Klikáním k lepšímu porozumění?

Klikací kvízy přímo v hodinách umožňují zjišťovat znalosti studentů v reálném čase a reagovat na ně během výuky. Nová studie publikovaná v časopise Počítač a vzdělávání studovala vliv použití takových kvízů a podle výsledků se zdá, že jejich účinek závisí na zvolené výukové metodě, ne na technologii samotné, informuje server The Hechinger Report.

Studie klikacích kvízů, tzv. clickers, ve kterých studenti během hodiny odpovídají na otázky výběrem jedné z více možností, navazuje na předchozí práce, které ukazovaly na pozitivní dopad takových technologií.

Výzkumníci však ze sledování vysokoškoláků v úvodní hodině biologie a v kurzu fyziky ke svému překvapení zjistili, že takové kvízy u některých studentů podporují memorování jednotlivých dat na úkor hlubšího pochopení látky. Podle autorů záleží na výukové metodě, která je současně s kvízováním použita – rozdílný dopad mají ve velké přednáškové hale s frontální výukou a v malých skupinách diskutující konkrétní problémy.

Autoři tak varují: použití technologie nestačí, učitelé musí dbát na vztah technologií ke svým výukovým metodám. Jako příklad uvádí profesor Shapiro používání klikacích zařízení ve větších učebnách při hodinách uvádějících do teorie předmětu – tady zvyšují pozornost studentů (a případně docházku) a pomáhají se zapamatováním základní terminologie. Naopak pokud se učitel chce zaměřit na hlubší pochopení a aplikaci nabytých znalostí, měl by začlenit spíše řešitelské aktivity než kvízové otázky. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Close
Close