Na které VŠ míří slovenští studenti?

Text: Štěpán Pudlák

Slováci tvoří druhou nejčastější národnost studentů českých vysokých škol. Podle statistik Ministerstva školství jich loni na české VŠ nastoupilo přes čtyři a půl tisíce, což odpovídá více než 5 % ze všech studentů prvních ročníků. Nejvíc studentů ze Slovenska míří do Brna. Na Masarykovu univerzitu se jich v tomto akademickém roce nově zapsalo 1345, což tvoří přes 15 % všech nově zapsaných studentů. V závěsu je Vysoké učení technické v Brně, kam zamířilo téměř 900 Slováků. Do Prahy na Univerzitu Karlovu se zapsalo přes 700 Slováků, ti ovšem tvoří jen asi 7 % všech nových studentů. Jen Národní srovnávacích zkoušek Scio se v loňském školním roce zúčastnilo téměř 3800 Slováků.

Mezi důvody, proč směřují slovenští studenti na české vysoké školy, převažuje vnímání vyšší kvality výuky českých VŠ oproti slovenským VŠ, dále lepší pracovní příležitosti v průběhu studia, lepší a modernější vybavení škol a také prestiž fakult. Vyplývá to z dotazníkového šetření společnosti Scio, které proběhlo v loňském roce na vzorku téměř pět a půl tisíc slovenských středoškoláků. Průzkum také ukázal, že tito studenti mají průměrně vyšší studijní předpoklady a že je mezi nimi vyšší podíl gymnazistů.

 


Matúš Slančo je čerstvým absolventom bakalárskeho programu Podniková ekonomika a manažment na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity. Popritom dokončuje štúdium psychológie na na Fakulte sociálnych štúdií. Svoje vysokoškolské štúdium začal rokom na fakulte Matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave, odkiaľ po roku odišiel do Brna. Za sebou má výmenné pobyty na Utrecht University, Queen’s University v Belfaste a v budúcom roku absolvuje zahraničný pobyt na University of Arizona v USA. V budúcnosti by rád pracoval vo výskume v oblasti psychológie.

Jak jste se dozvěděl o možnosti studovat v ČR?

Nad štúdium v ČR som uvažoval hneď po skončení strednej školy, keď si viacero známych pochvaľovalo život a štúdium v Prahe či Brne. Hoci som sa napokon rozhodol pre univerzitu v Bratislave, po roku som si uvedomil, že by som rád zmenil prostredie a odišiel vyskúšať školu v zahraničí. Brno je z Bratislavy na skok a navyše mi tam v ten rok odišlo množstvo kamarátov, takže to bola jasná voľba.

Co bylo nejdúležitejší pri výberu?

Práve kamaráti, ktorí mi odporúčali nielen školu samotnú, ale aj Brno ako skvelé študentské mesto, s kvalitnými službami, nočným životom a infraštruktúrou, do značnej miery prispôsobenou študentom. Dôležitým faktorom bolo tiež to, že Brno a do určitej miery aj Praha sú prekvapivo lacnejšie ako Bratislava a štúdium v zahraničí sa aj po rokoch ukazuje ako cenovo dostupnejšie než doma, pokiaľ si odmyslíme náklady na bývanie, ktoré by doma boli, prirodzene, nulové.

Považujete zpětně své rozhodnutí za správné?

Celkom jednoznačne. V Brne som si našiel veľa priateľov, mám tam skvelé zázemie a aj výuková a najmä technologická úroveň škôl je na celkom inej úrovni, keď to porovnám so svojim ročným stúdiom alebo kamarátmi, ktorí na Slovensku odštudovali celé štúdium. Takisto by som vyzdvihol obrovské možnosti zahraničných výmenných pobytov a to nielen cez program Erazmus+. ale aj niekoľko ďalších umožňujúcich študovať na školách v Amerike, Austrálii, alebo rôznych exotických miestach. Vzhľadom na to, že som sa sám zúčastnil výmenných pobytov v Holandsku a Veľkej Británii, zo svojej skúsenosti môžem povedať, že minimálne úroveň Brnenských univerzít sa mi zdala oveľa bližšie západným školám ako tým slovenským.

Chcete po ukončení studia zústat v Česku?

To si neviem celkom predstaviť, lebo hoci je Brno fantastické miesto pre štúdium a vždy sa sem budem rád vracať, možnosti pracovného uplatnenia nie sú až také ako by som si predstavoval. Navyše som okúsil život a štúdium vo viacerých krajinách a keďže ma cestovanie veľmi baví, myslím, že ešte potrvá, kým sa niekde usadím na dlhšie. V Česku ani na Slovensku to však takmer určite nebude.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button