Akademizace není řešením

Studie Londýnské školy ekonomiky vyvrací, že akademizování škol pomáhá zlepšit výsledky studentů. Zpochybňuje tak vládní nařízení akademizování všech základních škol. Autoři výzkumu porovnali výsledky žáků ze škol, které byly převedeny na akademie, s výsledky žáků ze škol, které byly převedeny později, s nezlepšeným výsledkem.

Výzkumníci také našli smutnou skutečnost, že peníze navíc, které byly školám poskytnuty, byly výhradně utraceny na administraci a na financování samotných tříd se ani nedostalo.

„Výsledky způsobily pochybnosti o tom, zda bychom měli v konvertování škol na akademie pokračovat,“ říká Andrew Eyles, jeden z autorů výzkumné zprávy. „Většina druhostupňových základních škol už je převedena, ale stále je potřeba akademizovat velké množství prvostupňových škol.“

Eyles pokračuje s tím, že „výsledky ve sponzorovaných základních školách prvního stupně se zlepšují a my očekáváme, že tato tendence bude pokračovat.“

Studie zkoumala databázi výsledků 270 žáků základních škol prvního stupně, které se staly akademiemi mezi lety 2010 a 2012 a srovnávali jejich výsledky od roku 2007 do 2014 se školami, které se akademiemi stali až mezi lety 2014 a 2016. Výsledky ukázali, že žáci, kteří na akademie nastoupili nově, měli stejné výsledky, jako ti, kteří tam studovali déle.

Výzkumníci se domnívají, že zlepšení bránilo několik faktorů, například to, že metody, které se po akademizaci používali na druhém stupni, nebyly zdaleka tak efektivní na tom prvním. Tento výzkum může nicméně odradit další školy od jejich rozhodnutí.  (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button