Od Brazílie po Nový Zéland – inovativní školy vznikají po celém světě

Text: Dana Koutecká

 „Ve škole jsem bývala hodně vystresovaná, protože jsem si nepřipadala dost chytrá.“ Kolik dětí na světě by se mohlo podepsat pod tuto větu? Devítiletá žačka americké Altschool však pokračuje: „Ale tady jsem se naučila techniky, díky kterým jsem klidnější. Taky se už nemusím bát srovnání s ostatními.“ 

Altschool patří ke školám, které vznikly s odhodláním vytvářet dětem prostor ke vzdělávání, který by odpovídal trendům a poznatkům 21. století. Takové školy vznikají v posledních letech z iniciativy jednotlivců, komunit i úřadů na různých místech zeměkoule. V tomto článku najdete několik zajímavých příkladů. Ačkoliv nejsou nijak oficiálně propojené, mají mnoho společných charakteristik:

  • místo tříd otevřené prostory
  • místo rozdělení po ročníkách společná práce dětí různého věku
  • místo známek slovní zpětná vazba motivující k rozvoji
  • místo jednotného penza učiva individuální plán sestavený pro každé dítě na základě jeho zájmů a schopností
  • místo oddělených předmětů komplexní problémy a otázky
  • místo neukotveného vzdělávání dobře promyšlené hodnoty

USA: Altschool

V úvodu zmiňovanou síť škol Altschool založil Max Ventila, který předtím úspěšně prodal svůj start-up Googlu. Není proto překvapivé, že škola je velmi dobře vybavena technologiemi. Každé dítě má vlastní barevný tablet, ve kterém si načítá svůj „Playlist“ – to je seznam aktivit, na kterých se dohodlo se svým učitelem, že se jim bude v daném týdnu věnovat. Děti často pracují na aktivitách společně, v Altschool k tomu mají k dispozici moderně vybavené prostory. Altschool také klade důraz na komunitní život; žáci často navštěvují různé místní instituce a firmy.

www.altschool.com

 

Brazílie: Ancora

První, čeho si návštěvník Ancory všimne, je cirkusový stan uprostřed školního areálu. Byla by ale škoda, skončit u toho, že to je jediné specifikum této školy. Ancora má velmi dobře promyšlenou strategii vzdělávání. To se odráží například v jejich čtyřstupňovém modelu narůstající míry autonomie. Žáci postupně dosahují jednotlivých úrovní a čím dál tím víc si mohou vybírat, co, jak a kdy se budou učit, přičemž jim je učitel nablízku jako rádce a průvodce. Ancora jako svoje základní hodnoty uvádí respekt, solidaritu, vřelost, poctivost a zodpovědnost.

www.projetoancora.org.br

 

Island: Ingunnarskoli

Islandská škola Ingunnarskoli začala tak, že místní rodiče, učitelé, šéfové firem a zaujatí sousedé určili čtyři hlavní prvky, kterými se má řídit výstavba školního areálu: komunita, příroda, jedinečný duch školy a flow (naprosté ponoření do nějaké činnosti). Následně sepsali principy, které jsou pro ně ve vzdělávání důležité. Kromě znaků zmíněných v úvodu tohoto článku jejich seznam obsahoval učení v různých prostředích a cílení na naplnění potřeb komunity, až se ze studentů stanou zaměstnanci a zaměstnavatelé. Na základě těchto východisek potom architekti postavili školní budovu. Jejich hlavním záměrem bylo vytvořit variabilní prostředí, které si mohou děti a učitelé kreativně přetvářet podle svého. Ve škole tak tatáž prostora funguje chvíli jako jídelna, chvíli jako divadlo a jindy zas jako knihovna.

www.ingunnarskoli.is

 

Švédsko: Vittra

Vittra je síť švédských škol, které jsou proslulé moderní architekturou. Každý kout v těchto školách je jiný. Někdy je to shluk bílých stolů a židlí na šachovnicové podlaze, někdy obrovská zelená pohovka, jindy prostorné schodky na sezení nebo bunkr, jehož stěny jsou jako tabule připravené k popisování křídou. Všechny školy Vittra spojuje „šest slibů“, jimiž se zavazují hledat nejvhodnější přístup k dětem, vést je k porozumění vlastnímu učení, rozvíjet jejich sebevědomí a schopnost spolupráce s druhými, vytvářet prostor k učení na základě zkušenosti a připravovat děti na práci v mezinárodním prostředí.

www.vittra.se

 

EUDEC

Evropská komunita demokratického vzdělávání (EUDEC) sdružuje především svobodné školy. Tyto školy jsou založené na přesvědčení, že děti se nejlépe učí, rozhodnou-li se k tomu samy; jindy nemá smysl je do učení nutit. Ve svobodných školách si proto děti samy určují náplň svého času. Pokud chtějí celý den stavět loď, nikdo jim v tom nebrání, druhý den se třeba zas ponoří do matematiky. Každá škola si demokratickým hlasováním všech dětí i učitelů nastavuje svoje pravidla chování; děti mají stejný hlas jako dospělí. Nejstarší demokratická škola Summerhill  vznikla v roce 1921, dnes jsou na světě desítky takových škol.

www.eudec.org

 

Waikato, Nový Zéland

Waikato na Novém Zélandu je příkladem oblasti, kde si potřebu změny stylu vzdělávání uvědomili přímo na úředních místech. Místní ministerstvo školství zahájilo přeměnu škol tak, aby odpovídaly jejich představě moderního prostředí pro učení – oddělené třídy nahrazují otevřenými prostorami, lavice mobilním nábytkem, školní zvonění hodinami rozvěšenými po budově atp. Narozdíl od mnoha jiných inovativních škol, které kladou důraz na práci v menších skupinkách, Novozélanďané spojují třídy do velkých skupin, jež mají vždy na starosti tři učitelé dohromady. Výhodu vidí v tom, že děti mají nablízku tři lidi s různými zájmy, silnými stránkami a vyučovacími styly.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button