Co se dovídáme od učitelů o atmosféře na školách

Text: Jan Salinger 

Od roku 2012 nabízí naše společnost základním školám v rámci projektu Mapa školy dotazník Klima učitelského sboru. Od loňského školního roku tento dotazník nabízíme rovněž středním školám. Byť je vzorek respondentů ještě poměrně malý (1088 vyučujících ze 47 škol), zajímalo nás, jak učitelé vnímají klima na různých typech škol. Níže uvádíme některé zajímavé výsledky.

Pracovní i nepracovní vztahy

Z dotázaných učitelů jsou ti, co učí na gymnáziích nebo obchodních akademiích, ale i základních školách, celkově spokojenější s klimatem na škole než například ti, co učí na středních odborných školách. Při řešení pracovního problému se učitelé mohou spolehnout na své kolegy, že jim pomohou. Tento názor mají učitelé na středních i základních školách jednotný. Pokud se učitelé s prosbou o pomoc při řešení pracovního problému obrátí na vedení školy, jsou na tom učitelé na středních odborných a průmyslových školách výrazně hůře než jejich kolegové na gymnáziích.
Učitelé mají s kolegy ve sboru spíše přátelské vztahy, nicméně se svými kolegy nehovoří o osobních věcech často a kontaktu s kolegy mimo školu se sice nebrání, ale ani jej nevyhledávají. Zjistili jsme, že učitelé na základních školách mají mezi sebou lepší nepracovní vztahy než učitelé na průměrné střední škole. Na středních školách panují nejhorší mimopracovní vztahy na gymnáziích. 

Vztahy mezi učiteli a žáky

Téma šikany učitelů ze strany žáků je v poslední době aktuální a jednou z cest, jak pomoci školám odhalit problémové případy, jsou dotazníková šetření. I naše dotazníky se oblastí vzájemných vztahů zabývají, konkrétně se otázky týkaly například slovní i fyzické agrese žáků vůči učitelům, ale i agresivity rodičů žáků vůči učitelům. Obecně lze říct, že na středních odborných školách je situace v mnohých z těchto ukazatelů horší než u ostatních typů středních a než u základních škol.
Mezi zajímavá zjištění patří například to, že rodiče žáků jsou vůči učitelům podobně agresivní jako samotní žáci a že natáčení učitelů na mobil patří již k obvyklým „radovánkám“ žáků během vyučovacích hodin (byť samotný účel této činnosti nebyl v otázce rozlišen).

Souhrnné výsledky dotazníkového šetření Klima učitelského sboru za školní rok 2015/2016 jsou po jednotlivých otázkách a tématech uvedeny v PDF zde (www.scio.cz/atmosferaucitele). Otázky jsou formulovány stylem škály; výběr možností byl typicky „ne“, „spíše ne“, „spíše ano“, „ano“. Možnostem byly přiřazeny body podle určeného klíče, v grafech je uveden jejich průměr. Jako příklad je zde uveden jeden z grafů.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button