Změna přichází zevnitř

Národní organizace pro vývoj vzdělávání zorganizovala projekt na učení komunit, jeho hlavní myšlenkou je model studentů učících další studenty. Organizace působí už od roku 1971 a díky jejímu úspěchu byla zařazena do ministerstva školství, zatímco neztratila svou nezávislost. Organizace pomáhá žákům od školky přes základní školu a hlavně studentům, kteří by normálně neměli šanci se do školy v Mexiku dostat.

Jejich hlavní misí je vytvořit komunitní školy, které by byly komunitou také vedeny. Organizace pomáhá vystavět školy a poskytnou kurikulární dokumenty a podporu pro jejich vznik, komunita samotná školu poté vlastní a řídí. Kurikulum se v jednotlivých oblastech liší, vychází ze zájmů studentů. Učitelé na těchto školách jsou nuceni mluvit jazykem místní komunity, což často bývá větším problémem, než by se zdálo. Charakter školy podléhá místním kulturním zvyklostem a tradicím. Studenti a učitelé těchto škol jsou podporování v hledání své vlastní cesty ke vzdělávání.

Někteří studenti druhého stupně mají možnost stát se instruktory ve své nebo jiné takto vytvořené škole. Díky tomu se mohou komunity od sebe navzájem učit.

Jako další iniciativou se stal nový projekt podobný komunálním školám, který ještě dále rozvíjí tento novodobý pedagogický přístup. Učení založené na porozumění a dialogu pobízí děti, aby byly více nezávislé a pomáhaly jejich komunitě se vyvíjet dál.

V současné době organizace pracuje jak na zřizování nových škol, tak se také zaměřuje na již existující školy. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button