Jak české a slovenské děti angličtinu (ne)umí

Angličtina je klíčovým dorozumívacím jazykem současného světa. Vládne globální ekonomice, internetu i obyčejné turistice. Víme, co žáci skutečně z angličtiny umí? Něco ano a není to úplně povzbudivé: většina maturantů pravděpodobně nesplňuje úroveň, kterou by splňovat měla.

Angličtina je klíčová pro komunikaci se zbytkem světa. Co ale české děti skutečně umí? Mezinárodní testování na toto téma je kupodivu vzácné, běžně se zjišťuje pouze sebehodnocení respondentů v jednotlivých zemích. Sebehodnocení, zvláště u znalosti cizího jazyka, je však zavádějící. Automaticky nás napadne české sebepodceňování. Srovnání s ostatními je zajímavé, ale musíme si uvědomit, že každý test srovnává jen výseč znalostí a dovedností. Ovládání cizího jazyka je komplexnější záležitost.

Testování angličtiny podle Scio

Určitou orientaci poskytl Scio Computer Adaptive Test of English (SCATE). On-line test, který vyvinula společnost Scio a který absolvovalo v loňském školním roce přes osm tisíc žáků a studentů v Česku a přes šest tisíc žáků a studentů na Slovensku. SCATE ověřuje úroveň angličtiny podle Společného evropského referenčního rámce (A1-C2). Pro začátečníky byla přidána kategorie A0. Test zařadí každého podle kritérií všeobecně uznávaných úrovní. Žák, učitel i rodič z popisu kategorií poznají, co vše testovaný zvládá a jaké jazykové jevy ho naopak čekají v kategorii vyšší. Musíme si ale uvědomit, že kategorie v jazyce nejsou pevně oddělené, překrývají se.

I SCATE má své limity. Měří jen dovednosti poslech a čtení, ne psaní a mluvení. Vlastní aktivitu ale vyžaduje interaktivní podoba testu. Testovaný se nesetká pouze s tradičními multiple choice úlohami, kde je úkolem vybrat možnost, musí sám stavět věty z komponent nebo vytvořit z rozházených promluv logickou konverzaci. Test SCATE má ještě jednu výhodu, která ho činí výjimečným: je adaptivní. Testování on-line umožňuje, aby testovaný dostával otázky, které se pohybují v okolí jeho úrovně. Po prvních několika otázkách se již nemusí trápit s příliš lehkými nebo těžkými otázkami, aplikace mu vybírá takové, které se blíží jeho aktuálním znalostem. Zařazení testovaného se zpřesňuje tím, že dostává otázky na hraně jeho možností. A tak žák v páté třídě i student před maturitou píší zdánlivě stejný test. Jen jejich výsledná úroveň odráží, v které množině (dle jednotného evropského rámce na škále A0 – C2) se právě v poslechu a čtení nachází.

Porovnání českých a slovenských žáků

Získaná data můžeme použít ke srovnání úrovně angličtiny českých a slovenských žáků. Do testování se sice zapojil dostatek škol, ale nejedná se o náhodný vzorek. Školy se přihlásily samy, nevíme tedy, zda stranou nezůstala většina elitních škol, nebo naopak zda testovat odmítly školy, které tušily, že dopadnou špatně (to bývá častější motiv). Páťáci by podle současného českého kurikula měli být na úrovni A1, deváťáci na A2 a maturant z angličtiny by měl splňovat úroveň B2.

Procentuální zastoupení v kategoriích angličtiny Česko. Zaokrouhleno na celá procenta. Kategorii C1 a C2 jsme spojili. Počet testovaných 8 814.

Procentuální zastoupení v kategoriích angličtiny Slovensko. Zaokrouhleno na celá procenta. Kategorii C1 a C2 jsme spojili. Počet testovaných 6 266.

Rozdíl mezi českými a slovenskými žáky nejsou významné, vzhledem k samosběru škol. Podepsat se na výsledcích mohl nejen různý vzorek škol, ale i rozdílný přístup k testování. Co je ale velmi zajímavé a zároveň – vzhledem k počtu testovaných – významně průkazné, to je vysoké procento žáků v jednotlivých ročnících, kteří nesplňují, co se od nich předpokládá. Pro celý systém je to poněkud varovná zpráva.  Jednotlivým školám slouží výsledky jako zpětná vazba pro žáky, učitele a rodiče.


Jsem učitel

Angličtina je tím, co by rodiče chtěli od školy nejčastěji. Pokud jste schopni jejich děti naučit lépe anglicky, ocení to. Ocení i jakoukoliv snahu, třeba ověření úrovně jejich dítěte a radu, co s tím dělat. Třeba i prostřednictvím mimoškolního vzdělávání.

Jsem rodič

Zajímejte se, co skutečně Vaše děti z angličtiny umí. Vysoce to ovlivňuje jejich možnosti v životě. Nejde vůbec o známky, jde o reálnou znalost cizího jazyka. Někdy dokonce aktivně bráníme dětem v tom, co jim s angličtinou pomáhá. Mnoho rodičů a učitelů třeba zapomíná ocenit, kolik slov a slovních spojení se i docela malé děti naučí třeba jen opakovaným hraním počítačových her nebo pohybem na internetu. PLAY AGAIN. I to je angličtina. BUT PLAY RESPONSIBLY!

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button