Vzdělávání je cesta, potřebujeme mapu


 

 

 

Zkuste se zeptat kohokoliv náhodně na to, zda považuje vzdělání za důležité. Odpověď bude na 99 % shodná. Paradoxní přitom je, jak málo často o vzdělání víme. Mapy učebního pokroku (MUP) pomáhají školám i rodičům sledovat individuální rozvoj dětí. 

Jak se stát průvodcem dětí na cestě vzdělávání

Turistická mapa, která ukazuje, že k jednomu cíli je možné dojít po různých cestách. Stejně tak existuje i Mapa učebního pokroku, které říká totéž. Zatímco při orientaci v prostoru jsme zvyklí používat mapy a navigace, ve vzdělávání se to zdá být neobvyklé. Mapy přitom mohou zcela změnit náš pohled na celé vzdělávání, na to, jak děti hodnotíme, na co klademe důraz při jejich vzdělávání, co je ve školách učíme a k čemu jim to vše má být. Z dětí se mohou stát díky mapě učebního pokroku mladí turisté na cestě za vzděláním a z nás, ať už jsme rodiči či učiteli, jejich průvodci …

Známky škatulkují, neukazují cestu

„Mapy mohou dětem hodně pomoct ve vnímání své životní cesty. Mohou jim ukázat, že učení není mučení. Učení může být zábavné a dobrodružné, děti mohou objevovat a zkoumat, stanovovat si samostatně cíle. Jako hlavní však vidím okamžik, kdy děti poznají, že cíle které jim klademe, pro ně jsou dosažitelné. A to je ohromný motivační element,“ říká Martin Drnek, jeden z vývojářů map ve společnosti Scio. Vzdělávání podle něj klade daleké cíle, a ty jsou lépe dosažitelné, pokud k nim vede cesta z jednotlivých kroků. Kroky podle map dělá dítě samo, pomáhat mu může učitel, rodič či kdokoliv v dané oblasti zkušenější. Důležité podle Drnka je, že u tohoto přístupu není nutné hodnotit dosažení samotného cíle. Hodnotit lze již samotný proces, tedy onu cestu. „Dítě může být hodnocené celý rok trojkou, a pořád je to trojka. Mapa učebního pokroku mu ale řekne: No dobře, ty máš sice trojku, ale za ten rok jsi udělal konkrétní kroky, ušel kus cesty, postupně jsi stoupal,“ říká Jana Codlová, vedoucí projektu a zároveň vývojářka mapy pro čtenářskou gramotnost. MUPy se snaží odbourávat vzájemné srovnávání dětí, a dávají jim možnost zažívat individuální úspěch. „Mapa učebního pokroku společnosti Scio nemá ambici zrušit současné známky, chce však ukázat učitelům, dětem i rodičům, že hodnotit jde i jinak a že způsob hodnocení může mít velký vliv na motivaci děti k jejich celoživotnímu přístupu k osobnímu vzdělávání,“ vysvětluje Codlová.

Mapy učebního pokroku dávají komunikaci mezi učitelem a rodičem do jasných a srozumitelných hranic.

Kápněte božskou, milí rodiče, rozumíte hodnocení svých dětí?

Snad každý má v životě osobní zkušenost se situací, kdy měl pocit křivdy při hodnocení ze strany svého učitele. Nakolik se tedy můžeme spoléhat na hodnocení, které nosí ze školy naše děti? Učitelé se sice snaží být objektivní a svým žákům nepřidávat ani neubírat. Jistou míru subjektivity však není možné zcela vyrušit. MUPy se snaží komunikaci mezi učitelem žákem a rodičem zjednodušit a zpřehlednit. Ve školách, které již nyní používají např. slovní hodnocení, se rodiče často setkávají se zmatením. Na vysvědčení jim pedagog vždy velice pěkně popíše, jak na tom jejich dítě je, rodič se však často sám sebe ptá, zda to, co nyní jeho děti umí, stačí? Dostal by v jiné škole za stejnou práci jedničku nebo třeba trojku? Hodnocení pomocí map učebního pokroku situaci zjednodušuje, neboť podobné slovní hodnocení pomáhá zasadit do širších souvislostí předpokládaného typického vývoje dítěte a jeho možné cesty vzděláváním. „Mapy učebního pokroku dávají komunikaci mezi učitelem a rodičem do jasných a srozumitelných hranic. Hodnocení není pak zatížené osobními vazbami, nebo nějakými předsudky, které buď učitel, nebo rodič může mít. A přitom velice dobře vypovídá o dovednostech a znalostech dítěte.“ zamýšlí se Michaela Stoilová, matka tří dětí se zkušeností se slovním hodnocením.

Šest zmapovaných oblastí

Projekt MUP společnosti Scio bude sledovat celkem šest oblastí: čtenářskou a matematickou gramotnost, anglický a český jazyk, společenské vědy a přírodovědnou gramotnost. Pokrývá tak většinu klasických oblastí, předmětů, se kterými se žáci ve škole setkávají. Jednotlivé části mapy jsou sestaveny i s důrazem na tzv. měkké dovednosti, jako jsou aktivní komunikační schopnosti v českém a anglickém jazyce, na řešení problémů z oblasti přírodovědy, matematiky nebo společenského života. I díky tomu výprava po mapě učebního pokroku mnohem lépe připravuje děti na skutečný všední život, jeho každodenní výzvy a problémy. Mapy učebního pokroku budou zveřejněny ve druhém pololetí školního roku 2013/2014 na webové stránce mup.scio.cz.


Jsem rodič

Jako rodiče předáváme úkol „vzdělat“ naše děti školám. Iluzi o úrovni vzdělání našich dětí si vytváříme podle známek na vysvědčení. Víme však, zda se skutečně vzdělání našich dětí rozvíjejí správným směrem a na jaké úrovni je, když jsou známky prokazatelně na každé škole jiné a když je odlišný i vzdělávací přístup škol? Mapy učebního pokroku vám pomohou „lokalizovat“ úroveň vašeho dítěte v jedné z šesti nejdůležitějších oblastí školního rozvoje. To je teprve podstatná informace. Ptejte se na svých školách, co si o tom učitelé myslí.

Jsem učitel

Mapy učebního pokroku budete mít k dispozici zdarma, jste-li mimopražská škola. První – často nejtěžší – bariéra je odbourána. Pokud zahrnete mapy do hodnocení vašich žáků, mohou z toho těžit nejen oni, ale i vy. Budete moci dětem i rodičům ukázat, kde konkrétně jsou, co je potřeba zlepšit, a jak udělat další krok. Vždy budete moci najít něco, co se povedlo, a naopak něco, co je třeba zlepšit.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button