Koho volit do Evropského parlamentu? S volební kalkulačkou mohou pracovat i děti

Krátká výuková lekce je určena pro učitele (ale i rodiče!) středoškoláků, kteří se rozhodnou pracovat s volební kalkulačkou pro Evropské volby 2014. Volební kalkulačka je jednoduchý online nástroj, který pomáhá voliči se rychle zorientovat v hlavních názorech politických stran, které kandidují ve volbách. Odpovědí na 30 otázek volič zjistí, s jakou politickou stranou jeho názor nejvíce souzní. Volební kalkulačka se používá v mnoha zemích, v České republice je možné ji najít na www.volebnikalkulacka.cz a je připravována týmem ze spolku Kohovolit.eu.

Úvod – Názorová škála (5 min)

Položíme studentům následující otázku: “Šli byste/půjdete volit do Evropských voleb?“

Vysvětlíme studentům, jak vypadá škála a necháme je stoupnout si podle toho, jaká je jejich odpověď na otázku. Prostředek třídy je neutrální pozice „nevím“ a na jedné straně je „ano“, které přes střed “nevím“ přechází k „ne“. Se studenty diskutujeme o jejich postojích a odpovědích. Pomocnou otázkou může být: “Proč jste se postavili do této pozice a co vás k tomu vedlo.“

Volební kalkulačka (40 min)

Varianta 1: Společné vyplnění dotazníku s celou třídou

Volební kalkulačka se promítne tak, aby ji viděla celá třída. Třída si zvolí moderátora, který pomalu a nahlas čte postupně otázky i s vysvětlujícím popiskem. Moderátor se průběžně ptá, zda všichni rozumí otázce a zda není třeba nějaký termín dovysvětlit. Důležité je, aby zadání všichni rozuměli.

Na každou otázku má třída jen chvilku, tak aby se zachoval spád lekce a určité napětí. U každé otázky se hlasuje, žáci mají 3 možnosti. Souhlasí / Nesouhlasí / Zdržel se hlasování. Žáci volí zdvihnutím ruky. Na základě výsledku celé třídy moderátor v kalkulačce zahlasuje. Takto se to opakuje u všech 30 otázek. Kontroverzní otázky, které provokují debatu, si zapíšeme a vrátíme se k nim v závěru lekce.

Varianta 2: Vyplnění volební kalkulačky v malých skupinách

Pokud máme možnost využít počítačovou učebnu, rozdělíme třídu do skupin po 3-5 žácích a každé skupině přidělíme počítač, kde si mohou vyplnit volební kalkulačku. Opět platí, že by se skupina měla dohodnout na jedné odpovědi. Skupina si poznamenává, které otázky byly nejspornější. Po skončení si skupiny představí výsledky.

Závěr- reflexe (15 min)

Společně se studenty diskutujeme nad následujícími otázkami:

  • U jakých otázek docházelo k největší shodě? Proč?
  • Jaké otázky a témata byly nejspornější? Proč?
  • Jaké otázky spojené s Evropou jsou zvláště důležité pro mě a proč?
  • Překvapilo vás, jaké strany zastávají jaké názory?
  • Která témata ve volební kalkulačce chybí a při tom nám přijdou důležitá?
  • Může volební kalkulačka motivovat lidi jít k volbám? Proč?

Lekce adaptována z:
http://www.bpb.de/lernen/themen-im-unterricht/wahl-o-mat-im-unterricht/45461/kurzmodule

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button