Labyrinth – základní laboratorní škola

Text: Monika Mandelíčková, koordinátorka školy Labyrinth

„Najdu svoji cestu světem“

Každý rok vznikne v České republice několik nových škol. Za mnohými z nich stojí iniciativy rodičů, kteří se rozhodli zodpovědnost za vzdělávání svých dětí vzít do svých rukou. Vznik některých dalších škol je podpořen vzdělávacími institucemi. Všechny spojuje snaha dívat se na vzdělávání „novým“ způsobem a přizpůsobit ho potřebám současného a budoucího světa. Mohlo by se tedy zdát, že laboratorní škola Labyrinth je další v řadě těchto iniciativ. Přesto se v mnohém liší.

Labyrinth je součástí komplexního vzdělávacího projektu Open School Space, který je realizován v Brně. Vizí projektu je vytvářet nové příležitosti skrze kvalitní vzdělání. Prostřednictvím vize se snaží o proměnu přístupu ke vzdělávání tak, aby odpovídalo potřebám 21. století a oslovovalo širokou veřejnost. Síla projektu je v holistickém pojetí ke vzdělávání, propojování a aktivizaci širokého spektra aktérů a naplňování myšlenky celoživotního učení. Propojuje výzkum a praxi v oblasti vzdělávání, podporuje mezioborovou spolupráci. Je založen na úzké spolupráci lidí ze školní praxe, univerzit, neziskového sektoru, firem, státní správy i zahraničních partnerů.

  

Labyrinth  Brno – 1. laboratorní škola

Labyrinth – 1. laboratorní škola v České republice je srdcem projektu Open School Space. Model laboratorních škol (tzv. lab schools) je založený na úzké spolupráci univerzit a škol (mateřských, základních, středních). Ve světě je poměrně rozšířený a má dlouholetou tradici, v USA více než sto let. V České republice je spolupráce mezi základními školami a univerzitami doposud realizována především prostřednictvím tzv. fakultních škol, které poskytují prostor pro pedagogické praxe budoucích učitelů. I když Univerzita Karlova před několika lety představila pilotně projekt tzv. klinických škol, který se myšlenkám laboratorních škol přibližuje, nepodařilo se zatím touto cestou model klinických škol šířit. Objevují se rovněž první základní školy, které fungují v rámci univerzit – např. Univerzitní základní škola Lvíčata při ČVUT v Praze. Koncept laboratorních škol jde ovšem ve spolupráci ještě dále a zaměřuje se i na další formy, kromě klinického učení také na výzkum, experimentální výuku nebo profesionální rozvoj v oblasti vzdělávání.

Proč Brno?

Open School Space vychází z faktu, že Brno jako univerzitní město, centrum vědy, výzkumu, vývoje, inovací a znalostní ekonomiky, má potenciál se otevírat novým přístupům, poskytovat kvalitní vzdělávání založené na synergickém efektu a nastavovat inspirativní modely pro další města. Základní škola Labyrinth propojuje dosavadní zkušenosti lidí, kteří se na realizaci podílí, a zároveň využívá zapojení do Mezinárodní asociace laboratorních škol (IALS), aby ukázala nejen možnou šíři spolupráce mezi základní školou a univerzitou, ale i potenciál, který taková spolupráce může přinést.

Dítě jako klíč ke vzdělávání

Labyrinth je školou s bilingvním programem. Inspiruje se pokrokovými zahraničními kurikuly (např. Alberta, Singapore, Austrálie, Finsko), které do centra staví dítě a pracují s jeho celkovým rozvojem. Zajištěním bezpečného a podpůrného prostředí, na kterém se podílí nejen škola, ale i rodina, širší komunita a další partneři, se mohou maximálně rozvíjet klíčové hodnoty, sociálně-emocionální kompetence a kompetence pro 21. století. Škola vychází z respektu k individuálním potřebám každého dítěte. Vede žáky k tomu, aby si našli svoji strategii učení, plánovali a průběžně vyhodnocovali svůj učební proces, k individuálnímu i týmovému úspěchu.

Směřujeme k tomu, abychom pro život připravovali sebevědomé, angažované, otevřené, zakotvené a samostatně se učící osobnosti. Škola je úzce propojena s činností komunitního centra, které poskytuje zázemí a inspiraci nejen pro žáky školy, ale i jejich rodiče a širší komunitu a Junior HUBem, který podporuje a rozvíjí kreativitu dětí.

Škola postavená na těchto principech klade vysoké nároky na učitele. Učitel je zde vnímán spíše jako průvodce vzděláváním. Musí dobře zvládat pedagogickou diagnostiku, individualizovat a diferencovat výuku, aby každé dítě mohlo dosahovat svého osobního maxima, ale protože škola funguje i jako centrum excelence, měl by být schopen své poznatky sdílet a předávat je dalším kolegům.

Kdy se škola otevře?

Zápis dětí do prvních tříd se uskuteční v druhé polovině ledna 2016 a bude probíhat formou motivačního pohovoru. Aby byla zajištěna co nejpestřejší škála přijatých dětí, je prostřednictvím nadačního programu OPEN SCHOOL SPACE poskytováno stipendium rovněž dětem ze znevýhodněného prostředí. Open School Space zahájí svoji činnost 1. září 2016. Než se škola otevře, zveme vás k aktivitám v rámci celého projektu Open School Space.

Například na mezinárodní festival vzdělávání Eduspace Brno 2016, který bude probíhat mezi 20.–22. květnem 2016. Více o aktivitách celého projektu se dozvíte na stránkách: www.openschoolspace.eu.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button