ScioCAMP: Jak naučit děti učit se

Text: Hana Krykorková, Lukáš Šlehofer

Aby se děti naučily přemýšlet a rozumět okolnímu světu je zapotřebí rozvíjet jejich způsobilost učit se. 

Jednou z možností je projekt víkendových kurzů rozvoje umění učit se. Inspirace k těmto kurzům vzešla zejména ze zahraničních zkušeností, kde jsou postupy využívané v rámci kurzů aplikovány v běžné školní výuce s velkými úspěchy.

Z teoretického hlediska je pro rozvoj umění učit se základním předpokladem především příprava vhodných podmínek pro samotné učení. Intervence učitelů nebo lektorů a práce dětí musí jít ruku v ruce: lektor či učitel by měl umět dítěti poradit, jak si poznatky zapamatovat a strukturovat, aby si je dítě mohlo později vybavit a znovu s nimi pracovat. Pro učitele či lektora to zejména znamená vycházet z hlubších poznatků psychologie učení a pro žáka pak získat přijatelnou – adekvátní formou – základní poznatky a dovednosti pro rozvoj umění učit se.

Dva smysluplně strávené víkendy mohou vašim dětem významně pomoci

Kurz s názvem ScioCAMP, který je určen pro děti ZŠ, se snaží o naplnění tohoto cíle a je koncipován do 2 víkendů. Pod vedením vyškolených lektorů děti procházejí sérií úkolových situací rozvíjejících klíčové myšlenkové činnosti (např. hledání podstatného a nepodstatného, práce s nadřazenými a podřazenými pojmy atd.). Děti se seznámí s těmito činnostmi nenásilnou a zábavnou formou postupně v systému prověřených metod a postupů rozvojetvorného učení. Těmito metodami jsou např. tvorba myšlenkových map, tvorba shrnutí, hledání klíčových slov, práce s paměťovými technikami atd. Účastníci se s těmito činnostmi a z nich vycházejícími metodami nejen seznamují, ale též je procvičují, reflektují a v neposlední řadě se snaží o jejich aplikaci.

Cílem kurzu je, aby děti objevily, že existují učební činnosti a způsoby, jak se učit, poznávat a zpracovávat informace, které jim pomůžou při řešení školních i mimoškolních úloh. Nabízí se možnost, aby si uvědomily, že je velmi užitečné si osvojit určité učební postupy jak k úkolu přistupovat, jak pracovat s chybou, co pomáhá při řešení problému, že je dobré si uvědomit určité kroky, které platí pro celou řadu úkolových situací. Zcela zákonitě by takovéto „objevení“ mělo být doprovázeno pozitivním pocitem a motivací. Do kurzu jsou proto zakomponovány též aktivity zaměřené na posílení motivace k učení či metody práce s časem.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button