Kontrola školní inspekce

Britská školní inspekce, Ofsted, je pod sílícím tlakem, aby prokázala, že výsledky školních inspekcí jsou nezaujaté a objektivní. Představila proto vůbec první studii zabývající se hodnověrností výsledků inspekcí, jak informuje server Sec-Ed. Výsledky jsou poměrně pozitivní, odborná veřejnost ale upozorňuje na limity výzkumu a volá po kontrole zvenčí.

V kuloárech koluje přesvědčení, že výsledky inspekce záleží převážně na tom, který z inspektorů přijede – a množí se historky o strašidelných kontrolách, ve kterých prostě nelze obstát. Studie proto zkoumala, jak často se dva na sobě nezávislí inspektoři na návštěvě stejné školy ve stejný den shodnou na tom, jestli je škola stále dobrá, nebo zda je potřeba dalších kontrol k prokázání kondice.

Výzkumným vzorkem bylo 24 základních škol, které prošly krátkou jednodenní inspekcí v roce 2015 a byly shledány „dobrými“. Na školy byl vyslán klasický a metodologický inspektor, z nichž každý měl zhodnotit, zda je škola stále „dobrá“, nebo je třeba provést další šetření, ať už pro nedostatek dat, nebo pro podezření, že by se škola mohla celkově zhoršovat.

Ve 22 případech, tedy v 92 %, se inspektoři na hodnocení shodli. Na další škole chtěl jeden z inspektorů ohodnotit školu „dobrá“, ale druhý vyžadoval další šetření, protože se obával sníženého standardu, v posledním případě chtěli sice oba inspektoři další šetření, jeden ale odkazoval na nedostatečné ukazatele, druhý na zhoršené podmínky. Po dalším šetření byly obě zbývající školy také ohodnoceny „dobře“.

Učitelské odbory a další organizace sice studii oceňují jako důležitý první krok k hodnocení objektivity inspekcí, varují ale před metodologickými nedostatky. Výzkum probíhal jen na malém vzorku nejnižšího typu škol a ještě jen u jednodenních inspekcí. Otázkou navíc zůstává, jak vzájemně nezávislí oba inspektoři byli, když společně absolvovali úvodní mítink s vedením školy, kde se rozhodovalo o plánu inspekce – podrobně monitorovány byly jen čtyři návštěvy a není tedy zřejmé, jak bylo nezávislosti dosaženo v ostatních případech. Výsledky nejde generalizovat, a pokud by se přesto měly zobecnit, vyplývá z nich, že každá desátá krátká inspekce není plně objektivní, což není příliš dobrý výsledek.

Ofsted plánuje další studie, kritici by raději viděli dohled jiného orgánu. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button