Sociální sítě ve škole

Text: Luděk Heinz, BOXED, s. r. o.

Samotný pojem „sociální síť“ je v rámci vzdělávání velmi důležitý. Může jít o prostředek, který účastníkům poskytne možnost naučit se komunikovat, řešit problémy, být efektivní a obecně učit se rozvíjet měkké dovednosti. A to obzvláště v dnešní době, kdy internet není jen zdrojem informací, ale i prostorem pro vlastní tvorbu a sdílení obsahu.  

Moderní metody výuky kladou důraz na vlastní práci žáků, na schopnost vyhledávat a analyzovat informace i dovednost tvořit a následně sdílet s ostatními. Je tedy patrno, že rozborem pojmu „sociální sítě“ získáme podobné výsledky, jako když se zamyslíme nad odpovědí na otázku „Co jsou kompetence pro 21. století?“. Zadáním klíčových slov „sociální sítě ve výuce“ do vyhledávače objevíme řadu nástrojů, které je možné při vzdělávání dětí i dospělých využít. Nabízí se ty nejznámější: Facebook, Twitter, případně i jiné, méně známé, sociální sítě.

Ale měl by opravdu mít každý učitel svůj profil na Facebooku přístupný studentům? Kde leží hranice mezi prací učitele a jeho soukromím? Vzájemné porozumění a komunikace mezi studenty a pedagogy je velmi důležitá. Je opravdu Facebook tím pravým místem, které má této komunikaci pomoci? Je Twitter síť, prostřednictvím které by měli učitelé zadávat úkoly žákům, protože ta se v posledních letech stala fenoménem při předávání informací? Je vůbec možné vměstnat obsah související s výukou do jednoho „tweetu“ o maximální velikosti 140 znaků?

Základní otázka, jestli využít sociální sítě ve výuce, by neměla vyznít ve smyslu, zda „Ano nebo ne?“, ale „Jakým způsobem?“.  Uvažujme ale obecně a představme si sociální síť vhodnou pro vzdělávání. Měla by si z těch nejrozšířenějších přinést to dobré, tedy dostupnost, rychlost, snadnost sdílení a předávání informací. Jedině takové vlastnosti mohou mít pro moderní vzdělávání velký význam.

Přibývají ale i další důležité vlastnosti:

  • Bezpečnost – Podobně jako děti nevzděláváme volně na ulici, ale ve školách nebo v prostředí tomu uzpůsobenému, je vhodné při vzdělávání s využitím sociálních sítí volit prostředí, které má svá jasně definovaná pravidla, přiřazené role i vymezení, kdo se může do sítě zapojit.
  • Dostupnost – Možnost přístupu k sociální síti odkudkoliv, kde je k dispozici internet, je bez pochyby to podstatné. Hostování těchto služeb by mělo být v cloud prostředí u některého z renomovaných poskytovatelů garantujících dostupnost, spolehlivost a výše požadovanou bezpečnost. Sociální síť vhodná pro vzdělávání by měla mít i další vlastnosti, které její dostupnost zvýší, jako je jednoduchost nastavení a správy jednotlivých skupin, spolehlivost a možnost snadného využití jak během výuky tak mimo ni.
  • Uživatelská přívětivost – Jednoduchost, ovládání v češtině a možnost používat ji ihned je jedním z důvodů úspěchu těch největších sociálních sítí. Podobně i při využití ve vzdělávání je nutné dbát na intuitivní zadávání příspěvků a na přiměřené množství funkcí tak, aby prostředí bylo možné snadno využívat.
  • Výukový obsah – Má-li sociální síť sloužit pro potřeby vzdělávání, je výukový obsah jednou z jejich největších hodnot. Důležitou vlastností je tedy možnost jednoduchého zadávání vlastního obsahu, vkládání materiálů z prostoru internetu a webových úložišť, snadnost využití již vytvořených materiálů ostatními pedagogy.
  • Aktivizace žáků – Sociální síť vhodná pro využití ve vzdělávání může pomoci při diskuzích nad probíraným tématem, při zadávání didaktických her i při využití jiných metod, které vedou k aktivizaci žáků při výuce.
  • Spolupráce a sdílení – Možnost spolupráce jednotlivých žáků při práci na společných projektech a pak následné snadné odevzdání/sdílení vytvořených prací se může stát důležitým motivačním nástrojem pro práci dětí v této síti.
  • Předávání informací – Dalším charakteristickým prvkem pro sociální sítě je okamžitá informovanost. Podobně i ve školním prostředí je důležité, aby se všechny informace předávané sítí dostaly k pedagogům, žákům i rodičům včas.
  • Hodnocení a zpětná vazba – Uzpůsobení prostředí tak, aby pedagog mohl snadno hodnotit odevzdané práce studentů a mohl s jednotlivými studenty individuálně pracovat, patří mezi vlastnosti, které by sociální síť vhodná pro potřeby vzdělávání rovněž měla mít.

Důležitých vlastností by bylo možné najít více, jistě vás napadají další. Je třeba ale myslet na to, že zejména použití během vyučovacích hodin je možné jen tehdy, pokud bude hlavní vlastností jednoduchost.

Sociální sítě se staly inspirací při vývoji několika online dostupných výukových prostředí. Do škol v České republice tak postupně proniká Edmodo, Google Classroom nebo iTřída.


Lektorka Mgr. Petra Pitelková o využívání iTřídy

Koncem února se mi dostala příležitost testovat do té chvíle pro mne neznámé on-line prostředí – to iTřída. Hned na první pohled to bylo pro mne prostředí velmi přátelské a intuitivní. Jeho jednoduchost ovládání a pocit známého prostředí především ze sociálních sítí ve mně vyvolaly zvídavost dozvědět se o tomto moderním nástroji více. Po několika dnech testování, kdy jsem se zaměřovala na jednotlivé funkce iTřídy, jsem nabyla přesvědčení, že se jedná o jedinečné řešení propojující on-line svět se standardním prostředím školy, které napomáhá rozvíjet kompetence jako je komunikace, spolupráce nebo kreativita a stává se tak novodobým prvkem vzdělávání v 21. století.

Jak iTřídu využívá učitelka matematiky RNDr. Lidmila Krchová

Matematiku v iTřídě jsem si vyzkoušela v tercii. Během jednoho týdne si žáci prostředí osahali. Rychle zjistili, že je to vlastně jejich Facebook. Jen vzhledem k tomu, že komunikují s učitelem, pochopili, že bude nutné se vyjadřovat kultivovaně a k věci.
Svým žákům zadávám každý týden jeden příklad, který mají vypracovat a nahrát video s řešením. Jak se úkolu s tvorbou videa zhostí je jen a jen na nich. Vzájemně se v práci s videem zdokonalují. Využívají webkameru, PowerPoint, Bandican, SMPlayer apod. Žáci se pro vkládání úkolů nadchli. Těší mě dotazy „Kdy už bude další úkol?“
Jako matikářka vidím následující přínos:  Žáci zadaný příklad sami počítají, přemýšlí o něm, celé řešení komentují stejně, jako by stáli ve třídě u tabule. Získávají ode mne zpětnou vazbu ke svému zápisu, způsobu vyjadřování, případné chybě v úvaze. Vše si mohou opakovaně prohlédnout a mému požadavku mohou lépe porozumět. Mí žáci také zaznamenali výrazný posun v matematickém vyjadřování .


Edmodo, Google Classroom i iTřída postavené na myšlenkách sociálních sítí reagují na dnešní výuku, kdy se žádá, aby žák byl aktivní a plně se zapojil do vyučovacího procesu svým zvýšeným zájmem, intenzivním myšlením, diskuzí, skupinovým řešením problémů včetně účasti na životě školy. Tyto nástroje nabízí učitelům možnosti, jak žáky podněcovat, inspirovat, motivovat a citlivě usměrňovat ke správnému cíli. Záleží pouze na učiteli, jakým způsobem a do jaké míry jejich potenciálu vyžije.
Využití sociálních sítí ve výuce s sebou může přinést řadu  výhod. Ale i zde platí: „Všeho s mírou!“. Jedním z rizik, které s sebou například využívání sociálních sítě nese, je možnost stát se na nich závislým. Na druhou stranu, stanou-li se studenti v rozumné míře závislí na vzdělávání, tak to nemusí být pouze rizikem.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button