Na soft skills záleží

Většina z nás se v každodenním životě snadno obejde bez toho, aby na počkání vyjmenovala zástupce sinic, znala životní cyklus mechorostů či stavbu jednobuněčných organismů s nepravým buněčným jádrem, což je obsah učiva pro šestou třídu základní školy. Ale rozhodně se neobejde bez souboru dovedností, které spadají do oblasti soft skills. Komunikace, spolupráce s druhými, emoční inteligence, kreativita, sebemotivace, řešení konfliktů i kritické uvažování – všechny tyto dovednosti nabý- vají v dnešní době snad ještě většího významu než kdy dříve. O to smutnější je fakt, že se ve většině běž- ných škol o rozvoj tzv. měkkých dovedností příliš nesnaží. Možná je to tím, že je nelze snadno ohodnotit na klasifikační stupnici známkou jedna až pět, také se z nich nedá napsat „pětiminutovka“ a kolonky v třídní knize jsou na zápis o rozvoji těchto komplexních dovedností příliš malé. Přitom právě soft skills je možné považovat za pomyslný klíč k úspě- chu dětí, které čeká budoucnost v rychle se měnícím světě jednadvacátého století. Proto se v novém čísle magazínu Perpetuum tomuto tématu věnujeme a věříme, že vám jeho čtení přinese řadu inspirativních podnětů pro práci s dětmi i přemýšlení o smyslu vzdělávání v dnešní době. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám za sebe i své kolegy ve Sciu podnětné čtení i krásné svátky.

Markéta Majerová
Šéfredaktorka 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button