Technologie ve ScioŠkolách

Text: Adéla Zelenda Kupcová

Jak využíváte informační technologie na vaší škole? V jakých situacích je regulujete, kdy je naopak využíváte a jak jste se na tom domluvili s dětmi?

Vítězslav Dohnal, ScioŠkola Brno

U nás ve ScioŠkole postupně rozšiřujeme požadavky na děti, aby se naučily používat internet jako zdroj informací, přičemž si cvičí kompetence pro vyhledávání správných pojmů (kde hledám, co vůbec hledám), posouzení relevantnosti a věrohodnosti zdrojů (je to pravda, je to celá pravda :-)), porozumění textu (chápu to, co je tam napsáno).

Začali jsme pracovat na digitální časové ose, plánujeme například tvorbu komiksů pro nácvik kompetence vyhodnotit účel využití nástroje (k čemu mi to bude), samostatně pracovat s nástrojem (dokážu to použít) a aktivně ho využít (aha, já si to najdu, uložím na tu časovou osu a pak …).

Samozřejmě dbáme na bezpečnost a stejně jako je součástí bezpečného chování například nevyklánět se z oken, umývat si ruce, je samozřejmostí i poučení o ICT bezpečnosti.

Popravdě nesdílíme strach z toho, že děti budou zahlceny virtuálními nástroji a nebudou žít svůj reálný život. To není otázka technologie, stejně tak bychom mohli mít obavu, že budou příliš ponořeny v četbě, příliš zaujaty fotbalem, příliš zahleděny do televize. Jistěže to všechno je možné, ale neznamená to, že špatné jsou knihy, fotbal či televize. Stejně tak samy o sobě nejsou špatné ani technologie.

 

Agy, Naty a Saša, děti, ScioŠkola Praha 11

Na začátku minulého roku jsme si společně stanovili pravidla pro používání počítačů a mobilů. Na jejich základě můžeme používat svoje vlastní zařízení pro zábavu pouze v pevně vymezeném čase (hlavně ráno a v polední pauze).

Školní počítače a tablety využíváme při práci na projektech nebo k jiné práci. Počítače nejvíce při přípravách prezentací, psaní blogů a dalších textů. Tablety jsou vhodné spíše pro rychlé vyhledání informací. O počítače se u nás stará služba, která zajišťuje, aby bylo vše funkční a v pořádku. Nově jsme teď zavedli systém, který zaručí, že každý vrátí zpět na místo to, co si půjčil.

 

Ondra Fiedler, průvodce, ScioŠkola Praha 9

Technologie jsou součástí života v naší škole. Pro jejich využití nestanovujeme časové ani prostorové mantinely, necháváme je spíše „putovat“, přirozeně „osidlovat“ prostor a být k dispozici v každé situaci. Podporujeme, aby si děti nosily vlastní zařízení a aktivně je využívaly v procesu učení. Jisté limity však u nás existují: používání technologií musí především dávat smysl, a prozatím tedy platí, že zařízení lze využít jen s vědomím průvodce, který za běžných okolností během výuky nepovolí např. hraní na tabletu. Jiná situace nastává během přestávek či v klubu, kde o možné regulaci hraní zatím jen uvažujeme a diskutujeme s dětmi na školním shromáždění. Pro děti se jedná o citlivou problematiku, k níž se však nebojí vyjádřit a poměrně snadno dokážou navrhovat konkrétní řešení.

 

Michal Vodička, ScioŠkola Olomouc

Informační technologie hodně používáme při výuce. Konkrétně se jedná o přenosné počítače. V tuto chvíli máme při práci na projektech pro děti k dispozici zhruba jeden počítač na 5 dětí. Kromě počítačů máme pro děti knihy a encyklopedie. Podle mého názoru je v procesu učení výpočetní technika nezbytná, protože šetří čas při vyhledávání informací a pro děti je v dnešní technologické době nezbytné s ní umět pracovat. Současně s tím ale jde potřeba umět vyhledat a analyzovat kvalitní data. Proto se snažíme data vyhledaná na internetu ověřovat a diskutovat o nich.

Množství techniky chceme navyšovat tak, aby každé dítě mělo v rámci výuky přístup k počítači nebo tabletu. Děti mají možnost navštěvovat v rámci odpolední družiny kroužek programování, v němž se zabýváme tvorbou algoritmu. Děti programují v prostředí Code studio a Scratch.

Na téma používání mobilních telefonů a tabletů jsme s dětmi vedli mnoho diskuzí. Nakonec jsme po úpravách odhlasovali pravidlo, že telefony a tablety je možné používat pro hry jen v ranní družině do 8:45 a v odpolední družině pro 15. hodině. V době od 8:45 do 15:00 se telefony mohou použít kromě výuky s vědomím průvodce pouze na telefonování rodičům. Děti vedeme k tomu, aby chápaly důležitost dovedností při práci s výpočetní technikou. Současně ale dbáme na to, aby měly mnoho pohybu a ve výuce a při hře v družině se bez techniky dokázaly obejít. Hodně s nimi kreslíme, tvoříme a vyrábíme.


Internetové informační zdroje

Kde můžete čerpat inspiraci? A které weby vám mohou pomoci ve vzdělávání? Na těchto webových stánkách naleznete v interaktivní podobě tisíce hodin vzdělávacích videí, studijních materiálů a záznamů inspirativních řečníků.

Cousera

Coursera.org – Nejznámější zástupce takzvaných Masivních online otevřených kurzů (MOOC). Řada prestižních světových univerzit zde publikuje své kurzy z řady rozličných oblastí.

Google Scholar

Google umožňuje vyhledávat i vědecké články a knihy. Největší světový vyhledavač nabízí miliony odborných textů přístupných zdarma.

Udemy

Web plný odborných kurzů zaměřených na konkrétní dovednosti. Programování, fotografování, grafika či management. 

Youtube

YouTube Education – YouTube pomocí svého autmatického systému generuje obsah do tohoto kanálu. Obsahuje tak globální výběr stovek videí se vzdělávací tematikou.

TED

TED.com – Databáze videí inspirativních řečníků zaznamenaných na stejnojmenných konferencích.

Udacity

Web zaměřený na online kurzy zejména z technické a IT oblasti. Určeno pro VŠ a profesionály.

Khan Academy

Web obsahující graficky zpracovaná edukativní videa na všechna možná témata.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button