Skrze „chytré brýle“ viděti

Text: Martin Drnek

České školy začaly s objevováním možností s tabletů a chytrých telefonů a svět už objevuje Google Glass, brýle s procesorem a připojením na internet. Google Glass byly zatím ke koupi jediný den, jen v USA a za 1 500 dolarů. Několik vybraných učitelů dostalo v rámci projektu Google Glass Explorers příležitost prošlapat cestu do zatím neobjevované oblasti a jejich zkušenost stoji přinejmenším za pozornost.

Skupina dětí ve věku 4 – 6 let společně u stolu tvoří své vlastní malby. Používají klasické vodové barvy, pastelky, štětce a houbičky, které do barev namáčí a pak s nimi dělají různé skvrny na velký list papíru. Jednotlivé barevné skvrny se vzájemně rozpíjí a kombinují. Děti v této americké školce vytváří svá vlastní umělecká díla technikou, která je inspirována Ericem Carlem. Na celém průběhu tvorby by nebylo nic překvapujícího, kdyby několik dětí nemělo nasazené Google Glass a nezaznamenávaly by tak průběh své tvorby. Třída Margaret A. Powersové je jedinečná pravě tím, že je zapojena do projektu Google Glass Explorers . Ona sama pak ve vytváření záznamu aktivit z přímé perspektivy dětí vidí největší přínos těchto "chytrých brýlí".

Přímým svědkem vlastního učení

Díky Google Glass se pro Margareth otevřela zcela nová perspektiva v pohledu na to, co její děti při aktivitách dělají. Již nemusí být pouhým vnějším pozorovatelem. Při sledování záznamu se stává přímým účastníkem samotné tvorby dítě. Jednotlivé záznamy si s dětmi pak i prochází a nechává je komentovat, co dělaly a jaké postupy volily. Snadno tak najde okamžiky, kdy děti mají při práci s novým materiálem problémy, kdy se jim nedaří např. práce s lepidlem a přímo vidím, jaké pohyby děti dělají. Může jim tak dat radu a pomoci jim při další fázi jejich tvorby.

Experimentu a pokusu, které Margaret s dětmi používajících Google Glass provedla, je nesčetně, některé byly úspěšné, jiné pochopitelně méně, všechny je pak možné najít na jejím blogu www.365daysofglass.com. A to včetně vybraných záznamů, které vytvořily přímo děti při svých aktivitách a průzkumnických výpravách. Co však může Margareth říci s naprostou jistotou je, že děti práce s Google Glass baví.

Vidět třídu jako učitel

Nejeden učitel či učitelka si v České republice kdy posteskli, co by to bylo, kdyby jejich žáci měli tu příležitost, alespoň na chvilku vidět třídu z pohledu učitele. Podobnou zkušenost nyní nabízí svým studentům Lisa Marie Bennett, sdílí s nimi totiž záznamy jejich společných setkání ve školní třídě, a to ze svého vlastního pohledu. Tuto jedinečnou příležitost jí umožňují pravě Google Glass. Žáci tak mají možnost vidět sami sebe, což dle její zkušenosti vedlo ke změně chování žáků a směrem k větší aktivitě. Mají možnost sledovat, kam jejich učitelka soustřeďuje pozornost a snaží se ji pak přitáhnout svým směrem. Díky tomu, že záznamy dokumentují jejich společná setkání, využívají žáci těchto videí i k vlastnímu individuálnímu vzdělávaní. Když plní domácí zadání, mohou se na záznam znovu podívat a pustit si tu pasáž, kde je dané téma prezentováno a prodiskutováno. Záznamy z Google Glass tak slouží jako jeden velký sdílený sešit s poznámkami z hodiny, kde je zdokumentováno doslova všechno.

I Lisa Marie Bennett je s používáním Google glass spokojena a zdůrazňuje ještě jeden zajímavý novy prvek, o který ji tato technologie obohatila hodiny. "Moji studenti stráví ve školních lavicích velkou část svého produktivního času. Ve škole jsem s nimi během týdne často delší dobu než jejich rodiče doma. A právě rodiče se velice zajímají o to, co jejich děti dělají v době, když jsou v práci." Po domluvě se studenty tedy vybraná videa sdílí i s jejich rodiči a i ti tak mají možnost nahlédnout do světa, ve kterém se jejich děti pohybuji desítky hodin týdně.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button