Improvizace pro měnící se svět

 

Text: Jan Labohý

Na tom, že dnešní většinový vzdělávací systém stále připravuje studenty na život v minulém století, panuje v prostředí vzdělávacích inovátorů široká shoda. Ne každý si ale troufne definovat, jaké kompetence budou zásadní pro společnost v polovině 21. století. Vidíme, co potřebujeme dnes; co ale budeme potřebovat zítra?

Současná situace na trzích se mění velmi rychle, stejně jako požadavky klientů nebo používané technologie. Množství informací i komplexnost řešení narůstají, a stále častěji tak nastávají situace, na které se nelze dopředu připravit. Při své práci se pravidelně setkáváme s firmami i jednotlivci, kteří potřebují okamžitě reagovat na měnící se podmínky. Potřebují pracovat s tím, co mají k dispozici, a neztrácet energii a čas povzdechy nad tím, co k dispozici není. Stále častěji potřebují improvizovat. Již dnes chybí firmám zaměstnanci, kteří se nebojí vzít odpovědnost na sebe a vést svůj tým do situací, které nelze předem předvídat. I proto je podle nás individuální i týmová improvizace dovedností, jejíž význam bude do budoucna pouze stoupat.

Improvizace je dovednost a je tedy možné ji trénovat. Neznamená chaos – naopak. Má svoje jasná pravidla, která musí ovládat jednotlivci i pracovní týmy. Neslouží přitom jako náhrada přípravy či plánování, ale přirozeně je doplňuje. Její trénink zahrnuje různé oblasti od pohotovosti reakcí, pozorného naslouchání kolegů, rozvíjení nápadů druhých stejně efektivně jako vlastních až po schopnost zvládat stres při nečekaných událostech.

Metoda rozvoje specifických dovedností skrze improvizační cvičení (tzv. applied improvisation) je velmi populární mezi manažery amerických či německých startupů a své místo si rychle buduje i v České republice. Chcete se připravit na situace, na které se připravit nelze? Trénujte improvizaci.

Autor pracuje jako lektor týmové spolupráce a improvizace ve společnosti Česká cesta. Je hercem improvizačního divadla Bafni.


Česká cesta je ryze česká vzdělávací společnost stavějící na metodě zážitkové pedagogiky. Na trhu manažerského vzdělávání působí od roku 1993, kdy ji založila Prázdninová škola Lipnice. Ve stejném roce přijala za své  principy experiential learning uplatňované v mezinárodní síti Outward Bound International. Každoročně realizuje vzdělávací kurzy pro manažery, tréninky týmové spolupráce a firemní eventy pro více než 10 000 osob. Mimo jiné i pro International School of Prague a American International School of Budapest. Více informací na www.ceskacesta.cz

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button