I učitelé mohou zažít radost s matematikou

Text: Markéta Dvořáková

Jak si vede interaktivní web zaměřený (nejen) na výuku matematiky podle prof. Hejného? Rostoucí čísla úspěšných řešitelů ukazují, že matika je zkrátka stále více in!

Učitelská zóna

Jako novinku jsme před nedávnem spustili učitelskou zónu. Na portálu matika.in se nyní mohou všichni učitelé zaregistrovat a následně si vytvořit třídy podle vlastní potřeby. Každá třída má unikátní kód, který učitel žákům přidělí. Jeho prostřednictvím se žáci přihlásí ke své třídě a jednotlivě řeší úkoly pod svým profilem. Učitel tak získá v žákově portfoliu konkrétní, přesné a úplné informace o řešení úloh. Tyto informace jsou řazeny do přehledných statistik, které může učitel sledovat nejen ve škole, ale i z domova. Žáci tak mohou počítat odkudkoliv a učitel vše vidí v online prostředí. 

Co všechno může učitel zjistit?

  • Kdy se žák naposledy do matika.in přihlásil.
  • Kolik úloh a jak žák vyřešil celkem. 
  • V rámci tohoto počtu celkový počet správně a špatně vyřešených úloh.
  • Kolik úloh žák vyřešil správně v rámci jednotlivých typů úloh.
  • Procentuální úspěšnost řešení jednotlivých typů úloh u každého žáka.
  • Seznam nejproblematičtějších úloh u každého žáka.

Co dalšího učitelská zóna nabízí?

Doporučení, co s žáky zopakovat: Pomáhá učiteli zacílit na učivo, se kterým mají žáci problémy. Na základě třídních statistik Matěj zjistí, ve kterých úlohách žáci nejčastěji chybují, a poskytne doporučení k procvičování a opakování konkrétních typů úloh.

Zjednodušení domácích úkolů: Učitel může žákům zadat jak společný, tak individuální úkol. Matěj všechny úkoly zkontroluje a učitel už se pak jen podívá, jakých výsledků žáci dosáhli. Odpadá tak odevzdávání domácích úkolů v učebnicích či sešitech.

Aktuální přehled řešených úloh: V průběhu vyučovací hodiny může učitel sledovat v reálném čase, které úlohy žáci řeší. Podle toho se pak může zaměřit na konkrétní žáky, kterým se nedaří, a poskytnout jim pomoc při řešení. 

Konfigurátor tisku: I učitelé, kteří nemají ve škole k dispozici počítače nebo tablety, mohou web využívat. Všechny úlohy je možné tisknout na papír, aby je žáci mohli řešit také bez tabletů a počítačů doma i ve škole. Učitel si sám zvolí, jaké typy úloh, jakou obtížnost a jaký počet do tisku zařadí. Zároveň je možné vytisknout i řešení vybraných úloh.  

Žákův profil není vázaný pouze na výuku. Díky tomu, že mohou děti řešit úlohy i doma, mohou také rodiče pravidelně do jejich profilů nahlížet a mít přehled o tom, co jejich dítě zvládá a co ne. Na základě těchto informací pak mohou s dítětem procvičovat problematické oblasti a pozorovat postupné zlepšování svého dítěte v rámci jednotlivých matematických prostředí. Matika.in v tomto případě nabízí v podstatě neomezený procvičovací a opakovací prostor. 

Aktuálně je také možné plně využívat matiku.in na interaktivních tabulích a tabletech v rámci vyučování. Tyto interaktivní možnosti nabízejí snadné a přehledné ovládání pro děti i učitele a názornost při řešení jednotlivých úloh. Učitelům usnadňují práci a pro děti je výuka pestřejší a přitažlivější.

Pro děti, které rády vymýšlejí své vlastní úlohy, je nově přidána funkce vytvoření vlastní úlohy pro ostatní. Zároveň si mohou také vybírat k řešení úlohy, které vymyslel kterýkoliv jiný žák.

Protože víme, že děti mají rády pestrost, nové výzvy a netradiční úkoly, rozšiřujeme postupně databázi nejen o úlohy pro I. stupeň (aktuální novinkou jsou Cyklotrasy pro druháky), ale i o úlohy pro II. stupeň. Téměř každý měsíc přibývá na webu nový typ úkolu. Připravujeme další rozšíření webu v podobě herního prvku, v rámci kterého pracujeme na sociálním aspektu. Děti tak budou procvičovat úlohy ještě zábavnější formou, případně budou moci soutěžit s Matějem či jinými dětmi.

A jak se má Matějova sestra Gréta?

Vzhledem k tomu, že se nám matematický web velmi osvědčil, rozhodli jsme se na základě pozitivních ohlasů od jeho uživatelů rozšířit portfolio o český jazyk, jehož ucelené procvičování hravou formou není dosud k dispozici. Gramar.in funguje na totožných principech jako matika.in. Stejně tak samotná práce s webem pro děti i učitele již bude známá, pokud jsou zvyklí na využívání matiky. Postupně přibývají další a další úkoly k procvičování všech jazykových jevů, jejichž obtížnost je zařazována do konkrétních ročníků podle toho, v jaké třídě se děti daný jev učí. Neustále rozšiřujeme a doplňujeme databázi slov k jednotlivým typům úloh. Připravujeme také sekci pro porozumění textu. Výše popsaná zóna pro učitele je i na gramar.in samozřejmostí. Oba weby, matika.in i gramar.in, jsou propojené. Stačí se tedy registrovat na jednom místě a automaticky je pak žák i učitel registrován i na druhém webu. Stejně tak je žák přidaný do konkrétní třídy na matika.in automaticky zaregistrovaný do stejné třídy na gramar.in. Učitelé tedy mají i na gramar. in přehled o tom, které jevy žákům jdou a které je ještě potřeba procvičit, a žáci získávají okamžitou zpětnou vazbu o tom, jak byli úspěšní.

Zkuste si procvičit češtinu s Grétou, třeba vás také ocení zlatým pohárem.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button