Singapurské děti si svoje hračky vyrábějí, navíc ve škole

Text: Irena Smetánková

Tan Kok Wah, učitel singapurské dívčí střední školy (obdoba šestiletého gymnázia),  využívá při výuce historie stolní hry, které si žačky jeho třídy samy vytvoří. Takové hry považuje za vhodnější než komerční produkty, protože při tvorbě hry mohou žačky uplatnit svůj přístup k problému, hra odpovídá více jejich myšlení, projeví se jejich způsob uvažování a řešení problémů. Tvorba hry zahrnuje následující kroky:

1. Téma: žačky si vyberou malý omezený úsek historického období z probírané látky.

2. Typ hry: žačky určí, zda jako předlohu zvolí např. Člověče, nezlob se nebo piškvorky apod.

3. Výzkum: žačky prozkoumají, proč lidé hrají zvolený typ hry, napíší na něj recenzi.

4. Design: žačky zasazují zvolený obsah do herních prvků.

5. Pilotáž: hru hrají spolužačky a upravuje se podle potřeby.

6. Otázky: učitel v různých stádiích zjišťuje, jestli práce úspěšně probíhá.

Žačky mají na tvorbu hry dva týdny. Pracují ve skupinách a snaží se, aby hraním hry ostatní lépe porozuměli zvolenému tématu z historie (např. téma japonská okupace). Při tvorbě hry rozvíjejí kritické myšlení, schopnost spolupráce a učí se nahlížet historické události z úhlu pohledu různých účastníků (Japonci, Britové, místní obyvatelé). Důležitý je proces tvorby hry a propojení herních prvků s historickou látkou. Učitel K. W. Tan říká, že vytvoření hry je pro žačky obtížnější než klasický test.

Zdroj: http://singteach.nie.edu

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button