Pomáhat je návykové

Text: Jarmila Cihlářová

Pomáhat je návykové, shodují se studenti oceněni Cenou Via Bona 2015 za filantropii. Být pro někoho vzorem se většinou očekává od rodičů, učitelů či vedoucích. Inspirativní skutky se však dějí všude kolem nás a někdy nás může překvapit, kdo za nimi stojí…

Dnešní mladí lidé nemusí naplňovat stereotyp znuděných a rezignovaných jedinců bez zdravých sociálních kontaktů. Mnoho z nich svým nadšením, zájmem o svět kolem sebe a aktivním přístupem mění své okolí k lepšímu.

Jako například studenti Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem.

Celá škola již řadu let pomáhá svému okolí: seniorům, lidem s mentálním postižením, nemocným dětem i zvířatům. Za sérii unikátních dobročinných projektů, které pomáhají a inspirují další, získali letos na podzim Cenu Via Bona za filantropii (v kategorii Cena veřejnosti; více na www.umimetouzoddetstvi.cz). Tímto oceněním Nadace Via každoročně vyzdvihuje inspirativní příběhy a mimořádné činy těch, kteří nezištně pomáhají druhým, věnují jim svůj čas, energii nebo finanční prostředky.

Gymnázium Jateční organizuje každoročně tzv. Den dobra, kdy si každá třída vybere, kde a jak chce pomáhat. Jde o jeden den v roce, který je k tomuto účelu stanoven – studenti si sami vyberou, komu chtějí pomoci, kontaktují příjemce podpory, zjistí potřeby, připraví plán akce, program, pomůcky a nakonec sami pomoc zrealizují.

Jak dlouho už Den dobra existuje a co konkrétně obnáší? (ptali jsme se učitelky gymnázia, Aleny Skalské)

„Den dobra existuje třetí nebo čtvrtý rok. Nápad vzešel od tehdejšího čtvrťáka, který řekl památnou větu: Hele, předvánoční dny jsou fajn, ale my neděláme nic pro ostatní. To byla výzva pro nás všechny. Nejde však jen o jednorázovou akci, snažíme se pomáhat celoročně. Například holky z primy v loňském roce pekly muffiny, které prodávaly, a výtěžek podpořil rehabilitační pomůcku pro postiženou Elišku. Holky ze čtvrťáku zase celý rok chodily doučovat děti do sociálně vyloučených rodin.“

Jakým způsobem Den dobra popisují sami studenti? (vybráno ze zápisků studentů)

„Na Den dobra jsme chtěli zpříjemnit pobyt starým lidem z domova důchodců na Bukově. Den byl úžasný a velmi povedený, strávili jsme ho s deseti seniory. Jeden z nich byl nepříjemný, ale ostatní byli z naší návštěvy nadšení. Hráli jsme s nimi Zlaté Česko – a překvapili nás, všechno věděli! Absolutní vítězkou byla paní Hana, které jsme předali cenu pro celý domov – Člověče, nezlob se, karty a také přání hezkých Vánoc. Jsme rádi, že jsme udělali někomu radost. A ze starého morouse si prý nic dělat nemáme, je to bývalý učitel J! I když školu letos opouštíme, na Dny dobra budeme vzpomínat. A budeme se snažit dělat dobré skutky i ve svém dospěláckém životě!“ (třída 4.C)

„Náš Den dobra začal už deset dní před samotným dnem D, kterým jsme se rozhodli podpořit Spirálu, krizové centrum ve Skoroticích, které pomáhá lidem v životní nouzi  najít nový domov v případě, že se z různých důvodů ocitnou na ulici nebo jsou obětmi domácího násilí. Nakoupili jsme lízátka a prodávali je za 10 korun. Kupující mohli přiložit k lízátku vzkaz a jméno adresáta, kterému jsme následně lízátko i vzkaz doručili. Nápad měl ohromný úspěch!!! Prodali jsme přes 400 lízátek a vybrali 4 467 korun, za které jsme nakoupili společenské hry, knížky, dětské pleny a např. i multifunkční hrnec pro klienty Spirály. Den dobra naší třídy byl vlastně Dnem dobra celé školy – naše charitativní lízátko si totiž koupila i spousta našich spolužáků a učitelů!“ (třída 4. A)

A jak vnímá aktivity studentů Irena Hellerová ze spolku VOŽEKOVO sdružení, která Gymnázium Jateční na Cenu Via Bona nominovala?

„Studenti jsou velkým přínosem pro širokou veřejnost Ústecka, neboť rozpětí jejich dobrovolnických aktivit je opravdu široké – od jednotlivců po větší skupiny, od většinové populace k lidem s postižením, od malých dětí k seniorům. Filantropie má významný přínos také pro samotné mladé lidi – učí je spolupracovat, hledat kompromis, respektovat názory druhých, přebírat zodpovědnost, starat se o svou komunitu. Setkávají se s lidmi různých osudů – pomáhání je obohacuje a vychovává k občanské aktivitě.“

Studentka gymnázia, Šárka Löffelmannová, převzala Cenu Via Bona jménem všech studentů.

Šárko, příběh vaší školy může inspirovat další děti, mladé lidi i učitele k dobročinnosti. Co bys jim vzkázala?

„Nebojte se pomáhat, je to skvělý pocit a je to návykové. Poprvé jsme do toho šli s tím, že jsme nevěděli, co od toho čekat… a chytlo nás to. Baví nás vymýšlet, kde nově působit a co nového udělat. Jděte do toho také!“

V Nadaci Via podporujeme aktivní lidi, kteří chtějí změnit své okolí k lepšímu. Snažíme se přispět k rozvoji komunitního života a usilujeme o to, aby se filantropie stala běžnou součástí života v České republice. Cenou Via Bona každoročně vyzdvihujeme inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti.
Více na www.nadacevia.cz.

Více o Gymnáziu Jateční najdete na www.gymjat.cz.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button