky prostřednictvím cizího jazyka, to znamená, že odborný předmět (například prvouka či matematika) je vyučován v cizím jazyce.

Zkratka CLIL vychází z anglického názvu Content and Language Integrated Learning, do češtiny bývá překládána jako integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button