Jak dělat smysluplnou školu

Najít v českých školách třídu, která využívá konektivity tabletů a zdrojů z internetu třeba k výuce biologie, to je věru oříšek. Na základce na Lyčkově náměstí v pražském Karlíně je to rutina. Jan Korda, ředitel školy, však vnímá technologie pouze jako nástroj, ne jako cíl…

Jaký názor máte na zavádění moderních technologií do výuky?

V posledních letech je to v českém školství velká móda. Školy se předhánějí s nákupy interaktivních tabulí, elektronických učebnic, netbooků, tabletů a dalších technologických novinek. Škola, která nemá tyto technologie ve svých učebnách, je považována za nekvalitní a stagnující a její vedení za špatné a nemoderní. Je tomu ale opravdu tak? Můžeme kvalitu školy opravdu měřit množstvím moderních technologií na třídu či na hlavu žáka?

To je otázka. Jaká máte tedy kritéria pro měření kvality výuky ve Vaší škole?

Jdeme cestou individualizace, chceme rozvíjet myšlení dětí. Nejvyšší úroveň vzdělání pro nás je tvořivost a rozvoj myšlení. Chci, aby děti nestagnovaly a přemýšlely. Pokud budou přemýšlet, v životě se neztratí. Za kvalitně vzdělaného člověka považujeme myslící osobu, která je na základě svých znalostí a dovedností schopna vyřešit problémy běžného života. Pokud k tomuto cíli chceme směřovat, musí být základním stavebním kamenem hodina, při které pracují hlavně děti. Pasivním přijímáním informací se totiž myšlení děti příliš nerozvíjí.

Jak toho, aby děti byly aktivní a školu nebraly jen jako „nutné zlo“, dosahujete?

Pokud chceme, aby děti, učitelé i rodiče chodili do školy rádi, měli by to dělat díky vnitřní motivaci. Ta je založena na třech S. Ty představují smysluplnost, spolupráci a svobodnou volbou. Smysluplnost nám přišla nejdůležitější pro všechny aktivity ve škole, proto jsme dali našemu vzdělávacímu programu název Smysluplná škola. Každá aktivita školy, úkol pro učitele, učivo, výstupy, by měly mít vždy nějaký smysl.

Na čem je založen vzdělávací program ve Vaší škole?

Má tři pilíře: Smysluplný obsah, smysluplné vztahy a smysluplné trávení volného času. Smysluplné vztahy jsou o přívětivé atmosféře ve škole, která je důležitou podmínkou pro úspěšné vzdělávání. Cílem smysluplného obsahu vzdělávání u nás ve škole je rozvoj myšlení. Pomáhá nám k tomu Bloomova taxonomie, která určuje šest hladin myšlenkových operací. Zatímco zapamatování, porozumění a aplikace patří mezi nižší myšlenkové operace, analýza, syntéza a hodnocení patří k těm vyšším. Pro život je důležitější aplikace než znalost velkého množství dat a pojmů.

Je možné tuto vizi zefektivnit i zapojením moderních technologií do výuky?

České školství nepotřebuje primárně vybavovat moderními technologiemi. České školství potřebuje vizi kvalitního vzdělávání a investici do vzdělávání učitelů, kteří budou tuto vizi realizovat. Jsme proto rádi, že existují firmy jako Microsoft, který prostřednictvím svého programu Partneři ve vzdělávání nabízí bezplatná školení a rady jak správně zavádět moderní technologie do výuky.

Jakou roli hrají moderní technologie ve Vaší škole a jak to v praxi vypadá?

Moderní technologie bereme jako pomůcku k rozvoji tvořivosti a myšlení, která by mohla učitelům pomoci. Není to ale samozřejmě jediný a všespásný pomocník. Jsme rádi, že si nás na konci minulého roku vybrala firma Microsoft a stali jsme se takzvanou Referenční školou. Od Microsoftu jsme získali finanční podporu na to, abychom vybranou třídu mohli vybavit tablety, které děti využívají při výuce všech předmětů. Chceme naučit děti se učit a dotyková zařízení jim v tom mohou pomoci. Jsme škola, která má většinu agendy již přes internet, máme elektronické žákovské knížky i třídní knihy, školní wi-fi síť. Nic nám nebrání v tom tablety používat ve stále větší míře.

Povedlo se vám zapojit 90 % učitelů. Jak?

Učitele není mnohdy lehké přesvědčit pro změnu výuky založené na moderních technologiích, ale i pro změnu samotného přístupu. Je zapotřebí kvalitní motivace, vzdělávání a ujišťování, že to má smysl. Je to běh na dlouhou trať, a o to více mě těší, že tolik kolegyň a kolegů z učitelského sboru je schopných a ochotných nové trendy při výuce aktivně využívat.

Jaké jsou první ohlasy na zavedení moderních technologií do výuky?

Cílem projektu je dát zpětnou vazbu, zjistit, co zavedení tabletů do výuky přináší za pozitiva a negativa. Zatím je to krátká doba, projekt probíhá teprve od září loňského roku. Z mého pohledu se ale zavedením tabletů do výuky určitě zvyšuje motivace dětí ke studiu.

V čem konkrétně vidíte pozitiva zavádění tabletů do výuky?

V možnosti její individualizace. Nárok učitele vede k tomu, aby škola byla schopna dávat dětem různě náročné úkoly, nadanější děti mohou řešit složitější úkoly a podobně. Ideál by byl, aby dítě řešilo svoji vlastní věc, aby jen ve škole pasivně nesedělo. Díky tabletu se z pasivity stává aktivita a žáci se rozhodně naučí více. Učitel si ale musí nastavit smysluplný cíl a naplnit ho.

Jak pracujete s rodiči, co si o zavádění technologií do výuky myslí?

 Organizujeme pravidelné večery rodičů s vedením školy, na kterých s rodiči přemýšlíme o různých tématech. Jedním z témat též bylo moderní zavádění IT technologií do výuky. Rodiče při úvodním brainstormingu viděli hlavní výhodu v lehčích taškách, neb chápali IT technologii jako náhradu za sešity a učebnice. V průběhu setkání jsme je seznamovali s naší vizí tak, aby lépe porozuměli smyslu zavádění IT technologií. Tato osvětová činnost je velmi důležitá pro vzájemnou důvěru mezi rodiči a školou, která je též indikátorem kvality školy. 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button