Učíme se anglicky a to i mimo angličtinu

Text: Kristýna Fischerová a Eliška Sovová

40 základních škol. 40 mluvčích. 20 videí. 10 mezinárodních projektů. 5 školení. To je Janička. A nejen to.  

Od začátku listopadu do konce června působí na základních školách po celé České republice rodilí mluvčí – školní asistenti, kteří vyučují metodou CLIL odborné předměty zejména 1. stupně. Metodici internacionalizace zapojují školy do mezinárodních projektů, v Ostravě probíhá natáčení video-lekcí do hodin Člověk a jeho svět. A chystá se školení, které předá všem zapojeným školám příklady dobré praxe. Projekt Janička – Ianua Linguarum Reserata je realizován ve spolupráci s Britskou radou (British Council) a je financován z ESF prostřednictvím OP VK a ze státního rozpočtu ČR.

Co znamená CLIL v praxi

Školní asistent je v realitě současného českého školství vnímán spíše v kontextu pomocné síly pedagoga, která má na starosti žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V projektu Janička je realita jiná. Anglický rodilý mluvčí asistuje pedagogům v hodinách odborných předmětů a ve vyhrazeném čase předává dětem faktické znalosti předmětu. Angličtina tak není předmětem třikrát v týdnu, ale komunikačním prostředkem, díky němuž se žáci dozví něco nového z jiných předmětů. Tato metoda se nazývá CLIL a představuje jeden ze současných trendů základního vzdělávání v Evropě. Po celou dobu práce školního asistenta je v hodině přítomen i pedagog daného předmětu, který se mimoděk také učí anglicky.

Jak získáme mluvčí? Získáme je?

Rozjet tento ambiciózní projekt nebylo zrovna jednoduché. Přesvědčte 40 lidí s výbornou angličtinou a pedagogickým vzděláním k účasti v projektu, ve kterém není jasné, ve které části republiky a v jak malé vesnici se nachází jejich budoucí škola a tím pádem i jejich střecha nad hlavou. Jedinou jistotou bylo úvodní intenzivní 8denní školení v Praze od 23. října. Navzdory všem temným představám se to povedlo.

Během úvodního školení prošli mluvčí rozsáhlou přípravou a seznámili se s 5 kouči, kteří jim začátky ve školách usnadnili a jsou jim stále k dispozici. Škála workshopů a přednášek zahrnovala témata od kulturního šoku, přes psychologickou přípravu, vhled do českého vzdělávacího systému až po ladění aktivit CLILu. Po školení následoval víkend na aklimatizaci a jejich působení na školách mohlo začít.

Školní asistenti sice učí především třídy prvního stupně, ale tím to zdaleka nekončí. Nepravidelně se objevují i na stupni druhém, pořádají hodiny pro učitele a zaměstnance školy, organizují konverzační kroužky a anglické kluby, podnikají s dětmi i mimoškolní aktivity.

První stupeň, tedy 1. až 5. třída, se v projektu ukazuje jako klíčový pro úspěch této metody. S přibývajícími roky strávenými ve škole u dětí narůstá ostych a obavy z chyb. Menší děti angličtinu vstřebávají mnohem přirozeněji a rychleji, nebojí se komunikovat a dle slov školních asistentů i samotných učitelů je pokrok u nich velmi výrazný.

Internacionalizace je fajn, jenže…

Další aktivitou v projektu je podpora internacionalizace. Specialisté na mezinárodní projekty pomáhají školám při sepisování žádostí o zapojení do mezinárodních programů, s navazováním spolupráce s partnerskými školami a dalšími internacionalizačními aktivitami. Přesvědčili jsme se, že podávání projektů není vůbec jednoduché a je jen velmi málo škol, které mají čas, chuť a personální zastoupení se administrativou projektů prokousat. Nedivíme se. Pár odvážných škol už svůj projekt podalo a momentálně jim držíme palce.

Klapka, akce, natáčíme!

Je začátek dubna a my intenzivně natáčíme dvě desítky video-lekcí do hodin předmětu Člověk a jeho svět pro 4. třídu. Při psaní projektu jsme uvažovali, jak aplikovat metodu CLIL do škol, ve kterých nepůsobí rodilí mluvčí a angličtináři na výuku v jiných hodinách nemají kapacitu. Přišli jsme tedy s nápadem, že v rámci RVP pro předmět Člověk a jeho svět vybereme 20 témat, které přepíšeme do jednoduchých scénářů. Videi provází rodilí mluvčí a budou doplněna o pracovní i metodické listy, s nimiž pak pedagog v návaznosti na video bude pracovat.Pilotáž videí proběhne na školách do konce roku.

Jak na CLIL – příklady z praxe

Poslední projektovou aktivitou, která nás ještě čeká, je školení, kterým by měli projít učitelé ze zapojených škol. Školení shrne nejdůležitější poznatky, které si z projektu školy i školní asistenti odnesou, příklady dobré praxe, co se osvědčilo a co nikoliv, jak k metodě CLIL a práci s rodilými mluvčími vůbec přistupovat. Chceme se zabývat i metodou učení se cizích jazyků a jak pracovat s motivací. Seminářem provedou nejen odborníci na dané metody, ale také kouči, kteří mají za dobu působení v projektu velké množství zkušeností. Semináře se budou účastnit jak učitelé angličtiny, tak i učitelé odborných předmětů.

A jak to dopadne?

Jelikož je projekt vypsán pouze na 11 měsíců, v červenci nás čeká rozloučení s většinou rodilých mluvčích. Velmi pozitivní je ale skutečnost, že část škol hledá či už našla způsob, jak si rodilého mluvčího udržet i v příštím školním roce. Video-lekce, které natočíme, budou k dispozici všem školám volně ke stažení, včetně pracovních a metodických listů. Společně s Britskou radou připravíme brožuru, kde popíšeme jak získat rodilého mluvčího, co od něj očekávat, jak funguje metoda CLIL v hodinách, přidáme příklady dobré praxe a reference ze škol zapojených do projektů. Vše najdete i na stránkách projektu janicka.scio.cz.

 


Co je to CLIL [čti: klil]?

CLIL je jedním ze současných evropských trendů v dvojjazyčném vzdělávání, kdy si žáci osvojují nové poznatky prostřednictvím cizího jazyka, to znamená, že odborný předmět (například prvouka či matematika) je vyučován v cizím jazyce.
Zkratka CLIL vychází z anglického názvu Content and Language Integrated Learning, do češtiny bývá překládána jako integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button