Škola je galaxie, vzdělávání vesmír

Mimo školu je oblast paralelního vzdělávání, v níž se (nepozorovaně) odehrává to, co obecně považujeme za dobré vzdělávání. Jak docílit jejich vzájemného propojení? Dobrá otázka pro rodiče i učitele …

Vzdělávání je tradičně spojeno se školami, přitom ale probíhá i mimo školní třídy, probíhá v mnoha různých prostředích a situacích. Stále dokonalejší technologie a téměř neomezený přístup k informacím vytvářejí podmínky pro rozvíjení různorodých vzdělávacích metod a využívání tradičních i netradičních prostředí, vhodných pro vzdělávání kdykoli a kdekoli. Za všechny příklady uveďme Khan Academy (česká lokalizace dostupná zdarma na www.khanovaskola.cz).

Vzdělávání expanduje

Rozšířenými příležitostmi k učení (ELO, Expanded Learning Opportunities) se rozumí získávání nových znalostí a dovedností prostřednictvím výuky nebo studia, které nejsou vázány na tradiční přístupy výuky ve třídě a zahrnují kromě jiného:

 • Programy před zahájením výuky
 • Odpolední kroužky a kluby
 • Víkendové programy a kurzy
 • Kurzy o prázdninách
 • Učební poměry
 • Komunitní služba
 • Samostatné studium
 • Online kurzy
 • Stáže
 • Umělecké skupiny
 • Soukromé studium

Iniciativa rozšířených příležitostí k učení představuje novou strategii pro vytvoření vzdělávacího kontinua pro žáky s využitím spolupráce mezi školami, komunitními organizacemi, kulturními a uměleckými institucemi a dalšími aktéry v oblasti výchovy a vzdělávání.

Ze zjištění průzkumů a výzkumu uskutečněných v rámci pilotního ověřování projektu vyplynulo, že většina žáků se domnívá, že v rámci ELO se naučili víc, než by se naučili ve škole studiem stejného předmětu. Aktivity ELO měly pozitivní vliv na zaujetí žáků učením a žáci si lépe uvědomili, které dovednosti budou potřebovat v reálném světě.


Jsem rodič

Většina rodičů si vědomě či podvědomě uvědomuje, že škola celek vzdělávání zdaleka nepokrývá. Řada rodičů hledá další vzdělávací příležitosti, které do značné míry kopírují školní předměty a požadavky, jiní spíše hledají „něco“, aby děti nezahálely nebo „neseděly u počítačů“. Zkuste se podívat na problém v celé šířce, děti nemusejí chodit nutně na angličtinu, pokud je nebaví, ale raději do skauta, jsou-li tam spokojené. Ani počítač nemusí být nutně nepřítel, stačí děti vhodně navést. A sdělte učitelům, co vaše dítě dělá, v čem se vzdělává!

Jsem učitel

Určitě víte o tom, že některé děti z vaší třídy ve volném čase navštěvují kroužky, sportovní přípravu, jiné volnočasové aktivity. Některé budou třeba dobré v programování, některé se věnují zvířatům, staví modely, čtou zajímavé knihy, hrají zajímavé hry či cokoliv jiného. Dejte jim prostor, aby se mohly předvést. Upevní to jejich sebevědomí, zvláště tehdy, nedosahují-li úspěchu v úzkých kategoriích školního hodnocení, které jim mohou velmi významně křivdit.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button