Titul nerozhoduje

Britské ministerstvo školství zveřejnilo studii, která řeší vztah mezi formálním vzděláním učitele a výsledky jeho žáků, informuje server TES. Učitelé byli ve výzkumu rozděleni na specialisty a nespecialisty podle toho, zda měli vysokoškolské vzdělání v předmětu, který vyučovali. Protože nebylo možné propojit individuální učitele s výsledky jeho žáků, posuzoval se vliv podílů specialistů v každém předmětu na celé škole s výsledky všech jejích žáků.

Výzkum ukázal smíšené a omezené výsledky takového spojení a studie tak nepotvrdila, že by mělo formální vzdělání výrazný vliv na to, jak žáci předmět zvládají. Lehce pozitivní dopad byl naměřen v matematice, angličtině a humanitních vědách, ovšem bez zohlednění dalších faktorů. Závěrečná zpráva ministerstva proto uvádí, že v souvislosti s předchozím výzkumem opět nelze potvrdit, že by akademický titul pedagoga přímo ovlivňoval výsledky jeho žáků.

Studie tak navazuje na harvardský výzkum padesáti základních škol v Houstonu a Texasu, podle kterých byli nespecializovaní učitelé ve výuce dokonce o 6 % efektivnější než jejich vzdělaní kolegové.

Britské ministerstvo uznává, že studie má své limity, když do definice specializace nezahrnuje pozdější profesionální rozvoj nebo např. znalost mateřského jazyka rodilého mluvčího, tedy okolnosti, za kterých učitelé dosahují specializace mimo formální vzdělání. Mluvčí ministerstva vyjádřila důvěru ředitelům škol, kteří dělají pro své žáky to nejlepší, a to i při výběru pedagogů. Získání titulu v oboru (nebo alespoň příbuzné oblasti) však zůstává podle předsedy Asociace školských lídrů důležitá, stejně jako je důležité, aby se učitelé naučili, jak se jejich předmět má dobře učit. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button