Jak se stát hybateli změn

Vidíme, že rozhodující vlastností nejen v individuálním životě, ale pro přežití civilizace, se stává naše schopnost chápat sami sebe jako ty, kdo aktivně řeší problémy okolo sebe. Jak se ze společnosti, kde převládá slabé zapojení do veřejného dění a malá ochota vydávat se po nových cestách, stane společnost složená z jedinců, kteří se cítí zplnomocněni a vybaveni k tomu stát se hybateli změn? Na počátku takového uvědomění stojí zkušenost se sebou samým. A ta by neměla být privilegiem, ale šancí na vzdělávací cestě každého dítěte kdekoliv na světě.

Ondřej Liška mluví o tom, jak ze společnosti, kde převládá slabé zapojení jedinců do veřejného dění a malá ochota vydávat se po nových cestách, se stane společnost plná jedinců, kteří se cítí zplnomocněni a vybaveni k tomu, aby se stali hybateli změn.

Školu si představuji jako kuchyni, kde jste v bezpečném prostoru, zabýváte se přípravou jídla a toho, jak ho odměřit, nadávkovat a připravit. Poznáváme kam sáhnout pro odpovídající nástroje, ale také se učíme spolupracovat a jak to jídlo vychutnat a ocenit.

 


Mgr. Ondřej Liška

Ondřej Liška je ředitelem mezinárodní organizace Ashoka v ČR. Ashoka je největší síť sociálních inovátorů na světě a zahrnuje přes 3500 hybatelů společensky prospěšných systémových změn ve více než 80 zemích. Působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy (2007-2009), poslanec Parlamentu a předseda výboru pro evropské záležitosti. Předtím pracoval v Evropském parlamentu jako expert pro regionální rozvoj a sociální soudržnost a v Nadaci Forum 2000 založenou Václavem Havlem. Spolupracoval na vzniku think tanku Glopolis a působil v něm jako analytik. Mezi lety 2011 a 2013 pracoval pro Open Society Foundations George Sorose jako poradce pro advokační aktivity a inkluzivní vzdělávání. V roce 2011 inicioval vznik Institutu aktivního občanství. Absolvoval studium politologie a religionistiky na MU v Brně. Vystupuje doma i v zahraničí k tématům vzdělávání, demokratické transformace, občanské společnosti, lidských práv, evropské integrace a udržitelného rozvoje.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button