Za výsledky ve škole stojí vytrvalost, sebekontrola, ale i radost ze života

Text: Irena Smetánková

Řada studií ve vzdělávání ukazuje na to, že žáci mají lepší výsledky ve škole, když mají pozitivní přístup k učení i k sobě samým. Pěstování odolnosti, vytrvalosti, optimismu a odvahy se stává součástí mnoha vzdělávacích programů a většinou je zahrnováno pod označení sociální a emocionální výchova. Rozvíjení těchto kvalit je důležitým úkolem pro školy, ale také rodiče mohou významně přispět k dobrým vzdělávacím výsledkům svých dětí, jestliže u nich podporují následující dovednosti:

  • Radost ze života, tedy dovednost být otevřený a propojen s ostatními, mít radost z ocenění a společné práce a snažit se mít dobré výsledky.
  • Odolnost pomáhá dětem myslet realisticky a být flexibilní, nevzdávat se při neúspěchu a učit se z vlastních chyb.
  • Sebekontrola, ovládání impulsivního chování. Nejen že děti mají lepší výsledky ve škole, jsou i fyzicky a mentálně zdravější.
  • Čestnost. Děti se naučí upřímnosti k sobě samým i k ostatním, nepředstírají, že něčemu rozumějí, a zeptají se. Přispívá to k důvěře mezi žáky a učiteli.
  • Odvaha je potřebná při učení se čehokoliv nového, při obhajování svého postoje a chování.
  • Laskavost, aby děti pochopily, že učení je obtížné pro ně i pro ostatní, dokážou požádat o pomoc, naslouchají ostatním a rozvíjejí empatii. Všechny tyto kvality jsou potřebné pro školu i pro život a je třeba je rozvíjet a posilovat.

Zdroj: http://www.independent.co.uk/news/education/schools/six-of-the-best-the-traits-your-child-needs-to-succeed-8899903.html

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button