Lepší výsledky v testech neznamenají vyšší fluidní inteligenci

Neurologové z MIT ve spolupráci s pedagogy z Harvardovy a Brownovy univerzity studovali výsledky testů 1 400 žáků 8. tříd v Bostonu a to, zda zlepšení výsledků v testech znamená i zlepšení úrovně fluidní inteligence žáků. Výzkumníci zjistili, že ačkoliv v některých školách dosáhli zlepšení výsledků žáků ve standardizovaných testech, fluidní inteligence žáků – zde popsána jako dovednost analyzovat abstraktní problémy a myslet logicky – se nezvýšila. Pedagogické postupy zaměřené na zlepšení výsledků v testech a rozšíření znalostí ovlivňují krystalickou inteligenci, ale nepřispívají k rozvoji fluidních kognitivních dovedností. Výzkumníci konstatovali, že kognitivní dovednosti jsou ve školách jen málo měřeny a nejsou uváděny do souvislosti s výstupy vzdělávání. Školy by kromě rozvíjení krystalických dovedností měly hledat metody, jak posílit fluidní kognitivní dovednosti. Podle některých studií rozvoj fluidní inteligence podporují programy zaměřené na posilování paměti, udržení pozornosti, posílení exekutivní funkce a vyvozování závěrů, jejich efektivita však není dostatečně prokázána.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button