Vaše děti se mohou vzdělávat i jinak

Text: Martin Podlucký

Když jsem proplouval školou, tak mi stačilo pochopit princip a podřídit se mu. Třeba ve fyzice jsem potřeboval znát URI nebo WUit. U se rovná R krát I, W se rovná Ui krát t. A dostával jsem jedničky, dvojky, nanejvýše trojky. Nebyl jsem spokojený. Zajímalo mě spíš, jak věci skutečně fungují. Ale bál jsem se zeptat a dál kreslil zapojení diody. Doteď nevím, co ty vzorečky znamenají a k čemu je, že je mám v hlavě. Zvlášť když je najdu na netu během pár sekund. A občas přemýšlím, jaké by to bylo, učit se jinak. Normálně.

Dnes mají děti více možností. Školy se vyvíjejí a mnohé nabízejí přístupy na hony vzdálené prostému biflování vzorečků. Jednu z odlišných škol můžete najít v Dolních Břežanech. Základní škola a od září 2015 otevírané gymnázium a střední pedagogická škola da Vinci je společenstvím učitelů a studentů, kde si každý člen může najít své místo. Škola není jen přípravou pro další studium a na profesní život, ale sama žije plnohodnotným životem. Žáci i učitelé se mohou vyjadřovat k běžnému chodu školy, stejně jako k vnitřním pravidlům. Když si pravidla sami formulujete, máte přeci jen větší motivaci je dodržovat. Školní samospráva zde není jen papírová iluze, má skutečné pravomoci a pravidelně kooperuje s učiteli a vedením školy. Základním kamenem v komunikaci je úcta. Učitelé a rodiče ji chápou jako východisko při překonávání odlišných pohledů a křížících se osobních názorů. Děti tak mají možnost v praxi poznávat jiný způsob jednání než jen mocenský a autoritářský styl, který si pamatujeme z našich škol. Klima školy připomíná otevřené rodinné prostředí, kam se učitelé i děti rádi vracejí a cítí se zde bezpečně.

Studenti se učí přijímat za svoje vzdělávání odpovědnost. Filosofie školy je postavená tak, že dostatečná volnost s nastavenými mantinely, na kterých se shodli jak žáci, tak učitelé, vede k probuzení smyslu pro odpovědnost za vlastní život i za okolní společenství. Právě jasná a přehledná pravidla jsou klíčová spolu s pochopením, že učení je naší základní přirozeností. Tu ovšem tradiční škola až příliš často přetváří podle jednoho jediného vzoru.

Žáci si ve škole da Vinci mohou volit na každé čtvrtletí moduly z různých předmětů, které jsou často pospojované napříč obory. Za pomoci informačního systému si každý může sestavit vlastní vzdělávací cestu a získat k ní zpětnou vazbu. Ve škole přirozeně dochází k formování věkově smíšených učebních skupin. Dva dny v týdnu se škola věnuje volitelným aktivitám. Učitelé a starší žáci vytváří skupiny zcela podle své volby, ve kterých mohou proniknout do hlubších souvislostí světa nebo se věnovat uměleckým či pohybovým činnostem. Žáci, kteří mají obtíže se základní úrovní, využívají během tohoto času pomoc starších či zkušenějších, aby minimum zvládli.

Zvládnutí učiva se ověřuje pomocí zápočtů, jejichž formu spoluvytvářejí žáci. Každý se zde učí, jak se učit. Existuje mnoho různých způsobů učení a žáci si mohou vybrat ten, který je jim nejbližší. Co vše se naučili a zvládli, ukazují žáci nejen při testech, ale také formou prezentace, vytvářením posterů, ve společných úkolech a během učení slabších spolužáků při takzvaném vrstevnickém učení. Výuka pro starší žáky je často tvořena společnými výjezdy. Děti se zde učí mimo prostředí školy, získávají zkušenosti s řešením složitějších problémů a objevují kouzlo samostatnosti. Vrcholem školního roku je pak dvoutýdenní expedice, na které se žáci ve věkově smíšených skupinách učí sami zpracovat dlouhodobý projekt, včetně terénní práce, zpracování výsledku a jejich obhajoby před veřejností.

Pokud byste chtěli vidět, jak může fungovat jiná škola, než jakou si sami pamatujete, podívejte se do Dolních Břežan. Třeba právě vaše děti zde pochopí, že učení může být smysluplné a současně může bavit.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button